Norges Bank kutter renten

Historiens laveste styringsrente er et faktum. Og den kan bli enda lavere.

Publisert:

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten fra 1,25 til 1,0 prosent.

Det er rekordlavt. Norge har aldri hatt lavere styringsrente enn nå.

– Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

Olsen forteller til E24 under pressekonferansen at andre alternativer ikke ble vurdert.

– Det korte svaret på det er nei. Dette var en godt varslet rentesenking. Jeg tror ikke vi overrasket mange i dag, sier Olsen til E24.

Han peker på at arbeidsledigheten som ventet har tiltatt, og at lønnsveksten i 2015 ligger an til å bli lavere enn banken la til grunn i mars.

Det vises også til at bedriftene i Norges Banks temperaturmåler, Regionalt nettverk, rapporterer om iskalde markedsforhold nå og fremover.

Det var bredt ventet at Norges Bank ville kutte renten torsdag.

Se vår grafikk her: Alle argumentene for og mot rentekutt

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten, sier Olsen.

Ifølge DNB Markets er det 70 prosent sannsynlighet for et nytt rentekutt i år.

Et nytt rentekutt kan komme så tidlig som ved rentemøtet i september.

Styringsrenten er gulvet på rentene norske banker må forholde seg til. Når styringsrenten senkes eller heves, tar det som regel ikke lang tid før bankene følger etter.

- Ingen krise

Olsen understreker at rentekuttet ikke betyr at sentralbanken er svært pessmistisk på vegne av norsk økonomi.

– Det er ingen krise i norsk økonomi, gitt det bildet vi nå beskriver, sier Olsen.

Norges Bank ser blant annet utsikter til at de viktige oljeinvesteringene vil falle mindre enn den tidligere har ventet.

Den venter nå et fall i neste års oljeinvesteringer på fem prosent, opp fra et fall på 10 prosent i mars.

Vil ikke vurdere sjansen for minusrente

Viften i rentebanen gir en viss sannsynlighet for negativ rente i Norge.

Olsen får under pressekonferansen spørsmål om hvor stor sannsynligheten for en norsk styringsrenten under null.

– Den viften er basert på et empirisk grunnlag, men jeg vil ikke nå tallfeste sannsynligheten for at renten kommer så langt ned. Da skal det skje veldig mye skje i og rundt norsk økonomi som påvirker pengepolitikken, sier Olsen.

E24 har tidligere skrevet at norske banker for første gang forbereder seg på at renten kan bli null eller lavere.

DYRERE VALUTA: En euro gikk fra å koste 8,65 kroner til 8,75 kroner straks etter rentebeslutningen fra Norges Bank.

– Én klar overraskelse

– Kuttet var som ventet, men så indikeres det en klar sannsynlighet for ytterligere kutt, og det er den store overraskelsen, sier Eric Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Han forteller at det første folk vil merke av kuttet er at det vil få en nedgang i bankrenter og boliglånsrenter.

– Og det er en klar sannsynlighet for enda et kutt allerede i september, sier Bruce.

Les også

Finansdepartementet ber bankene bygge større krigskasse

– Døren på gløtt

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets forteller at dagens beslutning fra Norges Bank var veldig tett på det han hadde trodd på forhånd.

– Norges Bank tar et kutt nå, og øker sannsynligheten for nok et rentekutt, sier Gonsholt Hov.

– Norges Bank er avventende til de usikre tidene for norsk økonomi, og holder døren på gløtt, sier han.

– Bare gagne de med store eplehager

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika synes det er positivt at styringsrenten nå settes ned.

Men:

– Jeg tror ikke dette er nok til å snu oljestemningen i de områdene som lider mest av oljekuttene. Dette vil kun gagne de på «beste vestkant» i Oslo med store eplehager, sier Andreassen til E24.

Eikas sjeføkonom mener Norge har altfor høy vekst i forhold til våre naboland. Hans råd til Norges Bank er følgende:

– Bare fortsett rentene videre ned. I 2018 tror jeg renten heller nærmer seg null enn slik Norges Bank signaliserer. Vi vil være i en nedoverbakke frem til 2020.

Les også

Storbanker kutter rentene

Hever bankbuffer

I en pressemelding publisert på samme tid som rentebeskjeden, opplyser Finansdepartementet at den øker den såkalte motsykliske kapitalbufferen, fra 1,0 til 1,5 prosent. Endringen trer i kraft 30. juni neste år.

Bufferen er en ekstra kapitalreserve som kommer på toppen av ordinære kapitalkrav for bankene.

– Dette vil gjøre bankene mindre villig til å senke rentene, fordi de må holde mer egenkapital bak hvert boliglån, sier Andreassen.

– I sum fører myndighetene en politikk som svekker kronekursen uten at det blir finansielle bobler.

«Lavere rentebane for å holde kronen svak suppleres med varsel om økte kapitalkrav for bankene for å unngå at kredittveksten tiltar», skriver Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB Markets, på Twitter.

Olsen vil overfor E24 ikke kommentere om Norges Bank hadde en dialog med Finansdepartementet om at renten ville settes ned. Norges Bank anbefalte Finansdepartementet å heve bufferen.
Imidlertid registrerer sentralbanksjefen at Finansdepartementet «denne gang fattet en beslutning raskere» enn det har gjort ved tidligere anledninger.

Tror på nytt rentekutt i desember

-Det er nå en sannsynlighetsovervekt for ytterligere rentekutt i desember, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til E24.

Les også

Slik reagerer kronen på Norges Banks rentekutt

Dørum mener at det siste regionalt nettverk, som tyder på at det er full stans i norsk økonomi, har hatt betydning for Norges Banks rentebeslutning.

– Lønnsveksten ser også ut til å bli lavere enn det man ventet i mars, og det bidrar også til å øke sannsynligheten for et rentekutt i desember, sier Dørum.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om