Lettere å klage på håndverkeren

En ny klagenemnd skal gjøre det lettere å klage på håndverkertjenester.

LANSERTE NY KLAGENEMND: Adm direktør Tor Backe i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, avdelingsleder Anne Madsen i Byggenæringens landsforbund, adm direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i Byggenæringens landsforbund og Annie Houmøller i Norske Rørleggerbedrifters landsforbund.

Foto: Svanhild Blakstad
 • Carsten Henrik Pihl
Publisert: Publisert:

Ny nemnd. Nå blir det lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne. Huseiernes Landsforbund og bransjeorganisasjoner har nå etablert Klagenemnda for håndverkertjenester.

– Nå skal det bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne. Huseiernes Landsforbund og en rekke bransjeorganisasjoner har slått seg sammen og etablert Klagenemnda for håndverkertjenester, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund i en pressemelding.

Hensikten er å gi forbrukerne en mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte gå veien om advokater og domstolene. Behandling i nemnda vil være gratis.

Håndverkerklagenemnda var i drift mellom 2008 og 2011, da som et samarbeid mellom Forbrukerrådet og håndverkerorganisasjonene. Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet i 2011. Nå gjenoppstår nemnda med Huseierens Landsforbund som boligeieres representant.

Les også: Vil innføre skattefradrag for oppussing

Over 5000 kroner. Den nye nemnda skal kunne løse alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre problemer.

For å få klagen behandlet, må håndverkeren være medlem av en av foreningene som er med i samarbeidet om nemnda.

– Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene i byggebransjen og klagehåndtering er i så måte et viktig bidrag. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde, sier Tor Backe, adm. direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, i en pressemelding

Dette er:

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
 • Norske Anleggsgartnere (NAML)
 • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
 • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Kan klages på: Malertjenester er blant de håndverkertjenestene den nye klagenemnda kan brukes på.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nemnda behandler ikke saker der tvistebeløpet er under 5000 kroner. En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet. Saksbehandlingstiden er antydet til omtrent tre måneder.

Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og består for øvrig av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene samt to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Kan også bruke Forbrukertvistutvalget. Ved siden av Håndverkerklagenemnda kan forbrukere som vil klage på håndverkertjenester også klage til Forbrukertvistutvalget. Dette er en tvistenemnd omtrent som en domstol. Før saker kan bringes inn for Forbrukertvistutvalget, må de være forsøkt meglet av Forbrukerrådet.

Tips: Mange problemer unngås med en god kontrakt med håndverkeren du skal bruke. Les mer her om hva som bør med i en slik kontrakt. Dette bør med i kontrakten med håndverkeren.

Les også:Disse rettighetene har du når du bruker håndverkere

Slik vil klagene behandles:

Først må du reklamere skriftlig til håndverkeren, dette skjer innen rimelig tid fra du finner feilen. Svarer ikke håndverkeren innen tre uker, kan du klage rett til nemda.

Klagen føres på eget skjerma som du finner på nettsidene her

Når klagen er mottatt, blir den oversendt til bransjeorganisasjonen som er part i saken. Håndverkeren får en frist på seg til å komme med sin versjon av saken, normalt 3 uker. Så gis partene anledning til nok ett skriftlig innlegg hver, før saken sendes til Håndverkerklagenemnda for avgjørelse.

Senest 3 måneder fra du sender saken inn til Håndverkerklagenemnda skal du ha mottatt nemndas avgjørelse. Får du ikke medhold i klagen, står du fritt til å ta saken vider til domstolen.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. Det hjelper ikke alltid å ha fått medhold hos Forbrukertvistutvalget: Det hjelper ikke alltid å klage: 1 av 5 får ikke pengene tilbake

 2. Umulig å klage på investeringsrådgiveren: – Uholdbar situasjon

 3. Pass på håndverkere ved fuktreparasjoner: Reparerte kjelleren – soppen kom tilbake etter en uke

 4. **Professor: Underlig **Forbrukerrådet: Bør være uavhengig: Avslår klager på p-bøter – får betalt av parkeringsbransjen

 5. Ny portal skal fjerne useriøse håndverkere