Når kausjon er siste utvei

Skal Dine Penger gi ti råd om kausjon, vil de ni første være: Ikke gjør det! Det er risikabelt å gamble eget hus eller egen økonomi på at noen andre klarer å innfri lånet sitt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

  • Carsten Henrik Pihl
  • Astrid Dalen
Publisert:

Det tiende rådet er: «Følg med som en hauk».Etter at det ble

innført nye og strengere retningslinjer for utlån tidligere i år

, har det blitt enda vanskeligere for førstegangsetablerere å få kjøpt sin første bolig.

Her gir vi deg noen råd om hvordan du bør gå frem, dersom kausjon ser ut til å være eneste utvei for podens boligkjøp.

Tyr til foreldre

Dine Penger har tidligere denne uken

snakket med et par banker om hva som er løsningen for de unge

som ikke har nok egenkapital til at banken vil gi dem boliglån. Og svaret er ganske klart: De fleste må ty til hjelp fra foreldre, som oftest i form av kausjon.

Du må betale

Når du kausjonerer, så garanterer du for en annens lån. Det vil si at hvis den andre ikke klarer å betale, så ber banken deg å betale. Dette er selvfølgelig risikabelt. Men med økende renter og høyere krav til sikkerhet fra bankene vil kausjon bli mer aktuelt i tiden som kommer.

Kausjon eller forskudd på arv?

For unge som skal etablere seg, virker det ofte som om mor og fars kausjon er eneste utvei. Men familien bør se på om dette er eneste løsning. Ofte vil forskudd på arv fra foreldre eller besteforeldre være en bedre løsning. Dermed kan etablereren få egenkapital.
Samtidig sparer familien som helhet arveavgift hvis besteforeldrene gir forskudd, fordi forskuddet nå hopper over en generasjon - og ett ledd med arveavgift.

LES OGSÅ:

Billig lån fra foreldre

Mine, dine og våre barn

Et annet problem man kan komme opp i, er når man er i en familie med mine, dine og våre barn. I et lykkelig samliv er det kanskje greit å kausjonere for stebarn, men det er ikke alltid sikkert at dette er lurt.
Hva om forholdet sprekker, så stebarna forsvinner ut over sidelinjen? Da kan man risikere å måtte kausjonere for personer man ikke lenger har et forhold til. Det kan begrense muligheten til å etablere seg på nytt, fordi banken begrenser låneevnen på grunn av kausjonsansvaret.
Man bør derfor vurdere om «blod er tykkere enn vann», og derfor om man bare skal kausjonere for egne barn eller barnebarn.

Begrens kausjonsansvaret

Stiller du som kausjonist, bør du kreve at kausjonsansvaret begrenses til et kronebeløp. Banken bør være fornøyd hvis kausjonen for eksempel dekker området mellom 80+ prosent og 100 prosent av boligverdien. Krev i avtalen at at kausjonsansvaret slettes så snart lånet er innenfor 80 prosent av boligens verdi.

LES OGSÅ:

Startlån kan være svaret

Info om nedbetaling

Kausjonisten har også krav på informasjon mens lånet nedbetales. Dette for å få vite om han eller hun risikerer å måtte betale. Dette er en fordel, fordi hvis man får vite om et mislighold, så kan man kanskje hjelpe låntageren på vei. Enten med betaling, eller med å få en avtale med banken om en annen nedbetalingsløsning.
Loven sier derfor klart at bankene har plikt til å informere kausjonisten om hvordan det går med lånet. Selvfølgelig har kausjonister krav på svar fra banken når de spør om hvordan det går med kausjonen, og etter loven skal kausjonister få umiddelbar beskjed hvis det skjer endinger i låneforholdet som får betydning for kausjonen.

Forbigående mislighet

Ved mislighold skal banken varsle kausjonisten innen tre måneder om renter og avdrag ikke er betalt. Banken trenger ikke å informere om såkalt forbigående mislighold så lenge banken ikke tror at låntageren har et generelt betalingsproblem.
«Forbigående mislighold» er i loven definert til to måneders mislighold. Det er altså lov for låntageren å være litt sen med betalingen uten at kausjonisten blir varslet, men skjer det flere ganger, vil nok de fleste bankene si fra til kausjonisten.
Banken skal også varsle kausjonisten når den har gitt låntageren mer enn tre måneders betalingsutsettelse på renter og/eller avdrag.

LES OGSÅ:

Lav boliglånsrente i ti år

Informasjonsplikt

Etter at slike mislighold eller endringer i låneforholdet er varslet, skal banken passe på å holde kausjonisten løpende informert. Banken kan altså ikke bare sende et standardvarsel, men har en klar plikt til å fortsette å informere, for eksempel hvis misligholdet fortsetter i lengre tid, eller hvis banken for eksempel ikke oppnår kontakt med låntageren.

Kausjonen skal reduseres

De fleste kausjonister er ansvarlig for hele lånet til låntageren. I slike tilfeller skal kausjonsansvaret reduseres etter hvert som lånet betales ned. Kausjonen skal reduseres slik kausjonsavtalen sier, selv om låntageren misligholder lånet.
Det er bare når banken har informert etter reglene at kausjonisten blir ansvarlig for misligholdet. På denne måten har banken en tvang til å informere etter loven, for gjør den ikke det, mister den sikkerheten for de misligholdte terminene.

LES OGSÅ:

Sjekk hvor mye du kan låne

Pantet skal bestå

En like viktig regel er at kausjonisten også skal ha kontroll med den sikkerheten som er gitt i lånet. Derfor kan ikke banken frigi en pantesikkerhet uten at kausjonisten samtykker. Det samme gjelder prioritetsvikelse fra for eksempel første prioritet til annen prioritet.
Denne regelen er viktig og ganske naturlig - med mindre sikkerhet er det større fare for at kausjonisten må trå til. Frigis likevel pant uten kausjonistens samtykke, regnes det for grovt brudd på avtalen, og kausjonisten er ikke lenger bundet av kausjonsavtalen.
Reglene om kausjon finnes i

finansavtaleloven

(25. juni 1999, nr 46), i kapittel 4.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Skal du inn på boligmarkedet? Her er rådene

  2. Sjefsøkonom med støtte til unge som ber om foreldrehjelp: – Unge kan spare til bolig i 10 år uten å få nok

  3. Slik kan du hjelpe dine barn med bolig

  4. - Får ikke lov til å gi unge lån

  5. Må hjelpe barna inn i boligmarkedet