Hver tiende låntaker under 35 år tåler ikke at renten stiger med 5 prosentpoeng

Veksten i boligprisene og gjeldsbelastning i husholdningene bekymrer Finanstilsynet.

ILLUSTRASJONSFOTO: Ifølge Finanstilsynet vil hver tiende låntaker under 35 år ha problemer med å klare en renteøkning på 5 prosentpoeng.
Publisert: Publisert:

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen er urolig over hva konsekvensene kan bli dersom rentene øker eller vi får et omslag i den gode norske økonomiske utviklingen vi har sett de siste årene.

– Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk økonomi og norske finansinstitusjoner, og den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier Baltzersen.

Han la tirsdag fram rapporten « Finansielle utviklingstrekk 2014» som gir gode skussmål til norsk finansnæring og norsk økonomi, men med en del bekymringsfulle utviklingstrekk.

Les også

Finanstilsynet: - Flere typer sjokk kan ramme oss

Bygger opp sårbarhet

Utviklingen vi ser på boligpriser og gjeldsutvikling gir en sårbarhet som bygger seg opp, mener finanstilsynsdirektøren.

Analyser av 4.200 boliglån viser at 34 prosent av låntakerne under 35 år har en belåningsgrad på over 85 prosent på sin bolig.

Dette er 11 prosentpoeng over samme undersøkelse i fjor. Hver tiende yngre boliglånstaker har nå en belåningsgrad som overgår boligens verdi.

Høy belåningsgrad

I snitt er belåningsgraden 300 prosent av årsinntektene for alle låntakere. Låntakere under 35 år har en belåningsgrad på 350 prosent.

Finanstilsynet har gjennomført en «stresstest» som viser at 5 prosent av norske lånekunder ikke vil tåle en renteøkning på fem prosentpoeng.

Blant de yngre låntakerne er det 10 prosent som ikke vil tåle en slik renteøkning.

Mer slepphendt

Finanstilsynet ser at bankene det siste året har blitt mer liberale med å gi boliglån. Konkurransen er økende, spesielt om yngre kunder.

Likevel mener Morten Baltzersen at bankene ikke går ut over retningslinjene for å gi boliglån. Tilsynet er ikke bekymret for bankene men for utsatte låntakere som raskt må omstille seg dersom rentene øker eller inntektene går ned.

Finanstilsynet peker også på usikkerhet i internasjonal økonomi og om oljeprisfallet som hittil i år er på 25 prosent vil fortsette. Ytterligere fall i oljeprisen vil forsterke fallet i oljeinvesteringene.

Tjener godt

En annen konklusjon i rapporten er at banker og finansinstitusjoner har hatt god inntjening de siste årene, at de holder igjen på utbytte og bygger opp reserver slik Finanstilsynet ønsker.

Det lave rentenivået gir ikke bare bekymring for at folk skal ta opp enda større boliglån. Det gjør også at livsforsikringsselskapene må forberede seg på større avsetninger for å klare kravet om garantert avkastning.

– Det er en krevende situasjon med høyere levealder og økende krav til avkastning. Det gjør at livselskapene må øke avsetningene med betydelige beløp, sier Baltzersen.

Publisert:

Her kan du lese mer om