Dette er nytt i skattemeldingen: – Skatteetaten har fjernet den viktigste posten

Nå kan det bli vanskeligere for skattebetalere å gi tilstrekkelig informasjon, mener Skattebetalerforeningen. Dette må du vite før skattemeldingen kommer.

TAR GREP: Neste uke kommer skattemeldingen.
Publisert:

4. april blir skattemeldingen tilgjengelig for lønnstagere og pensjonister. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Nytt i år er at Skatteetaten har tatt bort det Skattebetalerforeningen mener er «den viktigste posten» i skattemeldingen – post 5.0.

Det var i denne posten du tidligere kunne legge inn tilleggsinformasjon i skattemeldingen. Nå er denne muligheten fjernet.

– I skattemeldingen for inntektsåret 2017 vil det ikke være et eget merknadsfelt (tidligere post 5.0) der du kan skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, i en e-post til Skattebetalerforeningen.

– Problematisk

Problemet med å fjerne post 5.0 er at det kan bli vanskeligere for skattebetalere å gi tilstrekkelig informasjon, mener Skattebetalerforeningen.

Alle som leverer skattemelding har nemlig en opplysningsplikt overfor Skatteetaten.

– Hvis du er usikker på en post i skattemeldingen må du nå lage et vedlegg og sende dette ved skattemeldingen for å forklare. Mye taler dermed for at færre kommer til å utdype innholdet i poster de er usikre på, og i verste fall tar de kanskje ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på og går dermed glipp av skattepenger, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Les også

Slik blir skatten din i 2017

Foreldrefradrag

Dessuten er det lagt til nye felter for en rekke poster.

Blant annet har post 3.2.10 for foreldrefradrag fått nytt felt der det er mulig å oppgi fradrag for kjøring til/fra barnehage, dagmamma og/eller SFO.

Aksjesparekonto

Den viktigste nyheten for småsparere i fjor var at det fra september ble det innført en ordning med aksjesparekonto.

Det er en ordning der personlige skattebetalere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.

Og det er en gunstig overgangsregel ved at du innen utgangen av 2018 skattefritt kan overføre aksjer du eier privat til aksjesparekontoen.

Gevinster ved realisasjon av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen.

Det er først når man tar ut penger fra kontoen utover det opprinnelige innskuddet at man må betale skatt.

Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men betales direkte til eieren og skattlegges som normalt.

Med andre ord vil den nye aksjesparekontoen medføre at gevinster ikke beskattes fortløpende, noe som vil gjøre at du får beholde mer av avkastningen ved kjøp og salg av aksjer og fond og over tid vil verdien av utsatt skatt øke takket vare rentes renteeffekten.

Poster i skattemeldingen som skal brukes for aksjesparekonto er:
3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – rentedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – kontanter
3.3.8 Tap aksjesparekonto

Les også

Skatteetaten skal ta skattesnyltere med nytt datasystem

«Nye IPS»

Det er også lagt inn noen nye poster i skattemeldingen. Blant annet er post 3.3.5 ny. Posten skal være forhåndsutfylt med sum for hva du har betalt inn til «nye IPS». Det er viktig å sjekke at alt er riktig.

«Nye IPS» er den nye ordningen om skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november i fjor. I den nye ordningen er den øvre grensen for fradragsberettiget sparing satt til 40.000 kroner årlig. Uttak fra den nye ordningen skattlegges som kapitalinntekt.

Du kan lese mer om «nye IPS» her.

Verdsettingsrabatt i formuesskatten for aksjer

Som en følge av at det ble innført en såkalt verdsettingsrabatt i formuesskatten på 10 prosent for aksjer og driftsmidler i 2017, er det en rekke endringer i poster i skattemeldingen.

I de postene hvor verdien vises eller skal oppgis før verdsettingsrabatt, vil rabatten beregnes automatisk når skatteoppgjøret fastsettes.

Formuesskatten vil dermed bli beregnet ut fra bare 90 prosent av verdien på aksjer og driftsmidler mot tidligere 100 prosent.

Dette medfører lavere formuesskatt for de i formuesposisjon, og det gjør det isolert sett mer attraktivt å investere i aksjer. Denne verdsettingsrabatten på aksjer og driftsmidler skal økes til 20 prosent i 2018, ifølge skatteforliket i Stortinget.

Se alle endringer av skattemeldingen på skatteetaten.no.

Les også

Skatteetaten vil fange krypto-syndere

Les også

Slik har unge tapt på skattereformen

Les også

– Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick

Publisert:

Her kan du lese mer om