Laveste nivå siden målingene startet: Stadig færre blir sykmeldt

Sykefraværet gikk ned med 7,6 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Aldri før har det vært registrert så lavt sykefravær.

Færre sykemeldinger: Det legemeldte sykefraværet har sunket fra 5,7 til 5,2 prosent på ett år.
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Sykefraværet er nå på 6 prosent, en nedgang på 2,8 prosent i 2. kvartal, justert for sesong- og influensavariasjoner.

Det legemeldte sykefraværet har sunket fra 5,7 til 5,2 prosent siden 2. kvartal i fjor, mens det egenmeldte har vært stabilt på 0,8 prosent, ifølge den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

– For fjerde gang på rad synker sykefraværet, og dette er det laveste sykefraværet vi har hatt i 2. kvartal siden statistikken ble utarbeidet i 2001, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lysta i en pressemelding.

Les også:Kjøper seg forbi helsekøen

IA-avtalens mål er nådd for private. I intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er målet å redusere sykefraværet med 20 prosent. En nedgang på 20 prosent tilsvarer et sykefravær på 5,6 prosent. I privat sektor er det totale sykefraværet nå på 5,5 prosent.

– Bedrifter i privat sektor har all grunn til å være fornøyde, sier Lystad.

Han mener det er viktig at alle parter fortsetter å jobbe for å få ned fraværet.

NAV- direktør Joakim Lystad er glad for at målet om 20 prosent nedgang i sykefraværet nå er nådd for privat sektor.

– Når vi går ned på virksomhetsnivå, ser vi mange gode resultater. Samtidig ser vi stor variasjon i sykefravær mellom virksomheter innenfor samme bransje, fylke og så videre. Dette sier oss at det er et potensial for å redusere sykefraværet ytterligere, sier Lystad.

Les også:Ny mini uføreforsikring

Størst nedgang for menn. Både kvinner og menn hadde en nedgang i det legemeldte fraværet, men nedgangen er størst for menn. Sykefraværet har siden 2. kvartal i fjor gått ned med 9,6 prosent for menn og 6,2 prosent for kvinner.

Menn hadde i 2. kvartal 2012 et legemeldt sykefravær på 3,9 prosent, mens for kvinner var fraværet på 6,9 prosent. Sykefraværet er høyest blant eldre kvinner og lavest blant unge menn.

Les også:Slik blir du headhuntet

Færre langvarige fravær. Sykefravær som varer mer enn 26 uker, gikk ned med 16 prosent fra i fjor til i år og stadig færre er sykemeldt på fulltid.

– At vi ser en så tydelig nedgang i de langvarige sykefraværene er svært positivt både for de det gjelder, for virksomheten og for samfunnet. Reglene om tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte, stor oppmerksomhet om temaet og økt bruk av graderte sykmeldinger, har bidratt til å få sykefraværet ned, sier Lystad.

Enklere rapportering. Nylig lanserte NAV en ny elektronisk tjeneste som gjør det mulig å rapportere sykefravær elektronisk direkte fra bedriftens lønns- og personalsystem.

– Dette er et ledd i å få sykefraværet ned. Enkle systemer frigir tid til oppfølging, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I dag sender åtte av ti bedrifter inn sykefraværsrapporter til NAV på papir.

– Dette er byråkratisk og tungvint både for bedriftene og NAV. Med den nye løsningen bør dette skje elektronisk, sier statsråden.

Nedgang i alle bransjer. Nedgangen er størst i de mannsdominerte næringene, og i bygg- og anlegg er det nå 13,3 prosent færre sykmeldte enn det var for ett år siden. Lavest nedgang er det i private tjenester med én prosent færre sykmeldte.

Sykefraværet er høyest i Troms med 6,4 prosent og Finnmark med 6,3 prosent. Lavest sykefravær finner vi i Rogaland med 4,2 prosent og Oslo med 4,5 prosent.

Les også:Slik skal du kle deg til jobbintervjuet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Laveste sykefraværpå tolv år

  2. Stabilt sykefravær i andre kvartal

  3. Sykefraværet øker

  4. Alna har nesten dobbelt så høyt sykefravær som Frogner

  5. Privat sektor har nådd sykefravær-målet