Nordmenn i betalingstrøbbel: Vil forby kredittkort-rabatter

Vi loves rask utbetaling av forbrukslån, tilbys kredittkort på gaten og får rabatter når vi bruker dem. Det bør bli ulovlig, mener Forbrukerombudet.

GODER: En rekke kredittkort gir deg rabatter ved bruk på butikker og bensinstasjoner. Forbrukerombudet mener det bør forbys.
Publisert: Publisert:

– Vi frykter en utvikling hvor flere nordmenn havner i betalingsproblemer, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til E24.

Deres forslag til nye lovforskrifter er nå til behandling i Barne- og likestillingsdepartementet.

Forslagene innebærer en kraftig innskrenking både av hvordan forbrukslån og kredittkort kan markedsføres i Norge, og hvilke fordeler kredittytere får friste deg med.

Bakteppet er nordmenns gjeldsbelastning, som fortsetter å øke. Inkassoselskapene melder nå om en kraftig i misligholdt forbruksgjeld:

På ett år har antallet inkassosaker på forbrukslån og kredittkort økt med 30 prosent hos Lindorff, landets største inkassoselskap.

Les også

Undersøkelse: Nordmenn oftere i pengetrøbbel enn «söta bror»

– Aggressiv og påtrengende

– Så lenge man tror markedsføring virker, er det ingenting overraskende med denne utviklingen. Over flere år har vi sett hvordan kredittmarkedsføringen har blitt mer aggressiv og påtrengende.

– Hva legger du i det?

– Forbrukere oppsøkes ofte personlig, og mange blir lokket med rabatter, konkurranser og goder dersom de tar opp forbruksgjeld. I tillegg ser vi at markedsføringsspråket har blitt mer offensivt. For eksempel reklamerer kredittytere med hvor enkelt det er å få lån, eller hvor rask saksbehandlingstid de har, sier Gjedrem.

VIL HA KRAFTIG INNSTRAMMING: Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet mener aggressiv markedsføring og særrabatter ved opptak av kreditt for forbys.

Vil gjøre kreditt-goder ulovlige

Og alt dette vil Forbrukerombudet ha nye regler mot. Her er tre av forskriftene de forslår at regjeringen innfører:

  • Forbud mot at inngåelse av kredittavtaler stilles som vilkår for å kunne inngå en annen avtale, eller få en «annen vare eller tjeneste til bedre vilkår enn man ellers ville fått» – for eksempel rabatter.
  • Forbud mot markedsføring av kreditt som fokuserer på hvor hurtig kreditten kan gis, hvor lett tilgjengelig den er, hvor raskt man kan få svar, eller som fremhever en lav terskel for å få kreditten innvilget.
  • Forbud mot direktemarkedsføring av kreditt via adressert reklame, telefonsalg, dørsalg eller standssalg.

Gjedrem bekrefter at det foreslåtte forbudet mot opptak av kreditt som forutsetning for å oppnå bedre vilkår for varer og tjenester, også omfatter kredittkort som gir prosentvise avslag ved bruk i butikker og på bensinstasjoner.

– Vil ikke et slikt forbud omfatte nær samtlige kredittkort på markedet i dag?

– Vi har ikke fullstendig oversikt over dette, men det er riktig at det er utbredt at kredittkort knytter seg til ulike fordeler og rabatter, sier Gjedrem.

Les også

Kraftig vekst i misligholdte forbrukslån

Departementet er bekymret

Politisk rådgiver Ronny Røste (Frp) i Barne- og likestillingsdepartemetet sier de er glade for ombudets forslag, og snart vil vurdere om strengere kredittregler bør innføres.

Aller først må imidlertid departementet utrede hvilket handlingsrom nasjonale myndigheter egentlig har for å gripe inn på dette området.

BEKYMRET: Politisk rådgiver Ronny Røste (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sier de vil vurdere strengere regler for kredittmarkedsføring.

– Utredningen skal etter planen være ferdig i august i år, sier Røste, og fremhever at regjeringen uansett vil sørge for å få et gjeldsregister på plass «så raskt som mulig».

Han sier han er bekymret for den økende gjeldsbyrden i norske husholdninger, og da særlig forbrukskreditter.

– Vi vet at dette lett kan føre til helseproblemer, problemer med samliv og utrygghet for barna. I tillegg bruker det offentlige store summer på å avhjelpe problemer, sier Røste.

Tapte mot Bank Norwegian

Forbrukerombudet tapte en sak mot Bank Norwegian i Markedsrådet i fjor, hvor stridsspørsmålet blant annet var reklamering om at lånesøknader ble raskt behandlet.

– Vi har lenge ment at det er i strid med god markedsføringsskikk å fokusere på at man kan låne penger raskt, men Markedsrådet fant ingen hjemmel i Norge for å nekte Bank Norwegian denne formuleringen. Det er en hjemmel vi ber om, sier Gjedrem.

Han presiserer at dette er markedsføringsteknikker de vanligvis ikke har noe imot.

– Vi foreslår ikke noe slikt forbud i andre sammenhenger, men forbrukslån er spesielt. Selv om de fleste håndterer det fint, kan det ramme folk hardt og ha alvorlig skadevirkninger for forbrukernes økonomi.

– Da mener vi det er ekstra viktig at slik markedsføring er balansert og nøktern. Markedsføring som spiller på impulsivitet og tar fokus vekk fra kjernen i kredittilbudet, mener vi er uheldig, sier Gjedrem.

Publisert:
Gå til e24.no