Bankene stanser flere beløp til og fra utenlandske pengespill

Norske banker kikker stadig flere gamblere i kortene. Både innsats og gevinster bli stanset, etter at et omstridt forbud får stadig større effekt.

Forbudet mot betalingsformidling ble innført for å begrense tilgangen til utenlandske spillselskaper. Men det har tatt ti år før det begynte å få effekt.
Publisert: Publisert:

Norske banker har siden 2010 vært pålagt å stanse overføringer til og fra utenlandske spillselskaper. Forbudet hadde imidlertid lenge liten effekt, fordi spillerne og spilleselskapene omgikk det.

Men nå mener både bankene og Lotteritilsynet at de har fått bedre oversikt og slår hyppigere ned på slike overføringer. Det bekreftes også av spillere.

– Det er blitt mye vanskelige å sette inn penger på utenlandske nettsider som tilbyr pengespill. Men det varierer fra bank til bank og etter hvilke spillselskap som benyttes.

Det forteller en østlandsmann i slutten av 30-årene. Han har vært kunde hos en rekke utenlandske spillselskaper i flere år.

Fornøyd, men sikter høyere

Lotteritilsynet har nylig gjennomført en undersøkelse om effekten av det såkalte betalingsformidlingsforbudet. 80 banker har svart på spørsmålene, og dette er hovedkonklusjonene:

  • Rundt halvparten av bankene oppgir at de har «god» oversikt.
  • Omtrent halvparten oppgir at de har stor tro på effekten av forbudet.
  • For to av tre banker er oppfølgingen av forbudet en del av den overordnede risikovurderingen.

Men Lotteritilsynet erkjenner at det er forskjell på bankene. Noen prioriterer dette arbeidet høyere enn andre.

– Vi ønsker jo at effekten skal komme opp på et langt høyere nivå. Der er vi ikke. Men vi er likevel fornøyd, sier seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet.

Skifter stadig mellomledd

Tallene peker nemlig i den retning som tilsynet ønsker, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse for to år siden.

Åtte av ti banker melder tilbake at de har «god» eller «middels god» oversikt over denne typen transaksjoner. Det er 10 prosentpoeng høyere enn for to år siden.

Men undersøkelsen gir ikke noe svar på hvor store beløp som blir stanset, eller hvor stor effekt det har hatt på nordmenns gambling på utenlandske nettsider. Dette er det vanskelig å gi svar på, erkjenner tilsynet.

Mannen fra Østlandet som E24 har vært i kontakt med, tviler på om forbudet mot transaksjoner noen gang vil stanse alle forsøk på å satse penger hos disse selskapene.

– Selskapene skifter tredjepartsløsninger veldig hyppig. Senest i forrige uke fikk jeg tatt ut 19.000 kroner i gevinst hos ett av selskapene – uten problemer.

Luker ut spilleavhengige

Undersøkelsen avdekker også at bankene ikke bare stanser pengeoverføringer. De opplyser også at de langt oftere enn tidligere tar direkte kontakt med disse bankkundene.

Seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet er fornøyd med bankenes søkelys på pengeoverføringer til og fra utenlandske pengespillselskaper.

Bankansatte forteller til Lotteritilsynet at de gjennom slike samtaler ofte klarer å plukke ut dem som sliter med spilleavhengighet. I samråd med kunden, kan ulike tiltak bli iverksatt – for å begrense spillingen.

– En del har vi lagt inn kortsperrer på, slik at det kun kan brukes i Norge og til ordinær varehandel, skriver en bankmedarbeider en kommentar til tilsynet.

Lotteritilsynet forteller at bankene rapporterer tilbake om at dette bidrar til å endre spillemønsteret til mange. De slutter å spille eller de flytter aktiviteten over til Norsk Tipping.

– Slik kontakt er viktig. Da er det av mindre betydning at den ene overføringen ikke blir stoppet, mener Amble i Lotteritilsynet.

Les på E24+

Unibet kaster kortene. Slutter å sende norsk TV-reklame.

Les også

Carew-tiltale avslører bettinginntekt

Publisert:

Her kan du lese mer om