Nytt vedtak i Forsikringsklagenemnda: Beinbrudd under teambuilding var ikke yrkesskade

En ingeniør som falt av hesten og skadet seg stygt på en teambuildingtur med arbeidsgiver, ble nektet yrkesskadeerstatning av forsikringsselskapet. Finansklagenemnda var enig: – Rideturen var ikke arbeid.

Seminiarskade: Selv om mannen var på ridetur på jobbseminar var ikke dette nok for å komme inn under yrkesskade.
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Utenfor dekning. Tvihold i tøylene selv om arbeidsgiver betaler rideturen. Det er konklusjonen etter at en kontrollingeniør i Vegvesenet ble nektet yrkesskadedekning av forsikringsselskapet etter en rideulykke på tur med jobben.

Ingeninøren får dermed ikke utbetaling fra arbeidsgiverens obligatoriske yrkesskadeforsikring.

Forsikringsselskapet fikk medhold også i Finansklagenemnda, selv om Nav har godkjent skaden som yrkesskade.

Ulykken skjedde da mannen falt av islandshesten under en ridetur arrangert av arbeidsgiver. Rideturen var del av en to dagers prosjekttur i regi av arbeidsgiveren, der teambuilding var en del av målet.

Turen skulle skape økt trivsel i arbeidsmiljøet og få ned sykefraværet. Oppholdet hadde også et faglig program med befaring av en tunnel, broer og rasteplasser.

Ikke på arbeidssted. Men den to timer lange rideturen på islandshest kunne ikke betegnes som «arbeid», mente flertallet i nemnda som mannen anket avslaget inn til.

Vilkåret for å få yrkesskadeerstatning er at skaden må ha skjedd mens arbeidstaker var i «arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

Manglet faglig relevans. Flertallet i Forsikringsklagenemnda mener videre at rideturen verken hadde noen direkte faglig relevans til det faglige programmet eller relevans som del av transport mellom hjem og arbeidssted.

Det var ikke direkte eller tilstrekkelig nær sammenheng mellom rideturen og forsikredes arbeidsoppgaver, bemerket nemnda, og viste til tidligere avgjørelser. Selskapet fikk dermed medhold i sitt avslag.

Mindretallet mente at forsikrede må anses for å ha vært i arbeid under ulykken. – Det var en klar forventning om at forsikrede skulle delta på rideturen, mente mindretallet.

Les også:Forsikringene du behøver

– Merkelig, mener fagorganisasjon. NITO som organiserer 53.000 ingeniører både i privat og offentlig sektor, synes vedtaket er rart.

– Som fagforening synes vi det er merkelig at aktiviteter som utføres i arbeidsgivers regi ikke skal dekkes av yrkesskadeforsikring.

– Det kan være behov for å presisere lovteksten på dette området. Særlig når det også var dissens i den aktuelle saken fra 2011, sier kommunikasjonsdirektør Arve Christensen i NITO til Dine Penger.

Økonomisk risiko. Arbeidstakere som vil sikre seg mot økonomisk risiko ved eventuelle uhell, kan forståelig bli fristet til å takke nei til slike arbeidsrelaterte aktiviteter.

Arbeidsrettsekspert Bjørn Eriksen på Handelshøyskolen BI kommenterer at man bør kunne si nei til å være med på slike aktiviteter:

– Kan en arbeidstaker si nei til slike risikofylte aktiviteter i arbeidsgivers regi for sin egen økonomiske sikkerhets skyld, uten å komme i konflikt med sin arbeidsgivers styringsrett?

Kan si nei. – Jeg vil si ja, det kan man. Grunnen er at arbeidsgiver har styringsrett overfor en ansatt bare innenfor det området man er ansatt for å jobbe med. En lærer er for eksempel ansatt for å gjøre typisk læreroppgaver. En teambuilding-aktivitet er neppe del av det grunnpreget som man er ansatt for å jobbe med, sier førsteamanuensis Bjørn Eriksen ved BI.

Si nei til teambuilding? Rafting er en teambuildingaktivitet som medfører en viss risiko. Ulykker ved slike aktiviteter vil antagelig få samme utfall som hesteulykken i denne saken.

Et annet forhold arbeidsgiver har styringsrett over, er arbeidsoppgaver som man kan utlede av stillingens karakter.

– Jeg vil si at det ikke er en del av typiske arbeidsvilkår eller arbeidsavtale å delta i teambuilding, sier Eriksen.

Han tilføyer at man kan risikere å komme i en viss miskreditt fra arbeidsgiver dersom man nekter å være med på slike aktiviteter.

– Det er jo i så fall trist, hvis det blir utfallet, sier Eriksen.

NB: Vedtakene i Finansklagenemnda er anonymisert. Dine Penger har derfor ikke hatt mulighet til å få kommentarer fra de som er rammet av vedtaket.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Akeulykke på seminar opp i Høyesterett

  2. Derfor kan sykmelding koste deg dyrt

  3. – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

  4. Ny tjeneste hjelper deg: Finn ut hva tannlegen koster

  5. FotoKnudsen konkurs: Ta kopi av bildene dine