Du betaler opptil 90% skatt

Med inntekt over toppskattgrensen, kan den virkelige skatteprosenten ved kjøp av varer som bensin og alkohol bli mellom 70 og 90%. Røykere beskattes hardest.

SMÅPENGER IGJEN: Mange sitter kun igjen med småpenger når staten har tatt sitt. Foto: Scanpix
Publisert:

Marginalskatten (skatten på den siste kronen du tjener) er 44,8% for alle som tjener mellom 394.000 og 750.000 kroner i 2006. Men det er ikke bare lønnen din det trekkes skatt av. Avgifter tar også en stor del av dine surt opptjente kroner.

Staten tar tilbake det meste

Når du fyller én liter bensin til 10 kroner, må du først ha tjent 18 kroner. 44,8% forsvinner jo i marginalskatt. Av de 10 kronene du betaler for bensinen, utgjør bensinavgift og moms tilsammen 5 kroner. Det betyr at din reelle marginalskatt på bensinforbruk er hele 72,2%.

Kjøpsmarginalskatt

Dine Penger har beregnet en såkalt kjøpsmarginalskatt for en del varer. Det vil si hvor mye skatt og avgift du må betale når du skal kjøpe forskjellige varer som for eksempel bensin og strøm.

Beregninger: Dine Penger

Ikke uventet er det de som røyker og liker sterke saker på polet som loppes hardest (forutsatt at du tjener over toppskattegrensen på 394.000 kroner, men under den øverste toppskattegrensen på 750.000 kroner).
Kjøpsmarginalskatten er lavest for bøker, aviser og blad som Dine Penger. Disse produktene er fritatt for moms og derfor er det kun marginalskatten på lønn som blir din reelle marginalskatt.
De som kommer høyest opp i skatte- og avgiftsnivå, er personer som har høy inntekt, kjører dyr bil, drikker og røyker mye.

NB:

Vi har valgt å ikke ta med arbeidsgiveravgiften på 14,1% i våre beregninger. Også denne kan sees på som en beskatning/avgiftsbelegning av din lønn, siden arbeidsgiver alternativt kunne gitt deg høyere lønn. Den totale marginalskatten inklusive arbeidsgiveravgift vil bli enda høyere.

Publisert:

Her kan du lese mer om