Dine rettigheter når du leie bolig: Leieboerens ni bud

Leieboere som kjenner rettighetene sine står sterkere. Har man oppfylt noen grunnrettigheter, står man som leieboer veldig sterkt.

Husk rettighetene dine: Når man flytter inn i en leid bolig, er det viktig å passe på rettighetene. For eksempel at man ikke betaler mer for strøm enn man skal, eller at depositumet blir behandlet riktig.
Publisert:

Leieboere har et godt vern i husleieloven. Dermed blir leieboere godt beskyttet i hverdagen, så lenge de betaler for seg.

Husleie er et stort konfliktområde, Forbrukerrådet mottok 5884 henvendelser om husleie i 2012, det var nest mest etter klager på bruktbil.

Her er de viktigste rettighetene du bør kjenne til som leieboer:

1. Skriv kontrakt

Husleieloven gjelder uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke.

Likevel står du sterkere når alt er skriftlig avtalt på forhånd. Og leieforholdet blir mer forutsigbart.

Les mer: Slik setter dere opp kontrakten

2. Husleien skal dekke alt

Strøm eller annen oppvarming kan komme i tillegg til selve husleien. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler.

Vann og avløp etter mål forbruk kan utleieren også kreve at leieboeren dekker. (Husleielovens paragraf 3-1).*

Andre tillegg til leien kan ikke avtales.

Det kan avtales at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned.

Tips: Prøv å finne ut hva som er markedsleie i området. Forlanger utleier en høy leie, kan det nytte å prute! Selv 500 kroner mindre i måneden utgjør mye i løpet av et år.

Kun din strøm! – Vi får mange henvendelser hvor utleier krever strømkostnader dekket uten å dokumentere skikkelig at det faktisk dreier seg om leiers strømforbruk, forteller ekspert på husleieloven. Anne Mette Hårdnes Skåret er advokat i Leieboerforeningen. Les mer her

3. Husleie-økning

Utleieren har ikke lov til å øke husleien kraftig, selv om det er på grunn av renteøkning på lånet sitt. Utleieren kan tidligst regulere husleien ett år etter siste regulering.

Husleien kan ikke økes med mer enn konsumprisindeksen. Du skal ha skriftlig varsel minst en måned før økningen.

Les mer:Så mye kan husleien økes

4. Krev avslag for mangler!

Du har rett til å betale leien gjennom bank, og det er tryggest. Betaler du likevel kontant, så krev kvittering!

Oppstår det mangler i leiligheten som utleier ikke utbedrer, kan du kreve avslag i leien. Det gjelder også hvis leiligheten ikke er klar for overtakelse ved avtalt dato.

5. Maksimalt depositum

Utleieren kan kreve depositum som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller utestående husleie. Utleieren kan maksimalt kreve et beløp som tilsvarer seks månedsleier.

Eie eller leie? I vår kalkulator kan du legge inn dine tall og se hva som lønner seg; eie eller leie. Du finner kalkulatoren her.

I stedet for depositum kan utleier kreve garanti, av for eksempel banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier, eventuelt kombinert med depositum.

Les mer: Slik ordner dere depostiumet

6. Sperret konto

Depositum skal stå på en egen konto med begges navn. Det er ulovlig av utleieren å sette depositum-pengene inn på sin egen konto. Mange banker krever skriftlig husleiekontrakt før åpning av depositumkonto, som er en ekstra sikkerhet for deg.

Ingen av dere skal disponere kontoen fritt uten den andres samtykke under leieperioden. Du har krav på rentene, og du kan når som helst kreve dem utbetalt. Det kan variere hvor mye renter bankene gir på depositumkonto.

Når leieperioden er over, skal banken utbetale depositumet til deg hvis utleier er enig. Mener utleier at du skylder penger for utestående husleie eller skader, skal banken holde igjen dette beløpet, såfremt du ikke protesterer.

7. Må betale ut perioden

Har du ikke avtalt oppsigelse og sier opp en tidsbestemt leieavtale før leieperioden har løpt ut, må du i utgangspunktet betale leien ut perioden.

Du kan alternativt skaffe en annen leieboer.

Er det lang tid igjen av leieperioden, har utleier også plikt til å redusere ditt tap ved å prøve å leie ut til noen andre. Tar utleier selv leieboligen i bruk før perioden er løpt ut, skal du slippe å betale fra dette tidspunktet.

8. Tre måneders oppsigelse

Dere kan fritt avtale oppsigelsesfrist. Finn ut om det er verst å bli bundet lenger enn nødvendig hvis du finner noe billigere og bedre, eller å få for kort tid til å finne noe nytt hvis du blir sagt opp.

Oppsigelsestiden er tre måneder hvis dere ikke avtaler noe bestemt. Den løper fra siste dato i oppsigelsesmåneden. Dere kan avtale at bare en av partene kan si opp avtalen.

NB: Leier du et rom i utleiers bolig, er oppsigelsesfristen én måned fra dato til dato.

Som leietaker har du rett til å si opp muntlig. Du trenger ikke å gi noen begrunnelse. Utleier må si opp skriftlig og begrunnet.

9. Husleietvistutvalget kan hjelpe

Blir du uenig med utleier, uten at dere klarer å løse konflikten, kan du sende saken til Husleietvistutvalget hvis du leier i Oslo, Akershus, Bergen eller Trondheim. Det koster 860 kroner. I andre kommuner er forliksrådene klageinstans.

Husleietvistutvalget finner du her

Kilde: Husleieloven, Dine Pengers utleieskole

*Oppdatert 25.08 - kl 21.22: Vi kom i første versjon. skade for å utelate at vann og avløp etter målt forbruk kan kreves inn i tillegg til leien. Dette er nå tatt inn. Red.

Reglene:Reglene står i husleieloven som du finner her

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om