Meglerdirektør: – Boligmarkedet er i ubalanse

Vanligvis pleier «vårslippet» av boliger i april og mai å balansere forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Men i år har ikke dette skjedd, mener direktøren i eiendomsmeglerforbundet, Carl O. Geving.

– MÅ BYGGES MER: Det må legges til rette for bygging, skal det bli en balansering av boligmarkedet, mener blant annet NEF-direktør Carl O. Geving.
Publisert:

– Normalt sett ville vi hatt et mer balansert boligmarked på denne tiden av året, altså april og mai. Men i år har vi sett en vedvarende ubalanse, der etterspørselen er større enn tilbudet – og da særlig i Oslo og Bergen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Onsdag formiddag er det tid for presentasjon av boligprisstatistikken for april, og meglere og eksperter melder om fortsatt høy aktivitet på boligmarkedet.

Følg boligprisene på E24 onsdag kl. 11.

Les også

Hun mener Finanstilsynets lånetak er i førstegangskjøpernes interesse

– Fortsatt veldig sterk etterspørsel

Tall fra Privatmegleren viser at antall salg i april hos dem vil ende nærmere 40 prosent høyere i 2015 enn samme måned i 2014. Også meglerne i Eie melder om vekst i omsetning.

– Det er fortsatt slik at 8 av 10 boliger går til eller over prisantydning. Også antall besøkende på visning i april har gått litt opp, noe som viser at etterspørselssiden er veldig sterk, sier administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness til E24.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Sammensatte årsaker

Hun legger til at det har vært flere boliger på markedet i april, men likevel monner det altså ikke.

Også meglerne i Privatmegleren har for få boliger til å dekke etterspørselen.

– Vi har fått inn omtrent 30 prosent flere boliger enn vi har solgt. Men vi ser at vi selger dem måneden etter. Årsakene til den høye etterspørselen er nok flere; både veldig lav rente, en generell positivitet i boligmarkedet som blant annet media har vært med på å skape – og stor tilflytning til storbyene, hvor det er alt for få boliger, sier administrerende direktør hos Privatmegleren, Grethe Meier.

Les også

Stadig flere foreldre vil hjelpe barna inn på boligmarkedet

– Låneinnstramming vil dempe

Geving legger mye av skylden på etterslepet i boligbyggingen gjennom flere år.

– Det vil ta tid å dekke behovet gjennom boligbygging. I tillegg er den lave renten en svært viktig faktor for den store etterspørselen etter bolig. En ytterligere reduksjon av styringsrenten, og langvarige utsikter til lave renter vil få folk til å by høyere og gi mer enn de ellers ville gjort, mener eiendomsmeglerforbund-direktøren.

Privatmegleren-direktør Grethe Meier

Denne uken var det også høringsfrist for Finanstilsynets forslag til innstramminger i bankenes utlånsregler, og Geving mener at en viss innstramming vil kunne være hensiktsmessig med tanke på en demping av boligprisene.

– Nybygg-kjøpere bør få låne mer

– Særlig dette med krav til å betale avdrag er fornuftig, da dette for mange kan bli en sovepute i gode tider. Men vi er redd for at reglene blir for rigide og foreslår at man justerer gjeldende retningslinjer for boliglån fremfor å forskriftsfeste absolutte regler, sier Geving.

Eiendomsmeglerforbundet etterlyser blant annet en åpning i regelverket for at de som låner til å kjøpe nybygg, skal få låne mer siden kostnadene knyttet til drift og utbedring her er lavere.

Partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

– Hovedproblemet på boligmarkedet i dag er jo at det bygges for lite, og dersom egenkapitalskravet gjelder for alle og blir for rigid, så risikerer vi at boligprodusentene ikke når kravet til forhåndssalg – og dermed ikke får fullført prosjekter, frykter Geving.

Les også

Ettroms solgt for 95.500 kroner kvadratmeteren: 23 kvadrat stor, gikk for 2,15 mill.

– Utilsiktet effekt av låneinnstramming

Det er spesielt at Finanstilsynet er eneste «spydspiss» i boligpolitikken, mener partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

– All ære til tilsynet for at de passer opp boligmarkedet, men innstrammingene i regelverket burde vært fulgt opp av andre parallelle tiltak som stimulerte tilbudssiden, mener Øye.

Han tror at den pågående diskusjonen om innstramming i regelverk også kan få en utilsiktet effekt, nemlig at enkelte føler at de har dårligere tid til å skaffe seg bolig før reglene trer i kraft.

Administrerende direktør i Eie, Hedda K. Ulvness

– Det kan føre til at de byr høyere, og vi kan få en situasjon der vi får en høyere prisvekst i mai og juni enn normalt, sier Øye.

– Egenkapitalkrav ga umiddelbar effekt

Ulvness i Eie Eiendomsmegling har ikke noen tro på at mange mennesker rusher boligsalg i frykt for strengere låneregler, men hun tror definitivt at en regelinnstramming vil få en effekt på sikt.

– Da egenkapitalkravet kom, ga det en umiddelbar effekt på markedet. Vi fikk en reduksjon i aktivitet som jeg tror kan spores tilbake til den innstrammingen. Det er vanskelig å si hvor stor effekt en ny innstramming vil gi, når historisk lav rente trekker i motsatt retning, sier Ulvness.

Publisert: