Slik vil transportetatene utvikle trafikken i hovedstaden

Tre nye tunneler, nye trikkelinjer, lokale- og regionale knutepunkt og hyppigere avganger.

Oslo må ha hyppigere avganger, tre nye tunneler, nye trikkelinjer og lokale og regionale knutepunkt, konkluderer Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter.
Publisert: Publisert:

Vi må ha hyppigere avganger, tre nye tunneler, nye trikkelinjer og lokale og regionale knutepunkt.

Det er hovedkonklusjonen når Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter legger frem planene for fremtidens kollektivtransport i Oslo og Akershus torsdag morgen.

Les også: Med disse på plass tør de færreste å råkjøre over Øresundsbroen

Krevende arbeid

– Oppdraget har vært å skissere en kollektivtrafikk som har tilstrekkelig kapasitet. Det mener vi vi har fått til i arbeidet mot denne konseptvalgutredningen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

I arbeidet med løsningen har transportetatene invitert hele transportnæringen til tre store arbeidsverksteder.

Det ble tilsammen levert inn 120 ulike forslag til hvordan hovedstadens kollektivløsning bør være.

I januar presenterte arbeidsgruppen fire løsninger de mente ville løse transportutfordringene på best mulig måte.

– Den endelige løsningen vi har endt opp på er ikke en av disse fire, men en kombinasjon av dem. Det har vært utrolig krevende å finne en endelig løsning, men vi tror en kombinasjon av disse er den beste løsningen for Oslo på sikt, sier Enger.

Les også: Ruter-sjefen om den utskjelte trikken, elbusser, leddbusser og biodrivstoff

Prinsippskisse for planen.

Hyppige avganger

Hyppige avganger, er ifølge transportetatene et av de aller viktigste tiltakene for å få flere til å velge kollektivt.

– Vi mener det er behov for avganger hvert femte minutt i indre by og på de strekningene utenfor som har eller får et godt markedsgrunnlag, sier Enger.

Videre anbefales det avganger hvert tiende minutt i ytre by i Oslo, samt sentrale områder og knutepunkt i Akershus.

Videre vil det være avganger hver 30 minutt på regionale ruter.

Les også: Nå går hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm

Nye tunneler

Et avgjørende punkt for å bedre kollektivtransporten i hovedstaden er også nye tunneler, ifølge arbeidsgruppen.

– Vi mener det må bygges ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn som er knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget, sier Enger.

Videre anbefaler arbeidsgruppen to nye jernbanetunneler.

– En som skal gå paralellt med dagens tunnel fra Oslo S til Lysaker via Nationalteateret, og en fra Nationalteateret via Bislett og Økern, til hovedbanen i Alnabruområdet, forteller Enger.

Les også: Dette systemet blir påbudt i alle norske biler

Nye trikkelinjer

For å øke kapasiteten ytterligere foreslås det å etablere en ny trikkelinje på Rung 2 fra Majorstuen til Carl Berner, Helsfyr og Bryn, samt en ny trikkelinje fra Bryn til Økern og Sinsen.

– For å få alt dette til å fungere som ønsket, må vi i tillegg etablere flere gode lokale og regionale knutepunkt, sier Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter.

Han forklarer at det er viktig å etablere en byport både øst og vest i byen, henholdsvis på Bryn og Lysaker.

– Vi trenger flere lokale knutepunkt i Oslo by, understreker Jenssen.

Hjemsøkt av feil fra 70-tallet: Svensk jernbane sprekker opp

Plan for vestområdet.

Ikke ferdig

Til tross for at selve tiltakene er presentert, ble det ikke presentert noe prisanslag på hva forslagene fra etatene vil koste.

– Vil komme tilbake til utbyggingsrekkefølger og anslagene for prislappen i slutten av september, sier Enger.

Etatene vil også jobbe videre med planer for å begrense bilbruken i byen.

– Hvordan vi skal få til dette må vi komme tilbake med på et senere tidspunkt, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: