Færre bruker forkjøpsretten

Et medlemskap i et boligbyggelag kan gi deg tilslaget på drømmeboligen. Men færre har benyttet seg av forkjøpsretten i år enn i fjor, ifølge OBOS. Dine Penger viser deg hvordan forkjøpsretten fungerer i praksis.

Ta siste stikk i boligkampen og benytt deg av forkjøpsretten i borettslag. Foto: OBOS.
Publisert:

Hittil i år har 1.228 OBOS-kjøpere benyttet seg av forkjøpsretten. Det tilsvarer 26% av alle OBOS-salg og er en nedgang fra nesten 40% i 2006.
- Antallet som benytter seg av forkjøpsrett synker i takt med boligprisene, sier informasjonssjef i OBOS, Åge Pettersen til Dine Penger.

OBOS

har i dag rundt 211.000 medlemmer, mens 750.000 er medlem i

Norske Boligbyggelag

(NBBL).

Inngangsbillett på boligmarkedet

En av de store fordelene med borettslag, er forkjøpsretten. Den gir deg rett til å kjøpe en bolig som noen andre har fått tilslaget på - til avtalt pris og på avtalte vilkår. Er det flere med medlemskap som er interessert i leiligheten er det den med lengst ansiennitet, som kan kjøpe leiligheten.
For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten, også kalt meldefrist.
- Omtrent halvparten av de som benytter seg av forkjøpsrett, er par i 20-årene som kjøper bolig for første gang. De har gjerne kort ansiennitet, og ser etter en to-roms leilighet, sier Åge Pettersen.

Finanisering i orden

Skal du benytte forkjøpsrett, må du ha finansieringen klar på forhånd. Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og innen meldefristen. Egenkapital basert på salg av egen bolig må dokumenteres med mellomfinansiering.
Hos OBOS er to måter å avklare forkjøpsrett på:

1. Forhåndsavklaring

: Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt, normalt med en prisantydning. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at OBOS henvender seg til dem som har meldt forkjøpsrett.

2. Fastprisavklaring

: Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres. Når boligen er kunngjort til fast pris er du pliktet til å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.
Vær klar over at du må betale et gebyr for å bruke forkjøpsretten. Dette kan ikke være høyere enn fem ganger rettsbeløpet. I 2007 er rettsgebyret på 860 kroner.

Intern forkjøpsrett

Det er ikke alltid det hjelper med en lang ansiennitet. De fleste borettslag har også en intern forkjøpsrett. Det vil si at beboerne i borettslaget står først i køen til å kjøpe en leilighet. Er det ingen i borettslaget som er interessert i leiligheten, er det den med lengst OBOS-ansiennitet som får mulighet til å kjøpe leiligheten.
Dette gjelder også i andre boligbyggerlag, men sjekk ut reglene der du er medlem.

Går i arv

Et medlemskap i OBOS kan overføres til nære familiemedlemmer. En bestemor kan overføre sitt medlemskap til barnebarnet. Tegnet bestemor medlemskap i 1950, får ikke barnebarnet medlemskap helt fra 1950, men fra det året hun eller han ble født.

Jo tidligere, desto bedre

Nye boliger og attraktive boliger går som oftest til dem med lengst ansiennitet, så du gjør lurt i å melde inn barna fra de er små, slik at de kan slå i bordet med lang ansiennitet den dagen de skal ut på boligmarkedet.

Medlemsfordeler

Flere boligbyggelag har utarbeidet medlemsfordeler for medlemmene sine. Det kan være gunstig innboforsikring, lånetilbud, teatertilbud, strømtilbud og lignende.
De nærmere reglene om forkjøpsrett er hjemlet i

lov om borettslag § 4-11 til § 4-22.

Publisert:

Her kan du lese mer om