Helsedirektoratet krever nytt svar om legenes kortgebyrer: – Underlig at de kan si det er lov

Hundrevis av leger tar fem kroner ekstra for å la deg betale legebesøket med kort. Justisdepartementet mener praksisen er lov, men helsemyndighetene sier nå at gebyret kan være ulovlig høyt.

LOV ELLER FORBUDT? I 2013 fastslo Helsedirektoratet at legenes kortgebyrer er lovstridig. I januar i år kom kontrabeskjeden fra Justisdepartementet om at gebyrene er lov gitt visse forutsetninger. Nå tviler helsemyndighetene på at forutsetningene er oppfylt.

E24
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Vi stiller oss undrende til at Melin Medical kan si at gebyret på fem kroner er lov, i all tid korttransaksjoner pleier å ha betydelig lavere kostnad enn fem kroner, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, til E24.

Onsdag denne uken sendte helsemyndighetene et brev til Melin Medical, selskapet som leverer betalingsterminaler til flere hundre norske legekontor.

Der ber direktoratet om «klarhet» i hva som er legenes faktiske kostnader for å ta imot kortbetaling. De mener det er usannsynlig at det koster så mye som fem kroner.

I så fall er det ikke lov: Finansavtaleloven gir kun anledning til å ta betalingsgebyr som dekker den reelle transaksjonskostnaden.

LES BAKGRUNN: Leger tar ulovlig gebyr for å la deg betale

Tok gebyr tross advarsler

KRITISK: Avdelingssjef Steinar Mathisen i Helsedirektoratet tviler på at det faktisk koster legene fem kroner å ta imot kortbetaling – et krav for at gebyret skal være lov.

Foto: Helsedirektoratet

Dermed fortsetter striden om norske leger som krever betalt for å la deg betale med kort.

Allerede i 2013 fastslo helsemyndighetene at kortgebyrene er ulovlige. Legeforeningen har overfor E24 fremholdt at de varslet alle sine medlemmer om beslutningen samme år.

I mai 2014 kunne E24 fortelle at 380 legekontorer og legevakter likevel krever fem kroner i kortgebyr via Melin Medicals betalingsautomater – og at antallet er økende.

Ble varslet i 2013

Det var nemlig blitt 130 flere gebyr-leger siden Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kom med denne advarselen på sine nettsider, et halvt år tidligere:

«Legekontorer og legevakter kan ikke kreve ekstra betaling fra pasienter som betaler med kort».

Helsedirektoratet varslet også Melin Medical direkte i et brev sendt 14. august 2013, hvor det fastslås at leger som krever inn kortgebyret handler «i strid med gjeldende regelverk».

Justisdepartementet: – Det er lov

Men i januar ble helsemyndighetenes juridiske vurdering kneblet av Justis- og beredskapsdepartementet.

I en åpen prinsipputtalelse viser de til Finansavtalelovens paragraf 39b. Denne paragrafen åpner for at betalingsmottagere kan kreve gebyr for bruk av et «bestemt betalingsinstrument», så lenge gebyret ikke overstiger mottagerens faktiske kostnad.

Loven kommer i klinsj med to særbestemmelser som gjelder for fastleger: Lovkrav om at alle prisbelagte tjenester skal være listet i folketrygdloven, og de strenge egenandel-satsene.

Les også

Legekontorer får likevel lov til å kreve inn omstridte kortgebyr

Ulik vektlegging

Så hvilken lov skal gjelde? Det er her Helsedirektoratet og Justisdepartementet er uenige.

Helsemyndighetene vektla at kortgebyr ikke er listet blant tjenestene legene kan ta betalt for, og at gebyret i praksis øker pasientenes egenandel og slik bryter rammeavtalen for fastlegeordningen.

Justisdepartementet mener på sin side at Finansavtalelovens gebyr-tillatelse uansett måtte veie tyngst:

«Når gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument er særskilt regulert gjennom finansavtaleloven, måtte det etter vårt syn kommet klart til uttrykk dersom meningen var å fravike dette», skrev departementet.

– Må vite hva det faktisk går til

Nå velger altså Helsedirektoratet å rette seg etter Justisdepartementet, men mener fortsatt at flere hundre leger kan ha brutt loven.

– Vi har hatt vår tolkning inntil uttalelsen fra Justisdepartementets lovavdeling kom. Vi tar til etterretning at lovavdelingen sier legene har anledning til å ta kortgebyr for transaksjonskostnadene.

– Nå ønsker vi at Melin Medical gjør rede for hva gebyret på fem kroner faktisk går til, sier Mathisen.

Helsedirektoratet sendte sitt brev til Melin Medical på onsdag.

– Vi har ikke satt noen frist, men forventer at de svarer oss og håper de vil dele sine tall, sier Mathisen.

Les også

Anklager 18 norske firmaer for «abonnementsfeller»

– Direkte knyttet til transaksjonen

Melin Medical vil ikke dele disse tallene når E24 spør.

– Kan du si hva som er transaksjonskostnaden for kortbetaling hos dere?

– Kostnaden som ligger til grunn er direkte knyttet til transaksjonen, og er i tråd med uttalelsen til Lovavdelingen pr. 8. januar, svarer daglig leder Ingvill Hestenes i en e-post.

Melin Medical-sjefen har heller ikke besvart E24s spørsmål om hvordan de oppfatter utspillene fra helsemyndighetene, men skriver at de ønsker deres henvendelse velkommen etter at de selv har forsøkt å komme i dialog med direktoratet siden 2013.

Har valg om å betale selv

De siste årene har stadig flere legekontor og kommunale legevakter rundt om i landet begynt å ta imot betaling via de spesialtilpassede betalingsterminalene fra Melin Medical. Formålet er å spare lønnskostnader.

Melin Medical lar legene velge mellom to avtaler: Å betale en fast månedlig leie for terminalene, eller kreve fem kroner i gebyr fra pasientene.

Terminalene leveres ferdig programmert avhengig av hva legene velger. Legene kan med andre ord ikke senke gebyrsatsen på egen hånd.

Helsedepartementet mener det kun er kostnaden for selve korttransaksjonen som kan regnes inn i gebyret – ikke kostnaden for automatene i seg selv.

«Det går klart frem av Justisdepartementets svar at kostnader knyttet til installering og leie av betalingsterminaler og annet utstyr ikke skal inngå i gebyret», skriver Helsedirektoratet i sin melding.

Les også

Øivind betalte ferien med kredittkort - ble krevd 125 kroner i gebyr

Les også

Legekontorer får likevel lov til å kreve inn omstridte kortgebyr

Les også

Reagerer på «slapp» oppfølging fra helsemyndighetene: Mener leger som tar ulovlig gebyr må stanses

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Legekontorer får likevel lov til å kreve inn omstridte kortgebyr

  2. Anklager 18 norske firmaer for «abonnementsfeller»

  3. Slik svarer Vitae Pro på anklager om lovbrudd

  4. Annonsørinnhold

  5. - Norwegian gjør alt for å fly

  6. Dette er Norwegian og pilotene uenige om