Urenset takrenne kan koste deg 100.000

Du kan komme til å angre dyrt på at du ikke husket å fjerne løvet fra takrennen før vinteren. Om du får vannlekkasje inn i huset, må du normalt betale hele skaden selv. Og det kan bli svært dyrt.

VIKTIG JOBB: Du kan komme til å angre på at du ikke rense takrennen. Foto: Scanpix
Publisert:

Løv og annet skrot som fyller opp takrennen og tetter til utvendige nedløp, kan koste deg dyrt. Mange steder har også det første snøfallet kommet, som bidrar til å tette nedløpet.

LES OGSÅ:

Slik unngår du vannskader

Mange unntak

Fører dette til at vann trenger inn i boligen din og gjør skade, må du være forberedt på at forsikringsselskapet vil avslå å dekke utgiftene.
De fleste villa, hjem- og innboforsikringer dekker vannskader, men det er mange unntak.

LES OGSÅ:

Spar en månedslønn på forsikringsbytte

Selvfølge å sjekke takrennen

Regn som trenger inn fordi takrennen er tett eller taket er lekk, er typiske unntak.
Om høsten bør du derfor sjekke takrenner og avløp minst en gang. Pass på at vann fra nedløp ikke renner inn mot grunnmuren eller huset. Sjekk også at avløp fra balkonger og verandaer ikke er tilstoppet.
Ofte skjer det skader for 80.000-100.000 kroner ved at regnvann eller smeltevann fra snø trenger inn i boliger på grunn av at balkong-avløp har vært tilstoppet av løv.

Sjekk taket

Vann som trenger inn gjennom utettheter i taket, dekkes heller ikke. Du bør derfor gå over taket hver høst, og sjekke at takstein eller takpapp er hel og tett.
Sjekk også taket innvendig etter tegn til vanninntrengning. Har du tegnet en utvidet hjemforsikring, kan det være at følgeskader likevel dekkes.

LES OGSÅ:

Flere skader på bil og bolig

Drenering

Bor du i et noe eldre hus, bør du sjekke om dreneringen rundt grunnmuren fortsatt er bra nok. Ikke all drenering som ble gjort for flere tiår siden, leder vannet bra nok bort fra huset. Er dreneringen 40 år eller eldre, må du regne med at den snart bør gjøres om igjen.

DETTE DEKKES AV FORSIKRINGEN:

De fleste forsikringsselskapene dekker i utgangspunktet plutselige og uforutsette vannskader på boligen.
Her er de typiske eksemplene på hva Gjensidige, If og Tryg dekker:

* Vann eller annen væske som trenger inn i boligen utenfra når det kommer fra;

- Kloakk, avløps- eller overvannsledning i grunnen
- Tilførselsledning for vann eller fyringsolje

* Overflatevann som plutselig trenger inn i bygningen direkte fra terreng ved ekstraordinær nedbør/snøsmelting og dette er synlig. If dekker skaden hvis det er synlig vann over laveste gulv, uavhengig av hvor det kommer fra, eller hvordan det har kommet inn.

* Skader som skyldes utstrømning av vann (eller annen væske) ved brudd på, lekkasje, eller oversvømmelse fra:

- ledning med tilknyttet utstyr
- akvarium og vannseng
- brannslukningsapparat

- Åpning eller utetthet pga. bygningsskade.

DETTE DEKKES IKKE AV FORSIKRINGEN:

· Skader som skyldes dårlig eller manglende drenering, eller at vann eller annen væske på annen måte trenger inn i boligen. Unntak er If, som dekker vannskade selv om den skyldes dårlig drenering. Ny drenering dekkes ikke.
· Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og nedløp.
· Vann som trenger inn gjennom utettheter i bygning, for eksempel utett tak.
· Skade som følge av kondens, søl som du selv har skyld i.
· Skade ved sopp og råte. (Unntatt hos Gjensidige, som har dette som valgfritt tillegg i sin ordinære husforsikring. Hos de fleste andre selskaper må du tegne egen forsikring mot dette.)
· Skade som skyldes vann fra drensledning
· Skade på gulv/vegger i bad som skyldes at disse ikke er vanntette

Flere forsikringsvarianter

Eksemplene på unntak over gjelder de mest ordinære villa- og hjemforsikringene. De fleste selskapene har varianter som er litt dyrere, og som opphever de fleste av disse unntakene.
Forsikringene er litt dyrere, og heter for eksempel toppdekning Pluss, Super, Villa Ekstra og lignende.

LES OGSÅ:

Få lavere forsikringspremie

Rabatt med rør-i-rør-system

Husk at du får rabatt på villa- og hjemforsikringen hos enkelte forsikringsselskap hvis du har nyere eller nyrestaurert bolig med rør-i-rør-system.
Noen alarmsystemer for brann og innbrudd har også varsling ved vannlekkasjer. Dette kan også gi rabatt. Enkelte selskaper gir også rabatt hvis du koster på boligen en teknisk sjekk. Spør forsikringsselskapet om hvilke firmaer de godkjenner, før du bestiller.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om