Statens vegvesen vil at du skal betale 20 kr for samkjøring

Samtidig som sjåfører som har brukt samkjøringstjenesten Haxi kalles inn til politiavhør, jobber Statens vegvesen med sitt eget samkjøringsprosjekt.

SAMKJØRING: Statens vegvesen tror at løsningen på trafikkproblemene kan ligge i samkjøring og smarttelefoner.
Publisert: Publisert:

Veivesenets mål er å fylle alle de tomme setene i bilene på norske veier. De lanserer derfor trolig sitt nye nytt pilotprosjekt i nær fremtid: Appen HentMEG.

De har et annet uttrykt mål enn den omstridte taxiappen Haxi, hvor det er mulig å ta seg betalt for kjøringen.

Politiet i Stavanger har brukt sivile spanere, og tatt inn en rekke sjåfører til avhør den siste tiden - mistenkt for kommersiell taxikjøring uten løyve.

Vegvesenet sier deres motivasjon er å fylle seter som ellers står tomme i personbilene, når sjåfør og passasjer skal samme vei.

Les også

Haxi: Flere sjåfører anmeldt i Stavanger etter politiaksjon

Ikke som taxi

Veivesenet har sammen med en privat aktør utviklet en offentlig samkjøringsplattform, og bidratt til utviklingen av HentMEG.

– Denne formen for transport har vi drevet med siden bilen kom, og det har ikke noe med taxitransport å gjøre, sier Arild Eggen i Statens vegvesen til E24.

KAN FJERNE KØER: Samkjøring kan fjerne køer i flere av Norges største byer, mene Statens vegvesen. Her fra Sandviken i Bergen.

– Hvis vi lot være å være solo-bilister to ganger i måneden, så ville trafikken i rushtiden i Trondheim, Bergen og Stavanger, og stort sett Oslo, gli jevnt, legger Eggen til.

Han sier at det trengs to ting for å få samkjøring til å vokse i omfang.

– Trafikantene må føle trygghet, selv når de sitter på med fremmede, og samtidig oppnå noen goder, som for eksempel 20 kroner fra passasjeren til sjåføren for å få lov til å sitte på, sier Eggen.

Den irske appen Carma er også et prøveprosjekt i Bergen.

Veivesenet jobber med å få lansert en prøveløsning våren 2015, med en plattform som skal gjøre det enklere for personer som ønsker å transporteres, å velge andre alternativer enn å kjøre alene.

Kollektivtrafikk, taxier og samkjøringstjenester som opererer innenfor loven skal være en del av denne plattformen.

Les også

– Anmeldelsene er en del av etterforskningen av Haxi

Dyrere å kjøre solo?

Arild Eggen forteller videre at Statens vegvesen i tillegg tenker på muligheten til å redusere takster gjennom bomringen når man samkjører, mot noe høyere takster når man ikke gjør det.

– Tilsvarende fordeler kan man tenke seg ved offentlig parkering, sier Eggen og legger til at slike ordninger må kunne kontrolleres for myndighetene, slik at det foregår i tråd med lover og regler.

Han håper at regelverket som styrer drosjenæringen blir justert innen tjenesten skal lanseres.

– Dagens lover og regelverk vil jeg tro må revideres uansett innen taxibransjen, etter hva jeg også har hørt fra politisk hold. Det vi har i dag, er jo fra en tid lenge før smarttelefonen, sier Eggen.

Eggen forteller at de begynte med samkjøringsprosjektet samme år som Steve Jobs lanserte iPhone, 2007.

Han tror at smarttelefonen kan være et viktig verktøy i jobben med å effektivisere byens økende transportbehov, både av mennesker og gods.

– Skal vi lykkes trenger vi all den støtte vi kan få fra politikerne, slik som fylkespolitikerne her i Hordaland alt gjør i dag. I tillegg må næringslivet nå bli med slik at arbeidsreisene på en helt annen måte kan ta samkjøring i bruk. Lederne kan gjøre noe med dette hvis de vil, sier Eggen.

Innenfor loven

- Hvordan skal dere sikre at de som er registrert for samkjøring holder seg innenfor loven?

– Dette er en samkjøring for dem som skal samme vei samtidig hvor passasjeren bidrar med en beskjeden sum til sjåføren i størrelse 20 kroner per tur, sier han.

- Alle vet at ingen kan gjøre en levevei av slikt, slik taxinæringen jo har som jobb. Hva dette beløpet kan bli, tar vi nå opp via Vegdirektoratet slik at dette blir i tråd med lover og regler, sier Eggen.

Han sier at informasjon om hvem som har blitt samkjørt, også skal lagres i databasen noen timer etter turen er fullført, slik at både passasjer og sjåfør skal være så trygg som mulig når de sitter på med en ukjent.

– Vi er også i ferd med å forsikre oss om at vi ikke går på noen snubletråder i forbindelse med skatt og forsikring. Vi håper at Bergen nå blir det forventede pilotprosjekt som så kan justeres senere før det blir en nasjonal løsning, sier Eggen.

Han håper at plattformen på denne måten vil kunne være med på å rydde også for taxinæringen, hvor det stadig vekk dukker opp noen som skal konkurrere med dem, som opererer utenfor lovverket.

Les også:

Haxi vil hjelpe anmeldt sjåfør med å ta saken for rettenKontroversiell skysstjeneste lanserer betalingsløsningNye skatteplaner gir dyrere buss og taxi- Jeg mener fortsatt at dette er nyskapning vi burde har rom for i NorgeForbrukerrådet: – Taxikundene blir flåddOslo kommune politianmelder Uber

Publisert: