Nå kommer feriepengene

Nå får du betalt for innsatsen du la ned i fjor. Men ikke alt teller med i feriepengegrunnlaget - sjekk hva du får betalt for.

Ferietid: Mange velger å bruke feriepengene på nettopp ferie, men sparing og oppussing er også populært.
 • Tuva Bønke Grønning
Publisert:

I disse dager er omlag 130 milliarder kroner på vei ut til nordmenns lønnskonto i form av feriepenger, viser en utregning Finans Norge har gjennomført forDagbladet.

De fleste får pengene i juni, men enkelte har utbetalingen i mai. For mange er feriepengene etterlengtet - for selv om de fleste arbeidstakere ikke får utbetalt lønn i juni måned, er summen på feriepengene normalt sett større enn en vanlig månedslønn.

Les også:66.000 vil kjøpe «hytte» i utlandet

Slik beregnes utbetalingen. Dersom du jobbet i fjor, tjente du opp rett til utbetaling av feriepenger i år. Hadde du derimot ikke lønnet arbeid, har du fortsatt rett på ferie, men ikke feriepenger. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Hvor mye du får, kommer derfor an på hvor mye du tjente i fjor, men ikke alle utbetalinger fra arbeidsgiver inngår i det såkalte beregningsgrunnlaget for feriepenger.

Reiseutgifter, kost, losji og ikke minst feriepengene du fikk i fjor, skal for eksempel ikke regnes med.

Det skal derimot beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Som et minimum utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du fem ukers ferie, får du derimot 12 prosent.

Hovedregelen er at feriepengene skal utbetales siste vanlige dag før ferien, men det mest vanlige er imidlertid at bedriften utbetaler pengene i en bestemt måned, for eksempel juni.

Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Den første kolonnen viser eksempler på avtalt årslønn i 2013. Tabellen forutsetter at du får 12 prosent av feriepengegrunnlaget utbetalt i feriepenger og har avtale om fem uker ferie. Den resterende summen av årslønnen din etter at lønnstrekket for 2014 er trukket fra utgjør grunnlaget for neste års feriepenger.

Les også:Nå starter krigen om feriesurferne

Ikke skattefrie. Trodde du feriepengene var skattefrie? Da tok du feil.

Feriepengen regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

I en del tilfeller ønsker arbeidstaker å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Det som mange tror er snakk om en ekstrabetaling for ikke avviklet ferie, dreier seg egentlig om at man får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger. Ferie er i utgangspunktet fri uten lønn. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden man tar ferie.

Det er vanlig å utbetale feriepenger en bestemt måned, samtidig som lønnen for forventet ferie trekkes. Er ikke all ferie avviklet når du slutter i en jobb, må du passe på at lønnen for ikke avviklet ferie blir utbetalt.

Les også:Slik sparte de penger på bobil i buss-størrelse

Syk eller foreldrepermisjon? Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode).

Det samme gjelder omsorgspenger for inntil ti dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager av hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset periode. Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Forskuttering av fødselspenger eller sykepenger gir ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Unntaket er dersom man har inngått en spesifikk avtale om det, for eksempel gjennom tariffavtale.

Feriepenger av dagpenger er regulert i Folketrygdloven. Dette gjelder både arbeidssøkere og permitterte.

Skal du ikke ha ferie? Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie. Ferie som likevel ikke blir avviklet overføres automatisk til neste ferieår.

For ferie som ikke avvikles på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon gjelder andre regler. I slike tilfeller skal feriepenger for ikke avviklet ferie utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp (januar), hvis det ikke er inngått avtale om overføring av ferie.

Byttet jobb? Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før du slutter. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Merk at egne bestemmelser i tariffavtale kan åpne for annet utbetalingstidspunkt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Valuta

Flere artikler

 1. «Kan sjefen utbetale feriepengene hver måned?»

 2. Frykter feriekaos på norske arbeidsplasser

 3. Betalt innhold

  Har jeg rett til feriepenger av bonus?

 4. Tre grunner til at du bør sjekke lønnsslippen ekstra nøye nå

 5. Betalt innhold

  Sjekkliste for sommerjobben: Dette har du rett på