Boligforsker: – Kostnadsnivået i byggenæringen er for høyt

En oljedrevet økonomi med høy lønnsutvikling kombinert med lav produktivitetsutvikling i byggebransjen fører til høye byggekostnader, mener forsker.

KRAV GJØR BYGGING DYRERE: På Løren i Oslo må utbyggere betale 1.500–1.800 kroner per kvadratmeter for infrastruktur til kommunen, sier Selvaag-sjef Baard Schumann.

Audun Braastad
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

– Byggebransjen må få ned kostnadsnivået, sier Rolf Barlindhaug i Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Han mener byggenæringen må bli bedre på produktivitetsutvikling for å få til dette.

– Jeg er helt enig i det Barlindhaug sier. Men for å få til dette, er vi nødt til å ha et regelverk som gjelder for lengre tid, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Les også

– Dyre boligprosjekter er myndighetenes feil

Stadige regelendringer

BYGGENÆRINGEN MÅ BLI BEDRE: Forsker Rolf Barlindhaug i i Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Knut Falch

Han mener at den største utfordringen de siste årene har vært at regelverk og krav fra forskjellige instanser stadig endres.

Selvaag-sjefen mener at årsaken til at byggekostnadene økte mye i perioden 2010–2013, var at man implementerte de nye byggetekniske forskriftene TEK10.

– Vi har ikke sett noen økning i byggekostnadene de siste to årene, sier Schumann.

Dette at byggekostnadene flatet ut etter innfasing av nye byggeregler, mener Schumann viser at regelendringene har vært kostnadsdrivende.

Schumann peker på flere forhold som gjør det vanskelig for byggenæring å jobbe effektivt.

Les også

Direktør: – Jeg sutrer ikke! Jeg er forbanna

Mer arbeidskrevende

– Byggene vi bygger i dag er mye mer komplekse enn på 1970-tallet. I tillegg er planprosessene blitt mye mer arbeidskrevende, sier Schumann

VIL JOBBE EFFEKTIVERE: Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann.

Selvaag Bolig

Han viser til at byggenæringen bruker mye mer tid på planlegging og rapportering til offentlige myndigheter enn tidligere.

Barlindhaug peker på at utbyggere imidlertid også kan ha også store kostnader knyttet til infrastrukturinvesteringer basert på utbyggingsavtaler med kommunene. Dette mener Schumann er et viktig poeng.

– På Løren for eksempel må vi betale 1.500–1.800 kroner per kvadratmeter for infrastruktur til kommunen, sier Schumann.

Schumann mener også at mangel på ferdigregulerte tomter driver tomteprisene i Oslo.

– Min påstand er at tomtekostnaden i Oslo har steget med 20 prosent det siste året fordi det er mangel på tomter som er ferdigregulerte, sier Schumann.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, sier han er enig med alle som mener at byggenæringen må bli flinkere og effektivere.

– Vi er glade for alle forenklingstiltak, men stadige endringer i krav fra forskjellige instanser gjør det vanskeligere å jobbe effektivt, sier Jæger.

Han mener at byggenæringen må bruke mer standardiserte løsninger.

Les også

Forbrukerrådet ber boligbyggere slutte å sutre

Flere klager og innsigelser

Han peker samtidig på at når man stadig bygger tettere, blir det flere innsigelser. Det er mange som ikke vil at det bygges ut der de bor.

KLAGER GJØR JOBBEN VANSKELIGERE: Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Terje Pedersen

– Det gjør at vi bruker mye tid på å få frem nye boliger, sier Jæger.

Barlindhaug er samfunnsøkonom og har forsket lenge på boligmarkedet, tidligere i Norges byggforskningsinstitutt, og nå i NIBR.

Han viser til at etterspørselen etter boliger er høy grunnet lav rente, lav arbeidsledighet, god inntektsutvikling, skattefordeler knyttet til eie av bolig og befolkningsvekst. Dette gir høye boligpriser, spesielt sentralt i de store byene. Prisnivået varierer betydelig, også internt i Oslo.

– Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om kostnadsnivået i byggenæringen er blitt så høyt at enkelte prosjekter ikke er lønnsomme å sette i gang, sier Barlindhaug.

– Det er en utfordring at byggekostnaden er høyere enn bruktprisen på boliger i enkelte bydeler, sier Schumann.

Samtidig mener han at dette vil løse seg over tid.

Les også

Boligprodusentene: Boligbygging inn i valgkampen

Må bygge mye mer

Befolkningen i Oslo har vokst med cirka 11.000 personer per år de siste 10 årene, samtidig som det i gjennomsnitt er bygget cirka 2.500 nye boliger per år. Utbyggingstakten har dermed vært lav i forhold til den befolkningen som er kommet.

Barlindhaug mener at Oslo kommune har blitt flink til å legge til rette for boligbygging.

I utkast til ny kommuneplan for Oslo legges det til rette for at det kan bygges 120.000 nye boliger fram til år 2030 for en befolkning som antas å omfatte 800.000 på dette tidspunktet. En stor andel av de nye boligene vil komme i den såkalte Hovinbyen gjennom transformasjon av næringsarealer på Hasle, Løren, Økern, Ulven, Breivoll og Vollebekk til boligområder.

– I de neste fem årene må boligmassen vokse med 6-7.000 boliger årlig for å opprettholde dagens boligdekning, sier Barlindhaug.

Han peker på at i dag har 60–70 prosent av enslige i alderen 20–30 år egen eid eller leid bolig, og omtrent alle i parforhold disponerer egen bolig.

– Hvis de boligene som det er lagt til rette for av Oslo kommune blir bygget, vil det bidra til at det bygges nok boliger for å holde tritt med forventet befolkningsutvikling, sier Barlindhaug.

Samtidig peker han på at en forutsetning er at man får gjennomført store infrastrukturinvesteringer der både stat og kommune må bidra. Ofte er slike investeringer lagt inn som såkalte rekkefølgekrav i reguleringsplaner, og manglende oppfyllelse av disse kan stoppe eller utsette boligprosjekter.

Les også

Tre av fem tror boligprisveksten fortsetter i elleville Oslo

Les også

Tusenvis av studenter i boligkø i hovedstaden

Les også

Sommerhett boligmarked: Meglere melder om kuppeboom

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. – Utbyggerbransjen må skjerpe seg

  2. – Prisveksten i Oslo kan bli tre ganger så høy som resten av landet

  3. Slår tilbake mot sjeføkonom: Null sannsynlighet for kraftig boligprisfall

  4. Direktør: – Jeg sutrer ikke! Jeg er forbanna

  5. Knallsterke nyboligtall