Bare en av tre sparer ekstra til pensjon: Siv: Du må spare mer til pensjon

Ti år med historisk lavt rentenivå gjør at alle med innskuddspensjon risikerer lavere pensjon enn forventet. Slik sparer du best til pensjon på egenhånd.

Øker sparegrensene: Finansminister Siv Jensen (FrP) ønsker at bedriftene skal kunne betale inn mer pensjon for de ansatte. Men fortatt har mange minimums innsskuddpensjon. Derfor må de fleste spare selv.
  • Carsten Henrik Pihl
  • Tone Iren Sørheim
  • Alf Bjarne Johnsen
Publisert:

Bedre spareordninger. Regjeringen varsler nå at beløpsgrensene for hva bedriftene kan sette av til pensjonsordningene, skal økes. De antyder også at det kan komme bedre skatteregler for pensjonssparing.

– De foreslåtte satsene reflekterer at rentenivået er lavere enn før – det må gis rom for økte årlige sparebeløp, skriver statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet, i en e-post til VG – på vegne av finansminister Siv Jensen.

Slik blir reglene. I dag kan arbeidsgiverne som har innskuddspensjon betale inn maksimalt fem prosent av lønn inntil 6G (505.000 kroner) og åtte prosent over dette beløpet.

Den nye Solberg-regjeringen har varslet at disse maksgrensene skal heves fra 2014:

I tillegget til statsbudsjettet som nylig ble lagt fram, skriver regjeringen at de vil øke bedriftenes øvre grense for pensjonsinnbetalinger med skattefradrag, til syv prosent av lønn inntil 7,1 G (605.000 kroner) og inntil 18,1 prosent av lønnen opptil 12 G.

Men tall fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) for 2012 viser at de færreste arbeidsgivere betaler inn pensjon på maksgrensene. 49 prosent av de som har innskuddspensjonsordning har minimumssparing på 2 prosent.

25 prosent har maksimalsatsene.

Vil ta grep. Også LO og finansnæringen vil ta grep for å øke pensjonsnivået.

Finans Norge ønsker at arbeidstagerne selv skal kunne betale inn penger til bedriftens pensjonsordning.

LO vil for sin del kreve at pensjonsordningene skrives inn i tariffavtalene slik at arbeidstagerne får direkte forhandlingsrett på pensjonsordningene.

Uansett må «noen» betale høyere pensjonsinnskudd for å sikre høyere nivåer på utbetalingene når dagens arbeidstagere blir pensjonister.

– Regjeringen vil stimulere til privat pensjonssparing gjennom å øke sparebeløpene og vurdere innføring av lik sats i beskatning ved sparing og uttak. Når og hvordan vil vi komme tilbake til, skriver Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet.

– Bør arbeidstagerne selv dekke en del av innskuddene i de kollektive ordningene?

– Arbeidsgiver skal fastsette en prosentandel av lønnen som årlig skal settes av til pensjon. Men det kan legges til rette for, og avtales, at arbeidstagerne selv kan betale innskudd i tillegg. Det er viktig å spare til pensjon, og Regjeringen vil stimulere til det, svarer Pedersen.

Les på DP+:Slik får du 80 prosent av lønnen i pensjon

Idar Kreutzer, sjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Skattegunstig. Idar Kreutzer, toppsjef i Finans Norge, tror imidlertid at sparingen vil øke dersom regjeringen åpner for individuelle innskudd i bedriftens pensjonsordning – og gjør ordningen skattegunstig:

– De ansatte bør få mulighet å betale inn på bedriftens pensjonsordning selv, for å sikre seg et høyere pensjonsnivå. Dette bør kunne komme på plass nokså raskt, sier Idar Kreutzer til VG.

Tor Arne Solbakken, nestleder i LO.

Samtidig varsler Tor Arne Solbakken, nestleder i LO, at pensjon kan bli et hett tema i lønnsoppgjøret til våren:

– For at alle skal få to tredeler av lønna si i pensjon når de fyller 67 år, må vi gjøre noe med dette, sier Solbakken til VG.

Ifølge Kreutzer finnes det bare to måter å få opp pensjonsnivået: Enten må rentenivået opp og avkastningen bli bedre, eller så må det spares mer.

Bare 1 av 3 sparer ekstra

En undersøkelse gjennomført av Respons analyse for DNB viser at 1 av 3 nordmenn sparer til pensjon. De som sparer svarer at de setter av i snitt 1594 kroner til egen pensjon i måneden.

Spar når du blir litt eldre: Alexandra Plathe, pensjonsekspert i Stenberg og Plathe peker på at ikke alle trenger å spare til alderspensjon: – Yngre i etableringsfasen bør prioritere å bruke det lille ekstra de måtte ha til heller å kjøpe riskodekninger med tanke på uførhet og død enn å spare mer til alderdommen enn det de gjør ved å nedbetale på boliglån.

Uavhengig pensjonsekspert Alexandra Plahte i Steenberg & Plahte sier at for få vet hva de får i pensjon, og derfor ikke sparer nok:

– Det er dessverre fortsatt slik at de fleste ikke vet hva de ligger an til å få i pensjon. Det skyldes nok både det at pensjon oppleves som sammensatt, komplisert og vanskelig tilgjengelig, sier hun til Dine Penger.

Opprettholde levestandard? Målet for mange som skal spare til pensjon er å beholde omtrent samme levestandard som når de arbeider.

Dette kan bli problematisk, kommenterer Alexandra Plahte:

– De som ønsker å opprettholde tilnærmet samme levestandard som yrkesaktiv, kan neppe belage seg på at pensjonen fra NAV og sine arbeidsforhold er tilstrekkelig. De fleste må belage seg på å spare noe ekstra.

Bengt Olav Lund, divisjonsdirektør for pensjon i DNB, illustrerer dette med et eksempel:

– 69 prosent av lønnen er det nivået gjennomsnittsnordmann forventer å få i pensjonsgivende inntekt. Skal du nå dit som 65-åring, må du for eksempel begynne å spare 2450 kroner i måneden som 35-åring hvis du har 400.000 i årslønn og vanlig innskuddspensjon (OTP), forteller han til Dine Penger.

Les mer på DP+:Så mye må du spare i året

Ta risiko med pensjonssparingen. Det er også viktig at den oppsparte pensjonen kaster nok av seg. Alexandra Plahte mener det særlig for unge er lurt å ta risiko:

– For de fleste er pensjon langsiktig sparing. Og jo lengre sparehorisont, jo viktigere er avkastningen for å utnytte renters-rente-effekten. Med lang sparehorisont kan man normalt tåle å ta større risiko enn der sparehorisonten er kort. For mange vil kombinasjonen av nedbetaling av boliglån og sparing i fond kunne være en fornuftig form for sparing.

Om undersøkelsen: Utført av Resopons analyse for DNB i september 2013. 1069 personer mellom 18 og 60 i landsrepresentativt utvalg er spurt.

Slik bør du spare!

Les mer om hvordan du bør spare - år for år:Slik sparer du til gullpensjon

Les på DP+:Dette er den beste pensjonssparingen (krever abo)

Oppdatert 19.11 klokken 0930: Vi kom i skade for å skrive at ny sats for innskudd mellom 7,1 og 12G var 55,1 prosent. Det riktige er 18,1 prosent.

Les mer på DP+: Kan du gå av når du er 62?

62 eller ikke 62: For mange er det spørsmålet. I denne artikkelen hjelper vi deg til å legge sammen de ulike summene for å se om du kan gå av ved 62, eller om det er lurere å vente til for eksempel 67 år.Svaret finner du i vår skole om når du kan gå av med pensjon (Krever abo.)
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Heller pensjon enn høyere lønn

  2. Hybridpensjonen ble innført 1. januar: Bør du ha årets splitter nye pensjon?

  3. Dette betyr de ti vanskeligste ordene om pensjon

  4. Sjekk hvor mye du må spare til pensjon: – 1500 kroner i måneden er ikke nok

  5. Disse gruppene bør spare ekstra til pensjon: 1 av 3 usikre på om pensjonen blir nok