Skattefritt-beløp har økt fra 4000 til 6000 kroner: Flere skattefrie kroner å tjene på småjobber

Med våren følger vedlikeholdsoppgaver på hus og i hage. Men fra og med i år kan du betale gode hjelpere opptil 6000 skattefritt.

Tid for hagearbeid. Du kan betale én arbeidstaker inntil 6000 kroner årlig uten å betale skatt- men det er en forutsetning at arbeidet skjer i hjemmet, på hytta eller bilen.

Gorm Kallestad
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

Har du arbeidsomme ungdommer, pensjonister eller andre i nabolaget, kan du nå betale dem enda mer for hagehjelp, beising og annet småarbeid uten at de må skatte av det.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i høst foreslo nemlig regjeringen å øke det skattefrie beløpet man kan få betalt for småjobber i hjemmet fra 4000 til 6000 kroner.

Opptil 6000 kroner. Fra og med januar i år har du dermed kunnet betale opptil 6000 skattefrie kroner til personer som påtar seg ulike småjobber for deg i hjemmet eller på hytta, slik som snømåking, vask, maling/beising, plenklipping, barnepass osv.

I faktaboksen kan du se hvilke forutsetninger som må være til stede for at de 6000 skal være skattefrie.

Fyll ut oppgjørsblankett. I tillegg til at den du har i arbeid slipper å betale skatt av det han eller hun tjener, trenger heller ikke du å levere noen lønnsoppgave til Skatteetaten.

Du må likevel fylle ut og levere et eksemplar avoppgjørsblankett for private arbeidsgivere til arbeidstakeren for hver utbetaling.

Ta vare på blankettene. Du som arbeidsgiver velger altså selv om du vil sende denne til skatteoppkreveren, siden det er fritak for lønnsrapportering for denne typer jobber. Men skatteoppkreverens eksemplar som ikke innleveres, må du likevel alltid ta vare på. Det er fordi flere små utbetalinger til samme person årlig kan utgjøre mer enn 6000 kroner totalt.

- Hvis arbeidstakerens lønn i løpet av året overstiger beløpsgrensen på 6000, blir den samlede betalingen skattepliktig og skal innrapporteres som lønn. Alle de utfylte oppgjørsblankettene som ikke er sendt inn tidligere må da leveres til skatteoppkreveren, opplyser Astrid Dugstad Tveter, seksjonssjef i Rettsavdelingen i Skattedirektoratet.

PASS PÅ: Du må ta en del forholdsregler, dersom arbeidstakerne dine skal gjøre risikofylt arbeid, slik som maling i høyden.

Mykola Velychko

Unge arbeidstakere. Nå utover våren og sommeren, er det også mange som maler og beiser hus, og mange ungdommer kan være interessert i å gjøre den type arbeid for eksempel for å tjene litt ekstra til russetid eller sommerferie.

Men du skal være klar over at du som arbeidsgiver har et spesielt ansvar, når arbeidstakerne er unge og ikke minst skal utføre risikofylt arbeid, slik som å male i høyden.

Nå haster det å søke sommerjobb

- Fullt arbeidsgiveransvar. - Dersom du skal ha nabogutten til å male huset, vil fullt arbeidsgiveransvar slå inn. Det vil si at du må vurdere hvilke risikomomenter som kan slå inn for jobben som skal utføres, du må stille med verneutstyr og vurdere om eventuell opplæring i bruk av utstyr kan bli gitt, sier leder i Arbeidstilsynets svartjeneste, Birgit Espejord Jensen.

Er arbeidstakerne dine under 18 år, må du som arbeidsgiver sørge for nødvendige tiltak for å ta hånd om sikkerheten, helsen og utviklingen deres. Du må også ta høyde for deres manglende arbeidserfaring, og at de ikke er like oppmerksomme på risiko.

Arbeid i høyden. Uansett alder på arbeidstakerne må du også være klar over at det er regler for arbeid i høyden. Arbeid i stige er bare tillatt til en viss grad, og du må kanskje være forberedt på å sette opp stillas eller leie lift. Dersom du leier lift, har du videe ansvar for å gi dokumentert opplæring i bruk av den.

Les også på Dine Penger:

Dette må du ha klart når selvangivelsen kommer

Dette klager vi mest på

7 av 10 ser boligen én eller ingen ganger før kjøp

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Nå kommer feriepengene

  2. Under 18? Slik finner du deg sommerjobb

  3. Slik regner du ut mobilskatten

  4. Full krangel om nye tipsregler

  5. Jobbekspertene svarer: «Hvor mye ferie må vi gi de ansatte?»