Hytte-Norge

Tapte sak om innreisekarantene: Hytteeiere anker til Høyesterett

Hytteeiere med hytter i Sverige tapte i sommer saken om innreisekarantene mot staten. Nå har de levert anken til Høyesterett.

Heidi Furustøl er talsperson for norske hytteeiere i Sverige. Her sammen med sin mann, Ole Petter Melleby.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Hytteeierne vant i Oslo tingrett i februar og sa de var sjokkerte da staten i juni ble frifunnet av lagmannsretten.

Seks hytteeiere med hytter i Sverige fikk i Oslo tingrett medhold i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig. Saken ble anket av staten, som vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten kom til at forskriften var gyldig.

Nå har hytteeierne levert sin anke til Høyesterett, ifølge en pressemelding. Ifølge pressemeldingen støtter over 1.200 hytteeiere og andre personer søksmålet økonomisk.

E24 skrev i juli at hytteierne hadde satt i gang et spleiselag, med mål om å samle inn 1,2 millioner kroner til å finansiere en ankesak.

Les også

Mangler rundt 400.000 kroner for å ta hyttesak til Høyesterett: – En prinsippsak for oss alle

– Gir ikke blankofullmakt

«Saken reiser flere prinsipielle og viktige spørsmål om nordmenns rettsvern langt utenfor den konkrete saken», skriver hytteeierne i pressemeldingen.

De mener at en reise med overnatting i eget svensk hjem ikke representerer økt smitterisiko i Norge, og at karantene er unødvendig. De peker også på at barn av fullvaksinerte fortsatt må i innreisekarantene.

– En pandemi gir ikke staten blankofullmakt til å gjøre inngripende tiltak i borgernes helt grunnleggende rettigheter, sier Heidi Furustøl og Einar Rudaa, talspersoner for administrasjonsgruppen for søksmålet.

– Hvis lagmannsrettens dom blir stående, vil nordmenn i en krisesituasjon som krever ekstraordinære tiltak fra myndighetene stå uten rettsvern for disse rettighetene, sier de.

Dette bildet er fra Strömstad i Sverige.
Les også

Staten vant ankesak mot norske hytteeiere i Sverige

– Inngrepene var forholdsmessige

Hytteeiere har unntak for karantene i covid-forskriften ved dagsturer til eiendommen, men må i karantene hvis de overnatter i Sverige.

Samtidig er mange grenseoverganger stengt, og det er derfor vanskelig for mange å rekke frem og tilbake, og dermed å kunne vedlikeholde eiendommen, mener gruppen bak søksmålet.

Lagmannsretten konkluderte i juni med at hytteeiernes menneskerettigheter ikke var krenket i denne saken.

«Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi», skrev lagmannsretten.

Retten skrev også at inngrepene ikke var i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital.

«Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet», skrev lagmannsretten.

– Glad

Etter statens seier i lagmannsretten sa helseminister Bent Høie at det å unngå importsmitte var et av regjeringens viktigste tiltak under coronakrisen.

– Og vi er glad for at lagmannsretten gir klart uttrykk for at tiltakene ikke på noe tidspunkt har krenket grunnleggende menneskerettigheter eller EØS-retten, sa Høie i en uttalelse i juni.

– Vi har blant annet lagt merke til at lagmannsretten uttaler at regjeringen har «truffet en rimelig balanse mellom inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi», sa Høie.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Hytte-Norge
 2. Hytte
 3. Karantene
 4. Høyesterett
 5. Borgarting lagmannsrett
 6. Oslo tingrett

Flere artikler

 1. Mangler rundt 400.000 kroner for å ta hyttesak til Høyesterett: – En prinsippsak for oss alle

 2. Hytteeiere i Sverige tapte coronasøksmål i Høyesterett

 3. Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

 4. Tidligere Yara-sjef får over ni millioner kroner i erstatning

 5. Vindmøllene på Fosen får stå inntil videre – regjeringen vil utrede avbøtende tiltak