Det bygges færre boliger i prispresseren Oslo: – Jeg blir veldig bekymret

Hittil i år er det igangsatt bygging av langt færre leiligheter enn i fjor. Boligbygger-sjef frykter sulteforede boligjaktere i Oslo må tåle mer prisbonanza.

BEKYMRET: Direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening ser ikke hvordan tilbud og etterspørsel skal komme i balanse i hovedstaden. Ferske tall viser fall i igangsettingen av nyboligbygging, både i Oslo og på landsbasis.
Publisert:

Det har vært en lunken start på året for dem som bygger og selger nye boliger her i landet.

Det viser tall E24 har fått fra Boligprodusentenes Forening.

I første kvartal sank nyboligsalget med fire prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Men det er de påbegynte prosjektene som for alvor går tilbake: Igangsettingen av nyboligbygging ligger hele 18 prosent etter fjoråret.

– Katastrofe

Og særlig én boligtype får utviklingen til å sakke akterut: For leiligheter er det igangsatt 33 prosent færre objekter i første kvartal i år enn i fjor på landsbasis.

– Det er mye. Samtidig holdt salget seg ganske stabilt, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til E24.

Partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye, har stor forståelse for Per Jægers bekymring og frustrasjon over manglende boligbygging i hovedstaden:

– Sett fra Oslos ståsted er det jo en katastrofe. For Akershus og Drammen er det derimot positivt, fordi folk som kunne tenke seg å bo i Oslo, heller flytter til omkringliggende områder.

SVAKERE UTVIKLING: Både salget av nyboliger (rød) og igangsettingen (blå) er tilbake så langt i år, sammenlignet med fjoråret.

Salget av nye leiligheter gikk kun tilbake én prosent i kvartalet.

Det kan tyde på et etterslep hvor igangsettingen vil ta seg opp senere i år. Det er vanlig at utbyggere forsøker å selge unna 5070 prosent av enhetene i et prosjekt for bygging starter.

At påsken falt på mars i år og april i fjor – altså i ulike kvartaler – kan også ha bidratt til støy i tallene.

Les også

Megler om Oslo-markedet: – Ikke sikkert at vårslippet kommer i år

Prognoser: Må doble boligbyggingen

E24 har ikke fått tall for de enkelte byene, men Jæger opplyser at fallet i igangsettingen av leilighetsbygging også gjelder for Oslo. Det vekker bekymring.

For fallet kommer til tross for et kraftig boligunderskudd og flere år med landsledende prispress. I mars alene steg Oslo-prisene med 2,3 prosent, og årsveksten ligger nå på 9,9 prosent.

Da er dette diagrammet neppe betryggende:

FOR LITE: Diagrammet viser årstakten i nyboligbygging kontra anslått boligbehov. Spriket mellom disse i Oslo anslås å gi vedvarende boligunderskudd.

Den blå linjen viser beregnet boligbehov i året frem mot 2010, mens den røde viser hvordan boligbyggingen ligger an.

– Årstakten for bygging i Oslo ligger på cirka halvparten av det man har behov for. Det kan vi ikke bortforklare med etterslep i salget. Oslo sliter, sier Jæger.

Meglere E24 har snakket med sår dessuten tvil om det såkalte «vårslippet» kommer i bruktboligmarkedet i år.

Jæger mener alt tyder på fortsatt pris-bonanza.

– Det har vel aldri vært færre boliger ute for salg i Oslo enn nå. Meglere melder om at de har veldig lite å gjøre, også i bruktmarkedet. Så sant man tror på fundamental økonomisk teori, vil lavt tilbud og høy etterspørsel fortsette å presse prisene.

Les også

Her kan det ta flere måneder å få solgt boligen sin

– Veldig bekymret

– Blir du bekymret?

– Ja, jeg blir veldig bekymret. For dette vil få konsekvenser for antallet unge som kommer inn på boligmarkedet. Jeg frykter vi etter hvert får et klasseskille mellom de som har bolig, og de som ikke har det, sier Jæger.

– Så hvorfor ikke bare bygge mer?
– Hovedproblemet er at vi ikke har mange nok områder som er tilrettelagt for boligbygging. Og kostnadene er for høye.

Partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye, er også enig med Jæger i at den manglende boligbyggingen vil føre til prispress, men trolig kun på kort sikt.

– På lengre sikt vil det bli mindre attraktivt å bo i Oslo, og byen vil tiltrekke seg flere dårlige skattebetalere, sier Øye.

– Politikken henger ikke på greip

Han mener at Oslo kommunes boligpolitikk ikke henger på greip. Han peker på at de snakker om at de ønsker en befolkningsvekst, samtidig som han mener at de ikke følger opp med en aktiv boligpolitikk.

– Jeg skjønner ikke at politikerne slipper unna med det. De legger ikke til rette for boligbygging, kun på veldig dyre tomter som Bjørvika og Tjuvholmen, sier Øye, og legger til:

– Vi har analysert boligmarkedet i Oslo siden 80-tallet, og det er ikke én ting som har vært positivt med boligpolitikken de siste årene. Politikerne bør ta seg en studietur til de andre store byene, eller Drammen og Akershus, for å lære å planlegge langsiktig.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om