Beskyldningene hagler i striden om innføring av boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport skulle innføres ved alle boligsalg fra nyttår for å redusere antall boligkonflikter. Men allerede før start hagler beskyldningene fra partene og kaos råder. 

USIKKERHET. Tre uker før innføring av boligsalgsrapport ved alle salg, hersker det full forvirring om avtalen. Samtidig hagler beskyldningene mellom blant annet Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Are Andenæs Huser, adm. dir. i Norges Takseringsforbund og Christian Vamervold Dreyer, adm. dir. i Eiendom Norge.

Forbrukerrådet/NTF/Javad M. Parsa
 • Ida Aamodt-Hansen
 • Jo Andre Aakvik
Publisert:

Før helgen ble det kjent at Eiendom Norge trekker seg fra avtalen med takstbransjen om å innføre boligsalgsrapport som standard – bare tre uker før avtalen skulle tre i kraft.

Planen var at det skulle utarbeides en omfattende boligsalgsrapport ved alle boligsalg som igjen skulle bidra til å redusere det store antall konflikter etter boligkjøp og -salg. Innføringen kom på bakgrunn av en avtale mellom Eiendom Norge og de to takstorganisasjonene NITO takst og Norges Takseringsforbund (NTF).

Årsaken til bruddet før helgen, var ifølge Eiendom Norge at Konkurransetilsynet hadde innvendinger mot avtalen.

Forbrukerrådet mener på sin side at den egentlige årsaken er en helt annen.

Stor motstand internt

Etter det E24 erfarer, har det i lang tid vært motvilje innad i Eiendom Norge mot å innføre standard boligsalgsrapport.

Forbrukerrådet mener at eiendomsbransjeorganet har sett etter en unnskyldning for å komme seg unna avtalen.

– Vi registrerer at Eiendom Norge de siste månedene har gått fra tilsyn til tilsyn for å prøve å finne en grunn til å få myndighetene til å stanse innføringen av tilstandsvurdering, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

– Vi var meget tilfreds med svaret fra Finanstilsynet. Finanstilsynets føring om at «i de aller fleste boligtransaksjoner vil værenen fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best muligopplyst» fører til bruk av tilstandsvurdering i de aller fleste tilfeller og pålegger eiendomsmegleren en konkret og individuell vurdering som gir megler ansvar dersom megleren fraråder dette.

Nå har Eiendom Norge hatt et møte med Konkurransetilsynet (se faktaboks). Det er etter dette møtet at de valgte å bryte avtalen med takstorganisasjonene.

– Målet vårt er fortsatt å ha fokus på å gjennomføre dette. Vi kommer til å anbefale boligsalgsrapport ved alle salg av eneboliger og rekkehus i første omgang og senere til leiligheter når det blir innført, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge til E24.

– Det er egentlig ingenting som er endret i forhold til det. Men når vi i møte med Konkurransetilsynet får kraftige signaler om at avtalevilkårene bryter med de konkurranserettslige reglene, mener vi at vi må varsle om det, og det var det vi gjorde i brevet til takstbransjen, sier Dreyer.

Les også

Tilstandsrapport blir likevel standard fra nyttår

– Tåkelegging og vikarierende argumenter

Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF) mener det ikke er hold i argumentet fra Dreyer:

– Det konkurranserettslige er et blindspor. Vi er veldig trygge på at vi har dette i orden. Konkurransen foregår jo mellom den enkelte takstmann og de enkelte takstforetakene, ikke mellom bransjeorganisasjonene. Dette er tåkelegging og vikarierende argumenter fra Eiendom Norges side.

Thomas Bartholdsen peker på at Forbrukerrådet ikke er part i avtalen:

– Men er det noe i en avtale som kan være i strid med en regel, så setter man seg ned sammen og ser på justeringer for å rette opp dette. Det er jo slik profesjonelle parter i avtaler opptrer.

Vil ikke gjennomføre

– Eiendom Norge har ingen reell vilje til å etterfølge dette. Det har de vist tydelig gjennom sine handlinger, mener Are Huser.

Christian Dreyer på sin side holder fast ved at de fortsatt går inn for boligsalgsrapport fra nyttår.

– Hva sier du til beskyldningene om at dere egentlig har ønsket dere ut av avtalen og trengte en unnskyldning?

– Jeg velger å ikke bruke fokus på det nå. Vi skal tilby boligsalgsrapport ved alle boligtransaksjoner, og bruker nå betydelige krefter på å redegjøre for dette ute blant forbrukere og internt blant våre medlemmer, for å skape et positivt engasjement rundt dette.

– Stemmer det at det har vært vanskelig å forankre dette internt?

– Jeg tror både takst- og meglerbransjen har opplevd motstand internt og at det har vært mye usikkerhet i prosessen. Det er naturlig i et slikt stort prosjekt. Det handler tross alt om et produkt som ennå ikke er ute i markedet. Nå gjelder det å være tålmodig og å finne ut hvordan man skal få til dette på en best mulig måte.

– Men var det nødvendig å komme med dette nå, så tett opptil starten?

– Nei, det kan du si. Det var heller ikke vårt ønske at dette skulle ut i det offentlige rom. Vi mente det var viktig å si fra om de signalene vi hadde fått fra Konkurransetilsynet, men jeg skjønner at forbrukere blir forvirret når dette kom ut på denne måten så tett opp til nyttår. Dessverre ble jeg ikke hørt på det ønsket, sier Dreyer.

Les også

Forbrukerrådet jubler over takst-endring

Skal gjennomføre

Are Andenæs Huser forteller at takstbransjen jobber videre for å innføre boligsalgsrapport i hele landet fra nyttår – men uten Eiendom Norge på laget.

– Vi vil fortsatt tilby dette fra 1.1.2015, og vi jobber nå sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) får å få dette på plass, sier Huser.

Han mener Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), som representerer 3.000 meglere, jobber seriøst med å få dette gjennom og at de har en annen holdning enn Eiendom Norge, som representerer eiendomsmeglerforetakene.

NEF er ikke part i avtalen, men skriver i en kommentar i dag, at de vil bidra til en effektiv innføring av boligsalgsrapporten i 2015.

– Det er til forbrukernes beste, og det er forbrukerne vi eiendomsmeglere er til for, skriver de i brevet som er underskrevet av administrerende direktør Carl O. Geving og styreleder Tormod Boldvik.

– Blir ikke så dyrt som varslet

Ett av argumentene som mot å innføre boligsalgsrapport for alle boligsalg, har blant annet vært at det kom til å bli dyrt. Mange har snakket om en pris på 20.000 kroner.

– Det blir nok billigere enn det for de aller fleste. Målinger har vist at på en vanlig enebolig vil takstmann bruke ti-elleve timer, sier Huser, som ikke vil gi noe konkret prisoverslag for hva det vil koste – etter NTFs policy.

Bartholdsen i Forbrukerrådet mener imidlertid at en pris på mellom 7.000-12.000 kroner vil være vanlig for en enebolig.

– Så frekt at jeg finner ikke ord

Han kaller det en «usannsynlig frekkhet» dersom meglerforetakene bruker det som argument for å ikke innføre boligsalgsrapporten.

– Det som koster ved et boligsalg er ikke takstmann, men at eiendomsmegler tar 10 til 20 ganger så mye. Takstmannen legger ned mange timers systematiske undersøkelser i å få laget en god rapport. Meglers markedsføringsjobb, overføring av skjøte og tinglysning etc. er standardiserte jobber som ikke tar så mye tid. Om de vil skvise prisen ned til 3–4000 kroner når en skal omsette en bolig til 10 millioner, så er det så frekt at jeg finner ikke ord, sier Bartholdsen.

Han mener likevel at forbrukerne selv bør gjøre sitt for å sikre seg rett pris på boligsalgsrapporten.

– Ta kontakt med flere takstmenn i god tid og få flere pristilbud, anbefaler han.

Lavere boligpris med flere mangler?

Et annet argument som har vært brukt, er at meglere gruer seg for å anbefale boligsalgsrapport fordi prisen kan bli satt lavere dersom det blir avdekket flere mangler ved boligen. Det vil altså være bedre for meglerne å anbefale for eksempel boligstyling enn en rapport som kan avsløre mangler.

– Undersøkelser vi har gjort viser faktisk det motsatte. At kjøpere som kjenner feilene og svakhetene ved boligen blir tryggere på kjøpet og dermed er villige til å by mer, sier Are Huser.

– Må besinne seg

Thomas Bartholdsen mener at Eiendom Norge nå må snu.

– Vår oppfordring må være at Eiendom Norge nå besinner seg, at de nå innfrir sine egne løfter fra 2012 og står ved egne ord, og ikke skaper kaos og forvirring i innspurten, sier Bartholdsen.

Bakgrunn:

 • NTF og NITO Takst inngikk i 2013 avtale med Eiendom Norge om bruk av tilstandsrapport basert på en teknisk tilstandsanalyse (NS3600). Ifølge avtalen må alle takstmennene som utfører dette være DNV-sertifiserte (Det Norske Veritas).
 • Bakgrunnen for avtalen var et initiativ fra Eiendom Norge som hadde fattet vedtak om å innføre obligatorisk boligsalgsrapport fra 2015. Formålet med avtalen var blant annet å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligtransaksjoner. Endringene er ikke forankret i lovverket. Det vil si at boligselger fortsatt kan velge om han vil ha boligsalgsrapport eller ikke. Bransjen anbefaler imidlertid dette for de aller fleste boliger. Etter en vurdering fra Finanstilsynet i høst endret partene ordlyden fra "obligatorisk" boligsalgsrapport til "standard".
 • I dag er det allerede vanlig med boligsalgsrapporter i flere regioner i landet. For disse er det kun kravet til takstmennenes kompetanse som vil bli endringen.
 • De siste to årene har takstorganisasjonene kurset over 600 takstmenn i de nye bransjestandardene.
 • Eiendom Norge har i brev datert 2. desember 2014 meddelt at de trekker seg fra avtalen.
 • Alle parter sier imidlertid til E24 at de vil gå inn for boligsalgsrapport som standard fra 1. januar 2015 – i første rekke for eneboliger og rekkehus. Leiligheter vil komme etter senere.

Les også:

Menighet vurderer å ta betalt for bryllupVennegjeng tilbudt penger for å stå i kjøpekøIkea kommer til Nord-NorgeNordmenn betaler mest per kvadratmeter i SydenSSB spår boligprisfall

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. I Norge er det helt vanlig, i Danmark er det forbudt

 2. Forbrukerrådet jubler over ny boligsalgsstandard

 3. – Useriøst og uakseptabelt

 4. Annonsørinnhold

 5. Forbrukerrådet: – Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport

 6. Takstmenn kritiseres for pris-rot