Derfor er Selvaag-sjefen oppgitt over Bærum

Selvaag-sjef Baard Schumann mener at kommunene ikke bidrar nok til boligbyggingen. Han nevner Bærum som et skrekkens eksempel.

PLASS TIL FLERE: Selvaag-sjefen mener det burde bygges langt tettere rundt Kolsåsbanen enn det som er dagens situasjon. Kartet viser hvor det nå bor folk langs t-banen.

  • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert: Publisert:

– Når vi vurderer tomter, ser vi først på hvor det er størst sannsynlighet for at det bygges infrastruktur.

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig har akkuart fullført sitt innlegg på et NHO-seminar tirsdag. Temaet var boligbygging.

Hovedbudskapet til Schumann er at det må reguleres flere tomter, og at infrastrukturutbyggingen må skje i forkant av utviklingen, for at det skal bygges nok boliger til å ta unna befolkningsveksten frem mot 2040.

– Tomteprisene har økt med 20 prosent bare det siste året. Dette er kostnader som går direkte til boligkjøperen. Kombinert med økte byggekostnader gjør dette at boligene blir dyrere.

Bærum-kjeft

En av kommunene som fikk gjennomgå kraftig under foredraget til Schumann var Bærum kommune. Spesielt Kolsåsbanen blir trukket frem som «skrekkens» eksempel.

OPPGITT: Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann, er oppgitt over tomteprisene.

Selvaag Bolig

– Kolsåsbanen ble først lagt ned. Så ble det investert tre milliarder kroner for å gjenåpne banen. Det er akkurat det samme trafikkgrunnlaget rundt Kolsåsbanen nå som da den ble nedlagt. Med de investeringene som er gjort, er det investert 600.000 kroner per passasjer.

Ifølge Schumann er det ferdigstilt i snitt rundt 450 nye boliger i Bærum kommune de siste ti årene. Det er langt under snittet for resten av fylket.

Les også

NHO: - Må bygge hele Fredrikstad - hvert år

Tidligere har Per Jæger i Boligprodusentenes forening lagt frem tall for salg og igangsetting av nye boliger, som til tross for en økning i boligsalget, viser et veldig lavt igangsettingsnivå.

Vi må tilbake til finanskriseåret 2008 for å finne like dårlige tall som i år.

Galopperende tomtepriser

Ifølge befolkningsfremskrivningene til SSB vil Oslo-området øke med 550.000 innbyggere innen 2040.

Her kan du se E24s grafikk over mange av pendlerkommunene i Oslo-regionen.

– Det er store områder rundt Oslo som skal tas i bruk. Dette er områder som per dags dato ikke har kollektivtransport. Jeg håper at vi for en gangs skyld kan tenke kollektivtransport før vi bygger, og ikke som på Fornebu.

Som eksempel til etterfølgelse trekker Schumann frem Kristiansand. Der har boligprisveksten bremset kraftig opp den siste tiden, noe Selvaag-sjefen mener henger sammen med at det er regulert flere tomter til boligformål enn nødvendig.

Les også

SSB spår boligprisfall

– Da kan man velge mellom områder og ikke konkurrere om tomter. Faller tomteprisene, er det bra. I Oslo er det behov for mellom 6.000 og 8.000 boliger hvert år. I år blir det igangsatt 2.000 boliger.

Selvaag-sjefen mener Oslo må regulere mellom 50.000-60.000 boliger, for at det skal virkelig monne.

– Økte tomtepriser går rett til kjøperen, og er med på å bremse lysten folk har til å kjøpe nye boliger. Hadde det blitt regulert nok, hadde prisene falt, og det ville vært flere prosjekter ute i markedet.

Må bruke penger der folk bor

Kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen, er hjertelig enig med konkurrenten om at tomteprisene er blitt for høye.

Han mener det må gjøres store infrastruktugrep for å ta unna befolkningsveksten.

– De store grepene er fraværende i norsk boligpolitikk. De må sees i sammenheng med hvor folk skal bo. Se på Intercity-utbyggingen. I stedet for at staten fullfinansierer den utbyggingen til det ytterste leddet, burde de heller brukt penger der folk bor. Det er et tankekors at staten bruker så mye penger på den type kollektivtransport, mens de på T-bane kanskje finansierer rundt 20 prosent.

Les også:

– Dette er som X-FilesBoligprisene opp i novemberNorske boliger koster 5,3 prosent mer enn for ett år siden

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Selvaag-sjefen: – Lavere oljepris og høyere arbeidsledighet har nok ikke slått inn ennå

  2. Boligforsker: – Kostnadsnivået i byggenæringen er for høyt

  3. – Utbyggerbransjen må skjerpe seg

  4. Direktør: – Jeg sutrer ikke! Jeg er forbanna

  5. Boligbyggere får vann i munnen etter NRK-nyhet: Opptil 1.500 boliger kan bygges på NRK-tomten