Regjeringen sier nei til alternativ-tilsyn

Forbrukerombudet vil at politikerne «setter foten ned» og fører offentlig tilsyn med alternativbehandlere. Helse- og omsorgsdepartementet mener det er gode grunner til at staten ikke bør involvere seg mer enn i dag.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen.
Publisert:

– Det er ikke myndighetene, men bransjene selv som eventuelt må stille kvalifikasjonskrav til utøverne. Myndighetene kan heller ikke regulere hva slags former for behandling brukerne ønsker å oppsøke utenfor helsetjenesten, uttaler statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i en e-post til E24.

På vårparten i fjor var hun i møte med Forbrukerombudet. Der ba ombudet om at forbrukervernet mot alternative behandlere styrkes.

Les også

Homeopati-slakt i Australia: Forbrukerombudet vil ha strengere alternativ-regler i Norge

Mener bransjen er underregulert

I dag er det kun markedsføringen som overvåkes. Etter den såkalte alternativloven er det ikke lov å hevde at alternativbehandling virker mot konkrete sykdommer eller plager, siden det mangler dokumentasjon for slike påstander.

Som E24 tidligere har skrevet, hindrer det ikke behandlere fra å prøve seg med utrolige lovnader, noe ombudet jevnlig slår ned på.

Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.

Selv om reklamereglene er strenge, er det ifølge ombudet kun ett av flere nødvendige grep staten bør ta for å holde et tett øye med alternativbransjen.

I dag kan nesten hvem som helst behandle folk for nær hva som helst, sa fagdirektør Tonje Skjelbostad i Forbrukerombudet til E24 onsdag.

Ombudet ba i fjor derfor Helsedepartementet gå med følgende:

  • Krav til grunnleggende medisinsk utdanning for alle som driver alternativ behandling i Norge
  • Et fagutvalg som jobber frem et regelverk som sikrer bedre forbrukervern
  • Et nytt offentlig organ som føler tilsyn med bransjen
Les også

Slik svarer Vitae Pro på anklager om lovbrudd

Til tross for at det er ett år siden ombudet ba om et offentlig tilsyn, har ingenting skjedd.

– Dette er det gode grunner til, fremholder Brein-Karlsen.

– Det er begrenset med integrasjon mellom den etablerte helsetjen

esten og utøvere av alternativ behandling. Det ligger i sakens natur, mener hun.

At det ikke finnes et offentlig godkjennings- og tilsynsorgan, skyldes det blant annet at det alternative behandlerfeltet er preget av stort mangfold og et høyt antall ulike behandlingsformer, forklarer statssekretæren.

– Det er stor variasjon blant utøverne på dette feltet, påpeker Brein-Karlsen.

– Ikke noe å fundere en godkjenning på

Mens Forbrukerombudet mener den udokumenterte effekten av behandlingene fordrer streng statlig regulering, mener Brein-Karlsen det vil gjøre en slikt tilsyn meningsløst.

– En offentlig godkjenning av alternative behandlingsmetoder innebærer at vi må vurdere og deretter gå god for behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig fundert på grunn av fraværende eller mangelfull dokumentasjon.

– Det er med andre ord ikke noe å fundere en godkjenning på, fremholder Brein-Karlsen.

Les også

Anklager 18 norske firmaer for «abonnementsfeller»

SIER JA: Leder John Petter Lindeland i Naturterapautenes Hovedorganisasjon vil ha strengere krav til alternative behandlere.

Kan straffeforfølges

Hun trekker frem to ting hun mener allerede sikrer et godt forbrukervern.

Det første er Forbrukerombudets mulighet for å ilegge økonomiske sanksjoner når alternativbehandlere gir udokumenterte påstander i markedsføringen.

Det andre er Helsetilsynets mulighet til å gripe inn når det står om liv og helse, enten alene eller sammen med politiet.

Her åpner nemlig alternativloven for straffeforfølgelse.

– Straffeforfølgning av alternative behandlere vil blant annet kunne være aktuelt hvis de benytter behandlingsmetoder som er forbeholdt helsepersonell. Det er i utgangspunktet også straffbart å behandle alvorlige sykdommer og allmennfarlige smittsomme sykdommer, påpeker statssekretæren.

Naturterapeuter vil bli regulert

Blant de alternative foreningene er det delte meninger om hvorvidt de bør ilegges strengere krav og offentlig tilsyn.

Norske Naturterapauters Hovedorganisasjon (NHH) vil ha innstramming.

– Det er nesten ingen krav for å få autorisasjon i dag, og mange har altfor dårlig kompetanse, sa leder John Petter Lindeland til E24 i fjor juni.

Meningene er mer sprikende blant de 1500 medlemmene som utgjør Sammenslutning av alternative behandlingsorganisasjoner (SABORG).

– Alternative behandlere har veldig gode rammevilkår i dag, og de mener vi det er viktig å ta vare på, har leder Kari Brøtmet tidligere fortalt E24.

Selv om Helsedepartementet ikke vil åpne for mer statlig regulering, oppfordrer de forbrukere til å være på vakt.

– Det som er viktig er at brukere som ønsker å benytte alternativ behandling også vurderer eventuell risiko ved valg av slik behandling, som ved forbrukerkjøp for øvrig, avslutter statssekretær Brein-Karlsen.

Les også

Helsedirektoratet krever nytt svar om legenes kortgebyrer: – Underlig at de kan si det er lov

Les også

Forbrukerombudet ut mot matbutikkenes feilprising

Les også

Homeopati-slakt i Australia: Forbrukerombudet vil ha strengere alternativ-regler i Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om