Sjekk datoen på helsetrygdkortet

I år er det seks år siden det europeiske helsetrygdkortet ble lansert. I og med at det bare er gyldig i tre år, kan det tenkes at kortet du har dermed har gått ut på dato.

FAST REISEFØLGE: Ta med pass og helsetrygdkortet når du skal ut å reise. Foto: Sjur Jansen.

Publisert:,

Skal du på ferie til et EØS-land, må du ha med deg det europeiske helsetrygdkortet. Kortet gir deg rett til gratis legebehandling i EØS-land og Sveits.

Sjekk datoen

Reiser du av gårde uten kortet eller det er gått ut på dato, kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket.
Kortet gir deg nemlig rett til behandling på samme linje med innbyggerne i landet du besøker. I noen land må du betale egenandel.

LES OGSÅ:

Bestill pass nå

Alle må har kortet

Alle i familien må ha kortet. Selv poden på bare noen måneder. Hvis du bestiller kortet til deg selv, kan du samtidig bestille kortet til ektefellen og barn under 25 år som har samme adresse som deg i folkeregisteret. Bare kryss av i feltene.

Kortet får du gratis

Ved å fylle inn fødselsnummeret ditt på nettsidene til

helfo.no

får du kortet sendt gratis til din folketrygdregistrerte adresse. Du kan også ringe HELFO Servicesenter 815 70 030 eller sende en SMS. (Se boks).

Kortet erstatter ikke reiseforsikring

Vær klar over at helsetrygdkortet ikke erstatter en reiseforsikring. Kortet gjelder kun innenfor EØS, og det dekker kun legehjelp, som bare er en begrenset del av den totale reiserisikoen.
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) påpeker at i mange land har ikke det offentlige helsevesenet på langt nær samme standard som det norske. For å stå fritt til å velge private helsetjenester, er det nødvendig å ha en reiseforsikring.

Høyere risiko på reise

Statistikken til FNO viser at risikoen for å oppleve økonomisk tap gjennom tyveri, sykdom eller ulykker er langt høyere ved reiser enn ellers.
Tyveri skjer langt oftere under reise, fordi medbrakt bagasje ofte ikke kan oppbevares like trygt som hjemme. Sykdom og ulykker som krever legebehandling eller sykehusinnleggelse, kommer raskt opp i hundretusener av kroner i utlandet, og kan i verste fall ruinere den som rammes.

Her kan du lese mer om