Prisene opp 13,4 prosent: Slik vil Oslo møte boligkrisen

Det rødgrønne byrådet er igang med grep for å styrke tilbudssiden, men opposisjonen tror ord vil overgå handling.

BOLIG-TRYKKOKER: Boligprisene i hovedstaden har hatt tosifret årsvekst i en årrekke. Politikerne lover grep for å øke boligtilbudet. Her sees Oslo Rådhus fra sjøen.

Foto: Erik Johansen NTB scanpix
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Prisveksten i Oslo viser med all tydelighet at det må legges til rette for flere boliger i egen byggesone, sier leder for byutviklingskomiteen i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), til E24.

Tirsdag kom nok en påminner om den akutte boligmangelen i hovedstaden. Meglerbransjens nyeste fasit viser at boligprisveksten i Oslo har blitt enda brattere. I juni var snittboligen 13,4 prosent dyrere enn på samme tid i fjor.

– Skremmende, mener sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Les også

Denne byen har en syvendedel av Oslos befolkning – men nesten like mange boliger til salgs

Har lovet nybolig-dobling

Evensen er klar på at Ap og de andre regjerende byrådspartiene heller ikke liker utviklingen.

– Vi trenger et boligmarked der prisene er mindre presset enn i dag, sier hun.

Blant boligeksperter og økonomer er det bred enighet om at det store spriket mellom tilbud og etterspørsel er hovedforklaringen på Oslos prisbonanza, mens lave renter og lav arbeidsledighet gir ekstra «bensin på bålet».

Basert på SSBs nyeste befolknignsframskrivinger anslår Prognosesenteret at Oslo trenger 6.683 nyboliger hvert år frem mot 2025 for å møte behovet. Ifølge Boligprodusentenes Forening ligger dagens byggetakt rett over 3.000.

Arbeiderpartiet gikk på valg med løfte om å doble byggetakten, slik at behovet møtes.

Høyre: Urealistisk

Evensen sier de gjør alt de kan, men ber om tid:

– Det vil kreve mye å ta igjen etterslepet som har bygget seg opp over 20 år med høyrestyre, men vi er i gang, sier hun.

– De siste årene har Arbeiderpartiet støttet utbygging av færre boliger enn Høyre, parerer Pia Farstad von Hall, fraksjonslederen for byutvikling i Oslo Høyre.

Hun mener målet er urealistisk og spår at Ap vil bryte sitt valgløfte.

– Alle partiene i bystyret ønsker økt boligbygging, men det er også en virkelighet vi må forholde oss til. Å tro at man kan gå fra å regulere 3.000 til 6.000 boliger på ett år, er dessverre å ønske for mye.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV utgjør i dag det rødgrønne byrådet i Oslo. Sjekk hvordan de planlegger å løse boligfloken nederst i saken.

– VI ER I GANG: Victoria Marie Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre og nestleder i Aps bystyregruppe.

Foto: Oslo bystyre

– Risiko med skattebetalernes penger

– Noen av grepene er gode. Det er positivt å få raskere saksbehandling. Men vi tror ikke på at kommunen skal bli en boligbygger, kommenterer Farstad von Hall.

Det rødgrønne byrådet skal vurdere opprettelsen av et kommunalt selskap som skal bygge boliger, noe Høyre er helt imot.

– Det er å ta risiko med skattebetalernes penger, og noe vi har dårligere erfaringer med fra andre deler av landet, som i Sandnes. Det er mye bedre at private tar den risikoen, sier Farstad von Hall.

Les også

Meglerforeningen gjør kraftig oppjustering i anslaget for boligprisvekst

– Vi har pekt spesifikt på alternative planer. I noen tilfeller har plan- og bygningsetaten brukt hele to år på å regulere nye områder. De bør ikke brukes mer enn seks måneder. Den tidsfristen foreslo vi, fortsetter hun.

Høyre og Frp har også foreslått å skrote leilighetsnormen, som de mener er til hindrer for at det bygges nok mindre leiligheter.

Ifølge normen må minst 40 prosent av leiligheter i utvalgte bydeler være på over 80 kvadratmeter.

Slik skal byrådet i Oslo øke boligbyggingen

Grepene nedenfor er alle vedtak fra handlingsplanen som fikk flertall i bystyret, og som det rødgrønne byrådet har forpliktet seg til:

1. Vurdere å etablere et «fast track»-system i Plan- og bygningsetaten for enklere boligprosjekter med standardiserte løsninger.

2. Redegjøre for bruk av alternative planer og bruk av tid i reguleringsplaner.

3. Vurdere opprettelsen av et kommunalt boligbyggingsforetak basert på erfaringer fra blant annet Sandnes kommune. Byrådets vurdering skal fremlegges for bystyret gjennom en sak innen utgangen av 2017.

4. Vurdere et forsøksprosjekt med utgangspunkt i AlmenBolig+. Vurderingen skal inngå i en sak om sosial boligbygging som legges frem for bystyret i 2017.

5. Det nyopprettede Boligvekstutvalget skal evaluere leilighetsnormen, og om den fungerer etter hensikten.

6. Vurdere hvordan det kan legges til rette for flere utleieprosjekter blant annet gjennom samarbeid med Husbanken. Vurderingen skal inngå i en sak om sosial boligbygging som legges frem for bystyret i 2017.

7. Legge frem konkrete planer for hvordan de sentrumsnære områdene vest i byen kan omdannes til tett bymessig bebyggelse.

8. I større grad benytte forkjøpsretten til boliger i nye utbyggingsområder for å øke antallet kommunale boliger og sikre at disse er godt spredt i hele byen.

9. Vurdere en ordning med prøvesalg av tomter. Byrådets vurdering fremlegges for bystyret som notat.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt dannet flertall for alle tiltakene unntatt det siste, hvor Rødt stemte imot (men vedtaket fikk likevel flertall i bystyret).

Les også

Denne byen har en syvendedel av Oslos befolkning – men nesten like mange boliger til salgs

Les også

Opplever stadig mer «boligflipping»: – Fort inn, fort ut. Det er lettjente penger

Les også

– Det er skyhøyt, men fortsatt gunstig

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
 2. Bolig
 3. Høyre (H)
 4. Oslo
 5. Politikk
 6. Arbeiderpartiet (Ap)
 7. Boligmarkedet

Flere artikler

 1. – De har frekkhetens nådegave

 2. Boligutvalgets forslag vekker reaksjoner

 3. Ap opprettholder leilighetsnorm i Oslo – Høyre kaller det boligbløff

 4. Derfor ser hele bolig-Norge til denne sørlandsbyen

 5. Johansen om nabokrangler: - Det er lett å være tøff i trynet