Eldre tyr til bankkortene

Stadig flere eldre tar i bruk bankkort når de skal handle dagligvarer. Kun 18 prosent over 60 år unngår nå kortene.

VEKST: STadig flere eldre bruker bankkort når de kjøper dagligvarer. Foto: Espen Braata
Publisert:

Det kommer frem i en undersøkelse Sparebankforeningen har gjennomført.
I begynnelsen av 2005 var det 25 prosent i denne aldersgruppen som aldri betalte med kort når de handlet dagligvarer. Tre år senere er «vegrerne» redusert til 18 prosent.
Det er nå 1,7 millioner personer som betaler med kort hver gang de handler dagligvarer. Sammenlignet med 1. kvartal 2007 innebærer dette en vekst på ca. 80.000 personer.
- Stadig flere foretrekker å betale med kort når de handler dagligvarer. Størst er veksten blant de eldre, sier assisterende direktør Eline Vedel i Sparebankforeningen til NTB.

Over halvparten

Over halvparten av totalveksten på 80.000 har skjedd i aldersgruppen 60 år+, og alene i aldersgruppen 67 år+ har tilveksten i antall personer som praktiserer kontantløs dagligvarehandel, vært på ca. 35.000.
Sparebankdirektøren har to sannsynlige forklaringer på at eldrebruken øker mest. Først og fremst at kortbruk blir stadig mer vanlig, betalingsterminaler er tilgjengelige over alt og derfor mindre skremmende. Dernest at det nær sagt er full
uttelling i yngre årsklasser.
- Dermed blir den prosentvise økning i bruk naturlig nok større blant de eldre, sier Eline Vedel, som derfor fortsatt mener det er noe å gå på i de eldre aldersgrupper.

Også unge

Sparebankforeningen ser en generell vekst i kortbruk, både i antall personer som betaler med kort, og i hvor ofte de betaler med kort i dagligvarehandel.
I løpet av de siste fire år har andelen av befolkningen over 15 år som betaler med kort hver gang de handler dagligvarer, økt fra 34 til 44 prosent. Samtidig er andelen av befolkningen som
aldri betaler med kort, redusert fra 9 til 7 prosent.
Størstedelen av denne utviklingen skjedde i perioden 2006-07, hvor andelen av befolkningen over 15 år som betalte med kort hver gang, økte fra 36 til 42 prosent.
I aldersgruppen 20-39 år finner vi de ivrigste kortbrukerne. 57 prosent i denne aldersgruppen betaler nå med kort hver gang de handler dagligvarer. Ytterligere 42 prosent betaler dagligvarer med kort av og til.
Likevel - sterkest prosentvis vekst i kortbruk finner vi i aldersgruppen 60+. Men også de over 67 år er i bevegelse - i løpet av det siste året har kortbrukerne i denne aldersklassen økt fra 19 til 25 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om