Forbrukerombudet lei av aggressive annonser for forbrukslån: Vil ha strengere regler for kredittreklame

Forbrukerombudet vil nå ha slutt på at kreditt markedsføres med «forbrukslån på dagen». – Vi vil ikke ha detaljregulering svarer bransjen.

Vil ikke har markedsføring av hurtig kreditt: Forbrukerombud Gry Nergård ønsker å begrense markedsføringen av reklame for forbrukslån og annen kreditt. Blir forslaget hennes vedtatt kan man for eksempel ikke markedsføre kreditten med hvor lett eller hvor raskt man kan få den.

Vil ikke har markedsføring av hurtig kreditt: Forbrukerombud Gry Nergård ønsker å begrense markedsføringen av reklame for forbrukslån og annen kreditt. Blir forslaget hennes vedtatt kan man for eksempel ikke markedsføre kreditten med hvor lett eller hvor raskt man kan få den.

Foto: Forbrukerombudet
Publisert:,

Forbrukerombudet frykter konsekvensene av en stadig mer aggressiv markedsføring av forbrukslån.

Ombudet har nå sendt regjeringen et forslag til strengere lovgivning på området. Teksten i forslaget finner du nederst i saken.

Lån og kreditt markedsføres i et stort omfang, og internett har bidratt til at kreditten bare er et par tastetrykk unna. Forbrukere møtes ofte med budskap som «kjøp nå, betal senere» og «lån på dagen».

– Opptak av lån og kreditt er noe som kan få store konsekvenser for enkeltpersoner og deres familier. Det er derfor viktig at markedsføringen gir forbrukeren god og nøytral informasjon om kostnader og andre sentrale sider ved kredittavtalen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Kan ikke gripe inn. Forbrukerombudet har nylig gjennomført en kontroll av kredittmarkedsføringen på nettaviser og ulike søkemotorer.

De kontrollerte i overkant av 160 annonser, og rundt 50 av disse inneholdt utsagn som «forbrukslån på dagen», «søk på 2 minutter» og «svar med en gang».

Forbrukerombudet mener slike budskap om «raske lån» særlig appellerer til personer med en presset økonomi.

– Denne typen markedsføringen er skreddersydd for sårbare grupper. Det forsterker behovet for en strengere lovregulering, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Annonsørinnhold

Forbrukerombudet har tidligere slått ned på denne typen markedsføring, men en avgjørelse fra Markedsrådet satte før jul i realiteten en stopper for ombudets mulighet for å gripe inn.

Da godkjente Markedsrådet Bank Norwegians markedsføring som blant annet inneholdt budskap som «Trenger du kreditt nå? Svar med en gang».

Les mer hos Forbrukerombudet:Frykter mer aggressiv markedsføring av kreditt

Foreslår ny lovgivning. Forbrukerombudet har oversendt et forslag til ny og strengere lovgivning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forbrukerombudet foreslår blant annet et forbud mot å fokusere på hvor raskt man kan få svar på en kredittsøknad eller hvor lett tilgjengelig pengene er.

I forslaget sier de blant annet at det skal være forbudt å fremheve:

  • Hvor hurtig kreditten kan gis
  • Hvor lett tilgjengelig den er
  • Hvor raskt man kan få svar på en kredittsøknad
  • Framheve at terskelen for å få innvilget kreditt er særlig lav
  • Framheve hvor enkel søkeprosessen er

Skeptisk til detaljstyring. I bransjen ønsker de ryddige regler, men er septisk til mange detaljer:

– Vi er enig i at det må være ryddige regler for markedsføring av forbrukslån. Men den detaljreguleringen som det ser ut til at Forbrukerombudet nå går inn for, er vi skeptiske til, sier Christian Haraldsen, informasjonssjef i Gjensidige.

Gjensidige eier blant annet Oppfinans som er aktive blant annet med mye TV-reklame.

Forbrukerombudet ønsker også et forbud mot å rette kredittmarkedsføring direkte til forbrukere ved hjelp av for eksempel adressert reklame, telefonsalg, dørsalg og standssalg.

– Formålet er å fjerne den mest påtrengende og aggressive markedsføringen av lån og kreditt. Forbrukerne skal selv kunne velge å oppsøke markedsføring for kreditt, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet mener også at en lovendring vil kunne gi bransjen klarere regler å forholde seg til når de utformer sin markedsføring.

– Nå er det opp til departementet å vurdere forslaget og ta dette videre, sier Nergård, så noen tidsramme for når en slik lovendring kan tre i kraft, vil hun ikke spekulere i.

Følg Dine Penger på Facebook

Her er forslaget til ny forskrift som Forbrukerombudet har sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

Forslag til forskrift om «god kredittmarkedsføringsskikk»

§ 1 Inngåelse av en kredittavtale eller utnyttelse av en allerede inngått rammeavtale må ikke settes som vilkår for å kunne inngå en annen avtale eller for å få en annen vare eller tjeneste til bedre vilkår enn man ellers ville fått.

§ 2 Markedsføring av kreditt skal ikke fokusere på ett eller flere av de følgende elementer:

a) Hvor hurtig kreditten kan gis eller hvor lett tilgjengelig den er

b) Hvor raskt man kan få svar på en kredittsøknad

c) Framheve at terskelen for å få innvilget kreditt er særlig lav

d) Framheve hvor enkel søkeprosessen er

Bestemmelsen i bokstav b gjelder ikke for kreditt til boligformål.

§ 3 Omsetningen av kreditt, skal ikke søkes økt gjennom bruk av konkurranser. Dette gjelder både markedsføring av rammekreditt, markedsføring av lån og markedsføring som oppfordrer til utnyttelse av en etablert rammekreditt.

§ 4 Kreditt skal ikke markedsføres direkte til forbrukere ved hjelp av adressert reklame, telefonsalg, dørsalg eller standssalg.

§ 5 Kreditt skal ikke markedsføres ved at forbrukere eller sammenslutninger av forbrukere tilbys særskilte fordeler på betingelse av at de bidrar til å skaffe foretaket nye kunder eller til å øke dets utlånsvolum.

§ 6 Markedsføring av kreditt og inngåelse av kredittavtaler skal for øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i markedsføringsloven og i finansavtaleloven kapittel 3.

Forskrift om kredittavtaler (FOR-2010-05-07-654) § 14 siste punktum foreslås endret til følgende (ny tekst understreket):

“ Bestemmelsen gjelder ikke for kontokjøp, med mindre kontokredittavtalen formidles av selgeren, og heller ikke for bøker og byggesett til ferdighus.”

Kilde: Forbrukerombudet

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold