Insektinvasjon havnet i retten: Informerte ikke om krypene – må bla opp en halv million

En boligselger er i Bergen tingrett dømt til å betale over 350.000 kroner i prisavslag etter at kjøperen ble møtt av raskt formerende skjeggkre-insekter ved innflytting.

PÅ FREMMARSJ: Skjeggkre er et skadedyr som er relativt nytt i Norge, men nå oppdages det i flere og flere borettslag og sameier.
  • Karl Wig
Publisert:

I tillegg må boligselgeren betale 200.000 i advokatomkostninger, i alt over en halv million kroner.

Dommen illustrerer den strenge rettspraksisen som nå etableres rundt de brysomme krypene, som inntok norske hjem for noen år siden og som fører til stadig flere boligkonflikter.

Skjeggkre er ikke farlige for mennesker, og gjør liten eller ingen bygningsmessig skade.

Men de skjellkledde, vingeløse insektene er «utvilsomt» ekle nok til å påføre boliger et betydelig verditap, fastslår tingrettsdommen.

Den presiserer at «det er individuelt hvordan folk reagerer i møtet med skjeggkreet», men at det for noen utløser «vemmelse».

Les også

Protector gikk på skjeggkre-smell – endrer forsikringsvilkårene

– Grovt uaktsomt

Boligselgeren har forklart at han ikke registrerte krypene mens han selv bodde i boligen. Men dommeren mener dette ikke kan godtas som ansvarsfraskrivelse.

«Retten legger til grunn at populasjonen av skjeggkre er så stor at forekomsten av dyrene medfører betydelig ubehag, og at de er til sjenanse når det er besøkende i leiligheten», heter det i dommen.

I oktober la Nokas Skadedyrkontroll frem en skjeggkre-rapport om boligen. Den fant en «godt etablert, reproduserende populasjon», som hadde formert seg i minst to og et halvt år.

Dommeren mener derfor det er «utvilsomt at skjeggkre har vært synlige i leiligheten også før selgeren flyttet ut», og kaller det «grovt uaktsomt av selgeren å ikke ha kjennskap» til krypene.

Les også

Skjeggkre i borettslag og sameier: – Styret bør ta styringen med bekjempelsen

Fastslår kraftig verditap

Den misfornøyde boligkjøperen, som saksøkte selgeren kort tid etter innflytting, la frem prisoverslag som viste at skjeggdyr-bekjempelse og andre utbedringer ville koste opp mot 120.000 kroner.

Men tingretten avviser bruk av et slikt regnestykke som grunnlag for erstatning – og viser til at fagfolk mener det kan vise seg umulig å utrydde krypene, uansett hvilke midler som tas i bruk.

Retten fastslår at prisavslaget heller må reflektere boligens verditap, som den mener er betydelig:

«Retten vurderer at forekomsten av skjeggkre reduserer omsetningsverdien av den aktuelle leiligheten med 10 prosent, i den stand leiligheten nå er. Prisavslaget fastsettes derfor til kr. 355.000.»

Les også

DNB droppet kritisk rapport – må heve boligkjøp

– Har blitt streng rettspraksis

– Jeg er ikke overrasket. Skjeggkre har blitt stadig vanligere de siste par årene, og jeg merker at det har utviklet seg en ganske streng rettspraksis, sier kjøperens advokat, Thor Gunnar Austin.

Han viser til at det nylig har kommet flere rettsavgjørelser som fastslår at krypene reduserer boligenes verdi med rundt ti prosent.

Selgerens advokat, Even Komnæs, vil ikke svare på om dommen ankes eller gi andre kommentarer til saken.

– Det er en gjenganger at boligselgere avviser at skjeggkre er et problem, sier Austin.

– Men ved å ta prøver av bestanden kan sakkyndige anslå hvor lenge skjeggkre har bodd i boligen. Slik kan man også sannsynliggjøre at selgeren burde vært kjent med dem, sier advokaten.

Advokat Anne Mette Hårdnes i Forbrukeradvokaten sier de for få år siden ikke hadde noen saker om skjeggkre, men at de i dag jevnlig får nye saker på bordet. Hun sier prisavslagene kan bli både 10 prosent og mer, men med store variasjoner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Toppblogger saksøker etter skjeggkre-funn

  2. Skjeggkre-dom reiser nye spørsmål: – Prognosene er at skjeggkreene er kommet for å bli

  3. Ny dom: Skjeggkre spiser ikke opp boligverdien

  4. Meglertopp etter skjeggkre-søksmål: – Tilløp til hysteri

  5. Høyesterett: Boligkjøpere får ikke skjeggkre-rabatt