Nedgang i boligprisavviket i Oslo

Boliger i hovedstaden selges nå gjennomsnittlig til 10 prosent over prisantydning, mot 15 prosent i august i år.

NÆRMERE PRISANTYDNING: Avviket mellom prisantydning og salgspris har gått ned med fem prosentpoeng siden august, viser tall fra Eiendom Norge. Dette bildet viser gamle og nye boliger i Kværnerbyen.
Publisert:

Gapet mellom salgspris og prisantydning nærmer seg, altså.

Det går frem av et brev sendt fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund til byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) i forkant av et møte om underprising av boliger førstkommende fredag.

«I august måned, før bransjen tok systematisk tak i underprisingen, var gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. I oktober har gjennomsnittsavviket så langt falt til ca. 10 prosent», heter det i brevet som ble sendt fredag.

– Det er en veldig kraftig justering av avvikene og vi ser nå at vi begynner å nærme oss et normalavvik med stormskritt, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, til E24.

Tidligere i oktober ble ti meglerkjeder tatt for lokkeprising etter at Forbrukerombudet foretok en gjennomgang av over tusen boligsalg.

Ombudet mente de fant brudd på både markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven og meglernes egen bransjenorm.

Tror på kontroll før årsskiftet

Hos hele seks av kjedene gikk over 40 prosent av boligene for 20 prosent over prisantydning eller mer. For de resterende fire var det samme tilfelle for over 30 prosent av boligene.

Byrådsleder Raymond Johansen reagerte med å kalle praksisen «hinsides», kaller nå bransjen inn på teppet og har lovet at det blir tatt grep.

Dreyer viser til at meglerforeningene og deres medlemmer startet tiltak for å redusere prisavvikene allerede før Forbrukerombudet offentliggjorde resultatet av sin kontroll.

De to meglerforeningene mener resultatene av tiltakene som er gjort har vist seg raskere enn forventet.

– Vi har grunn til å tro at bransjen vil få kontroll på prisproblematikken innen årsskiftet, sier Dreyer.

– Hvor lite må avviket være før du mener det er kontroll?

–Jeg skal være forsiktig med å tallfeste det, fordi det også handler om markedssituasjonen. I et marked som Stavanger har det den siste tiden vært normalt med negativt avvik, mens det i en by som Bergen har ligget stabilt mellom 1 og 3 prosent, sier Dreyer.

I et marked med tilbudsunderskudd og sterkt konkurranse som Oslo mener han avviket uansett bør ligge godt under 10 prosent.

Åpenhet

Fra og med oktober vil Eiendom Norges månedlige boligprisstatistikk også inneholde avvikstall for Oslo totalt og for de bydelene som det av statistiske hensyn lar seg gjøre for.

Les også

Oslo-meglere i oppvaskmøte: – Vi har en bred erkjennelse om et stort feilprisings-problem

I brevet til Raymond Johansen heter det at meglerforeningene «ønsker åpenhet rundt alle relevante data i tiden fremover».

– Det har vært planlagt en tid nå, også fordi vi ser at prisavvik er en relevant indikator for hvordan temperaturen i markedet er, sier Dreyer.

Av brevet til byrådslederen går det frem at både Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund har bedt sine medlemmer innføre følgende rutiner:

  • Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket.
  • Foretakene skal utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner.
  • Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen.
  • Meglers prissetting skal dokumenteres
  • Fagansvarlig skal føre kontroll med meglers prisvurdering og det skal føre avviksrapportering og dokumentasjon på hvordan avvik etterfølges.
Les også

Så mye bolig får du for 10 millioner kroner i europeiske hovedsteder

Les også

– Meglerne bryr seg katta

Les også

– Nå er det null kontroll

Publisert:

Her kan du lese mer om