- Mange tåler ikke renteøkninger

Finanstilsynet er bekymret for nordmenns gjeldsnivå, og mener at mange grupper er utsatt for selv moderate renteøkningeer.

HAR STRAMMET: Finanstilsynsirekteør Morten Balttzersen har strammet inn på bankens utlånspraksis. Foto: Scanpix

  • Tone Iren Sørheim
  • Günther Bache
Publisert:,

Gjelden i husholdningene og boligprisene er kommet opp på meget høye nivåer, og vokser fortsatt.

Høyere gjeld har økt husholdningssektorens sårbarhet ved arbeidsledighet, redusert inntekt eller renteoppgang.

Det kommer frem i Finanstilsynets rapport

«Finansielt utsyn 2012»

som ble lagt frem i dag.

«Erfaringer både i Norge og andre land har vist at ringvirkningene blir store dersom husholdningene må stramme inn forbruket betydelig. Store deler av næringslivet vil da bli rammet, arbeidsledigheten vil øke og bankene vil få økte utlånstap, særlig på lån til næringslivet», skriver tilsynet i rapporten.

Høy gjeld

Norske husholdninger har samlet sett dobbelt så høy gjeld som inntekt.
Rentebelastningen er foreløpig lav, men økonomien til
gjeldsutsatte grupper er følsom for renteøkninger, ifølge rapporten.
Andelen med høyest gjeldsbelastning har økt de siste årene, og omfatter særlig yngre husholdninger med lavere inntekt. Det bekymrer Finanstilsynet.
Undersøkelser av bankenes lån til bolig har vist høye belåningsgrader og utstrakt bruk av avdragsfrihet, ifølge rapporten.

1. desember 2011 skjerpet Finanstilsynet retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

Blant annet skal boliglånet normalt ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi, og bankene må ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.
- Bankenes etterlevelse av retningslinjene følges nøye både gjennom undersøkelser og ved stedlig tilsyn, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Får problemer

Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjort for Finanstilsynet, viser at selv en moderat økning i renten gir en kraftig oppgang i antallet husholdninger med høy rentebelastning.
I 2011 anslås det at om lag 170.000 husholdninger hadde renteutgifter som utgjorde mer enn 20 prosent av inntekten, hvorav om lag 55.000 husholdninger hadde renteutgifter som utgjorde mer enn 30 prosent av inntekten.
Ved en renteoppgang på drøyt 2 prosentenheter vil antall husholdninger med renteutgifter på mer enn 20 prosent av inntekten, øke til om lag 450.000, og av disse vil om lag 180.000 husholdninger ha renteutgifter som utgjør mer enn 30 prosent av inntekten.
Gjelden har økt mest blant de yngste og i lavinntektsgruppene, som gjør disse husholdningene utsatte i økonomiske nedgangstider.

Husholdninger med gjeld større eller lik 3 ganger inntekten:

Kilde: Finanstilsynet

Finanstilsynets siste boliglånsundersøkelse foretatt høsten 2011, viste at 38 prosent av boliglånene utgjorde over 90 prosent av boligens verdi, en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med resultatene fra høsten 2010.

LES OGSÅ:

Du kan bli lurt av fastrentetilbud

Kan være fare på ferde med høy gjeld

En undersøkelse utført i januar i år viste at nærmere 28 prosent av de intervjuede at vi stod ovenfor et boligkrakk. Det er dårlig nytt for de med høye boliglån.
Menn hadde mer tro på en boligboble enn kvinnene, 32,9 prosent av mennene trodde på en boligboble mot 22,6 prosent av kvinnene.
Meningsmålingen ble utført av InFact på oppdrag av VG. 1000 personer deltok i undersøkelsen.

LES OGSÅ:

Så høy rente krever banken at du tåler

Har du allerede havnet i luksusfellen? Her er hva du kan gjøre:

1.

Sett opp

budsjett

for egen eller familiens økonomi. Det gir deg oversikt og forutsigbarhet over økonomien.

2.

Gå gjennom

forsikringene.

Er du dobbeltforsikret? Kan forsikringsselskapet gi deg et bedre tilbud? Du kan spare på å flytte forsikringen til et annet selskap.

3.

Sjekk

bankvilkårene.

Prøv Dine Pengers bankkalkulatorer og se om du kan spare på å bytte.

4.

Sjekk

strømregningene.

Konkurransetilsynet har kraftprisoversikt. Har du billigste strømleverandør og riktig strømprodukt? Bruk Dine Pengers strømkalkulator og regn ut dine kostnader.

5.

Lag mat hjemme og forsøk å holde deg unna restaurant- og kafébesøk.

LES OGSÅ:

Rekordmange binder lånerenten

6. Reduser bilkjøringen

- ved for eksempel å avtale felles henting og bringing av barna med andre foreldre.

7. Rydd på loft og i kjeller.

Selg gamle ting du ikke bruker lenger på nettauksjon. Det kan gi en slant ekstra.

8.

Skriv

handleliste

før du går i butikken - og la barna bli igjen hjemme.
9. Hold på jobben og eventuell samboer/ektefelle. Dette er de to tingene som er viktigst for økonomien i alle parforhold.

LES OGSÅ:

Mener unge lokkes til risikable boliglån

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Undersøkelse: Mange nordmenn får trøbbel ved rentehopp

  2. Ett av syv lån overstigeregenkapitalkravet

  3. Se hvor dyrt lånet ditt kan bli: Bankene krever at du tåler rentesjokk

  4. Annonsørinnhold

  5. Finanstilsynets stresstest viser en sårbar økonomi: – Vi håper dette går bra

  6. Rekordstor gjeldsbyrdei norske husholdninger