Dette betyr de ti vanskeligste ordene om pensjon

«Fripolise», «AFP» og «hybridpensjon» - vet du hva alle uttrykkene som brukes om pensjon, betyr? Her får du en forklaring på de vanligste, og vanskeligste.

HÆ? Man må holde tunga rett i munnen når man skal sette seg inn i pensjonsreglene. Sjekk om du vet hva pensjonsordene betyr.
 • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Noen skjønner ikke bæret når det kommer til pensjon, mens andre er fullt oppdatert.

Alexandra Plathe i advokatfirmaet Steenberg & Plahte, er ekspert på pensjon med mange års erfaring som rådgiver. Sammen med kollega og fagsjef Hilde Nordstoga har de gått gjennom E24s liste over de vanligste, og for mange, vanskeligste ordene om pensjon.

Her er deres forklaring på ord du bør kunne for å ha oversikt over din egen pensjon:

1. Innskuddspensjon:

Innskuddspensjon er en pensjonsordning mange har gjennom sitt arbeidsforhold.

Arbeidsgiver innbetaler et årlig innskudd i prosent av lønn. Innskuddssatsene varierer, men minste innskuddssats er 2 prosent av lønn mellom 1-12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden, i dag 88.370 kroner).

JURIST: Alexandra Plahte, pensjonsekspert og partner i Steenberg & Plathe.

For de ansatte er det som betales inn kjent (innskuddet), mens avkastning og dermed pensjonens størrelse, er ukjent.

Les påDine Penger+: Trinn-for-trinn-guide: Slik sparer du best til pensjon (Krever innlogging)

2. Ytelsespensjon i privat sektor:

En del arbeidstakere har fortsatt ytelsespensjon gjennom sitt arbeidsforhold. I disse ordningene er det pensjonen fra arbeidsgiver som er kjent for den ansatte.

– Mange misforstår imidlertid og tror at en 66 prosent ytelsespensjon gir en totalpensjon på 66 prosent. Det som kommer fra pensjonsordningen på jobben er forskjellen mellom hva du etter gitte forutsetninger ville fått fra folketrygden (såkalt beregnet folketrygd) og nivået på 66 prosent, sier Plahte.

– Den beregnede folketrygden har egentlig lite å gjøre med hva du faktisk får fra folketrygden.

Sistnevnte er avhengig av en rekke individuelle forhold som inntekt, antall år i arbeidslivet, hvilket år man er født etc. For å vite hva man faktisk ligger an til å få i pensjon må man gå inn på NAV oginnhente sine egne tall derfra og legge dette til den delen som kommer fra tjenestepensjonen.

Les på Dine Penger+: Må kvinner lokkes med shopping og champagne for å spare til pensjon? (Krever innlogging)

3. Hybridpensjon:

Hybridpensjon er et nytt alternativ for tjenestepensjonsordning i privat sektor.

FAGSJEF: Hilde Nordstoga, jurist ved Steenberg og Plathe.

Som i innskuddspensjonsordninger skjer sparingen her i form av en prosentvis andel av lønn (innskudd). Utbetalingen er som hovedregel livsvarig.

– Ordningen er ment å kunne være en mellomting mellom ytelse og innskuddspensjon. En del prinsipielle forskjeller skiller Hybrid tjenestepensjon både fra innskuddsordninger og ytelsesordninger, sier Plathe.

4. Offentlig tjenestepensjon:

Offentlig tjenestepensjon gjelder for ansatte i offentlig sektor samt noen virksomheter med offentlig tilknytning.

Pensjonsordningen skiller seg vesentlig fra ytelsesordninger i privat sektor ved at disse sammen med folketrygden garanterer et visst totalt ytelsesnivå.

– Mange misforstår og tror at de har en garanti på 66 prosent ved 67 år. Dette gjelder imidlertid kun de som er født i 1958 eller tidligere og har full opptjening. Samtlige andre oppnår først ytelsesnivået på 66 prosent på et senere tidspunkt. Jo yngre man er jo lengre må man jobbe for å kunne nå nivået på 66 prosent, forteller Alexandra Plathe.

Les også

– Pensjonsøkonomien er basert på tro og håp

5. Avtalefestet pensjon (AFP):

Tariff-festede ordninger som omfatter alle i offentlig sektor og ansatte i privat sektor som jobber i en bedrift som er omfattet av AFP.

AFP i offentlig og privat sektor er prinsipielt ulike. En rekke individuelle vilkår må også være oppfylt for å ha rett til AFP.

 • AFP i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning som forutsetter at man slutter helt eller delvis før fylte 67 år. De som jobber til 67 år har med andre ord ingen glede av ordningen. Det gjelder egne avkortningsregler dersom man har inntekt ved siden av.
 • AFP i privat sektor er en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til all annen alderspensjon. Ordningen har med andre ord også økonomisk verdi for de som jobber til 67 år eller lenger. Pensjonen kan fritt kombineres med fortsatt arbeid.

6. Alderspensjon (fra folketrygden):

Størrelsen på alderspensjon fra folketrygden er helt uavhengig av hvor du jobber. Størrelsen på pensjonen beregnes blant annet ut i fra hvor mange år du har jobbet og hvor mye du har tjent.

For de som får pensjonen beregnet etter gamle regler påvirkes også pensjonens størrelse av den enkeltes sivile status.

– Pensjonen er fleksibel fra 62 til 75 år. For å ha rett til uttak av alderspensjonen før fylte 67 år gjelder egne regler om tilstrekkelig pensjonsopptjening.

Les også

Velger pensjon fremfor høyere lønn

7. Fripolise:

– Fripolise representerer allerede opparbeidet pensjon fra en ytelsesordning i privat sektor.

8. Oppsatt rett:

– Oppsatt rett representerer allerede opparbeidet pensjon fra en ytelsesordning i offentlig sektor.

9. Pensjonskapitalbevis:

– Pensjonskapitalbevis representerer allerede opparbeidet pensjon fra en innskuddsordning.

10. Spareprofil:

Normalt brukes betegnelsen spareprofil på de ulike investeringsprofilene ansatte med innskuddsordning kan velge mellom. Vanligvis kan man velge mellom spareprofiler som representerer høyt, lav og forsiktig risiko.

 • I profilen som kalles for «offensiv» ligger en høy aksjeandel og dermed høyere risiko, men også høyere forventet avkastning.
 • Profilen som normalt kalles «balansert eller moderat» inneholder ca. halvparten aksjer og halvparten rentebærende papirer,
 • Profilen «forsiktig» inneholder vanligvis lav aksjeandel.

– Hvilken profil som er riktig for den enkelte avhenger av alder og dermed sparehorisont så vel som risikoevne og risikovilje, sier Plahte.

Hun forteller at enkelte leverandører i tillegg har en egen profil kalt «anbefalt/aldersjustert investeringsprofil».

– I disse plasseres ansatte med lang sparehorisont automatisk med høyere aksjeandel som trappes gradvis ned med alderen, ikke kun automatisk nedtrapping fra fylte 57 år slik hovedregelen i de generelle spareprofilen.

Les også:

Nå får de smekk på fingreneNye skatteplaner gir dyrere buss og taxiSjeføkonom: – Festen fortsetterBoligprisene opp i november

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pensjon

Flere artikler

 1. Slik får Ivar (28) mer i pensjon

 2. Banklovkommisjonen foreslår nytt pensjonsalternativ

 3. Betalt innhold

  Nå får mange egen pensjonskonto. Et par enkle grep kan sikre deg mer i pensjon.

 4. Mitt private pensjonskaos

 5. LO-lederen frykter for folks pensjoner