Sjekk hva det koster å leie bolig i Norges fire største byer

Oslo er den dyreste byen å leie bolig i, men prisutviklingen har vært ganske lik også i Bergen og Trondheim. I Stavanger har leieprisene sunket.

HØYSESONG: I juli økte leieprisene sterkt i Trondheim. Sommeren er høysesong i byen som nå venter storinnrykk av studenter.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Mens det norske boligmarkedet har sett en voldsom prisvekst den siste tiden, har det gått langt tregere med leieprisene.

Dersom for eksempel Oslo hadde hatt tilsvarende prisvekst i leiepriser som salgspriser de siste fem årene, hadde leieprisen vært 12.371 kroner for en ettroms og ikke dagens 8.715 kroner, opplyser Utleiemegleren til E24.

Tall fra Utleiemegleren, finn.no og Boligbygg (for Oslo) viser at leieprisene har økt i Oslo, Bergen og Trondheim de siste fem årene. Men på langt nær så mye som boligprisene har økt i samme periode.

Prisutviklingen for alle byene er lik, men prisnivået varierer.

Sammenstillingen av tall fra de forskjellige kildene kan gi en indikasjon på hvordan utviklingen har vært, men det er vanskelig å gi et like presist bilde som for boligprisutviklingen.

– Tallene for utvikling over tid er dessverre ikke gode, men de som følger litt med har undret seg over at prisutviklingen har vært svak, mye svakere enn demografiske forhold tilsier, sier daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen til E24.

– Leieprisene er høye

Mange kaller leiemarkedet volatilt, fordi man kan ta leiligheter så raskt inn og ut av markedet, forklarer Aasen.

– Derfor er det også vanskelig å følge utviklingen i leiepriser på lik linje som med boligpriser.

I et litt lengre perspektiv følger leieprisene boligprisene. Så hva som kan være grunnen til at leieprisene ikke har fulgt utviklingen til boligprisene den siste tiden, er vanskelig å si:

– Det er vanskelig å gi en forklaring på det. En grunn kan være at arbeidsinnvandringen har avtatt og at det er med å dempe prisene. Det kan også være at utbudet har blitt større. Når prisene kommer opp på et visst nivå, er det flere som blir interessert i å leie ut.

Les også

Svenskeflukten kan senke leieprisene i Oslo

Med den ekstremt høye prisstigningen på bolig vi har sett den siste tiden, er Aasen spent på om flere unge må utsette førstegangsetableringen. Han lurer også på om det i så fall fører til flere leietagere, og hvordan dette vil slå ut på markedet.

– Leieprisene er veldig høye i dag, selv om de ikke har fulgt boligprisene. Vi vet litt om de som leier, og ungdom er den store gruppen. De som ikke har råd til å kjøpe selv, de som har lav inntekt og trang økonomi, de leier. Og det er ikke uten grunn at bofellesskap har blitt populært – det kan være hyggelig å bo sammen med andre, men for en del er det det de har råd til.

E24 har sjekket leieprisene i fire av Norges største byer i sommermånedene sammenlignet med året før og tidligere år: Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Som innledningsvis forklart er her tall fra Utleiemegleren, finn.no og Boligbygg (Oslo) lagt til grunn.

Oslo

DYREST: Oslo har de høyeste leieprisene i landet.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Utleiemegleren er en markedsledende aktør innenfor utleie av bolig, og utarbeider hver måned en prisstatistikk for leiepriser.

Ifølge statistikken deres ligger snittprisen på en ettroms i Oslo på 8.946 kroner så langt i år (siste oppdaterte tall er fra juli). Samtidig har leieprisen på en toroms i Oslo nådd høyeste noensinne: 11.946 kroner, en oppgang på 2,6 prosent fra året før.

Snittprisen på en treroms ligger per nå på 14.372 kroner, ifølge statistikken.

Utleiemeglerens priser stemmer godt overens med priser hentet fra finn.no. Ifølge dem er medianprisen på en leilighet er 13.000 kroner i juli 2016.

– Generelt er det blitt for dyrt for en student å leie en ettromsleilighet, sier daglig leder Vemund Holmen hos Utleiemegleren Sinsen.

– Vi opplever at det stort sett er studentsamboerpar som ønsker å leie en toroms. Ellers så er det fornuftig av studentene å leie i bofellesskap, ettersom det er andre utgifter knyttet til det å bo, fortsetter han.

Siden 2010 har prisene på både ett-, to- og treromsleiligheter i Oslo økt med mellom 1000 og 2000 kroner, avhengig av hvilket område i byen det er, ifølge tall fra Boligbygg og Utleiemeglerens prisstatistikk.

Det er hovedstaden som i dag har de høyeste leieprisene i landet.

Trondheim

I Trondheim er snittprisen på en ettroms nå 8.790 kroner, mens du nå må ut med 13.317 kroner i månedsleie for en treroms, ifølge Utleiemeglerens tall.

Finn-tallene viser til sammenligning at medianprisen for en leilighet i Trondheim i begynnelsen av august var 11.000 kroner.

I juli økte leieprisene sterkt, opplyser daglig leder Solveig Hjallen Moan hos Utleiemegleren Trondheim.

Ifølge hennes tall var leieprisen på en treroms opp 11,4 prosent fra juni og kostet i juli 14.031 kroner i snitt.

Les også

Rekorddyrt leiemarked i storbyene

– Trondheim har flere studenter enn før og leieprisene øker til tross for at det er bygget flere nye studentbyer, sier Moan.

Sensommeren er høysesong i Trondheim, og det er mange boliger på markedet. På starten av denne uken, uken som studentene gjør storinnrykk i byen, ligger det 613 leiligheter, hybler og rom i bofellesskap ute på finn.no.

– Trondheimsmarkedet er i stor grad preget av studentene, og prisene gjenspeiler ofte det studentene kan betale, sier Moan.

– Det skal likevel sies at flere og flere studenter ønsker en relativt høy standard, og mange er villige til å ha en deltidsjobb ved siden av studiene for å bo sentralt og godt. Det merkes også at det er flere studenter på vei til Trondheim i år enn i fjor, det er lettere å finne leietagere i år enn de to siste årene, sier hun.

Bergen

BERGEN: Det er ikke uvanlig at leietakere i Bergen pruter ned leieprisen, opplyser Utleiemegleren.

Foto: Hallgeir Vågenes VG

Leieprisene i Bergen har ligget på et ganske likt nivå så langt i år som i fjor, viser både tall fra finn.no og Utleiemegleren.

En ettroms koster nå 8.824 kroner i måneden, en toroms 11.072 kroner og en treroms 13.403 kroner (basert på sist oppdaterte tall fra juli fra Utleiemegleren).

Medianprisen på alle type leiligheter hentet fra finn.no var 12.000 kroner de første ni dagene i august – samme pris som samme periode året før.

Det er nå 1.018 ledige leiligheter, hybler og rom i bofellesskap ute på finn.no.

– Det er rekordmange boliger på nett. Vi merker at «solide leietagere» sender en felles henvendelse via finn.no og gjerne pruter på prisen om de ser at boligen har ligget ute en god stund, sier megler John Thorleif Fosen i Utleiemegleren Bergen AS.

Han forteller ta de opplever at en del av leietagerne stiller krav til pris og standard.

I august har boliger med over 12.000 i månedsleie gått tregt:

– Vi har hatt overraskende dårlig respons på toroms i august. Vi har måtte redusere leiepriser på flere toroms som har gått på første visning i tidligere høysesonger, sier Fosen.

Stavanger

PRISNEDGANG: I motsetning til de andre byene, har leieprisene i Stavanger sunket siden toppen i 2012/2013.

Foto: Pierre-henry Deshayes AFP

Oljehovedstaden er byen som skiller seg fra de andre. Her har prisene falt siden en topp i 2012.

– Vår generelle betraktning er at leieprisene er i ferd med å stabilisere seg etter et kraftig fall fra toppen i 2012/2013, sier daglig leder Eirik Hauge for Utleiemegleren Stavanger.

I snitt kostet det 8.916 kroner å leie en toroms i Stavanger nå, mot 10.255 kroner i 2015, ifølge Utleiemeglerens tall.

Finn-tallene viser at medianprisen på en leilighet var 9.500 kroner i begynnelsen av august, mot 10.500 kroner samme periode året før.

Det er nå 743 ledige leiligheter, hybler og rom i bofellesskap på finn.no, nesten det dobbelte av hva som var normalt i 2012 og 2013 opplyser Hauge.

– Snittprisene for kontrakter inngått i 2016 ligger på henholdsvis 8.963 kroner og 11.210 kroner per måned, som er en nedgang på over 25 prosent siden 2013. Dette innebærer at mange leietagere opplever leieprisene i Stavanger som rimelige sammenlignet med hva de har betalt tidligere, sier han.

Tabellen under viser til sammenligning utviklingen i boligpriser siste ti år:

OmrådeEndring siste måned Endring siste år Endring siste fem år Endring siste ti år
Oslo 1,8 prosent 15,2 prosent 50,1 prosent 89,4 prosent
Bergen 0,5 prosent 4,0 prosent 32,4 prosent 66,7 prosent
Trondheim 1,0 prosent 7,4 prosent 37,3 prosent 75,1 prosent
Stavanger – 0,6 prosent -6,3 prosent 1,9 prosent 65,9 prosent
Tromsø 0,0 prosent 5,0 prosent 51,9 prosent 66,2 prosent
Norge 0,2 prosent 8,8 prosent 33,4 prosent 73,6 prosent

Kilde: Eiendom Norge

Les også

Svenskeflukten kan senke leieprisene i Oslo

Les også

Si nei til ulovlig leieprishopp

Les også

Rekorddyrt leiemarked i storbyene

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. – Forholdet mellom leiepriser og boligpriser har aldri vært større

  2. Boligprisene til himmels, tyngre i leiemarkedet

  3. Utleiemegler melder om boligrekord

  4. – Mange tenker nok at det lønner seg å vente

  5. Fortsatt dyrest å leie bolig i Oslo og Bærum