Strømseier til SV og Høyre: Stortinget vedtok krisetiltak mot høye strømpriser

Et enstemmig Storting vender tommel opp for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger.

NYE VENNER: Henrik Asheim og Kirsti Bergstø håper å påføre regjeringen et nederlag torsdag, slik at de som sliter mest kan få raskere hjelp med strømregningene.
Publisert:

Før torsdagens hastebehandling av strømforslaget sa Arbeiderpartiet og Senterpartiets parlamentariske ledere, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, at de to partiene ville si ja til SVs forslag.

Dermed hadde forslaget flertall allerede før voteringen i Stortinget torsdag ettermiddag, der det altså endte med å få støtte fra samtlige representanter i salen.

Onsdag varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han vil komme med et forslag for å øke bostøtten innen «et par ukers tid».

Dette mente Høyre og SV var altfor tregt og måtte inkludere flere mennesker som sliter med strømregingene.

– Dette er ikke først og fremst taktikk og strategi. Det handler om at strømregningen er veldig høy. Den kommer i postkassen til folk om noen uker, sa Høyres Henrik Asheim til VG torsdag.

– Dette er ordninger som allerede er etablert, som vi vil skru opp. Det har blitt gjort før og det kan gjøres raskt uten større utredninger, sa SVs Kirsti Bergstø.

Stemmer for forslagene

Allerede før votering var det klart at Sp og Ap støttet forslaget fra SV og Høyre og at de ville be om at saken ble hastebehandlet i Stortinget.

– Regjeringen har varslet at de har et raskt arbeid når det gjelder bostøtte og sosialhjelp. Da ser vi ikke noen grunn til å stemme mot et forslag, når vi ønsker det samme, sier Sps parlemantariske leder Marit Arnstad til VG.

– Det er en sak vi har varslet at vi vil komme til Stortinget flere ganger. Det er ikke noen grunn til å ikke stemme for forslaget, sier Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

STEMMER FOR: Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Nødhjelp for strøm

Regjeringen må komme tilbake med detaljene for innen utgangen av oktober.

– Hvor mange flere treffer dere ved å inkludere sosialhjelp, i tillegg til bostøtte som Vedum lover?

– Det er først og fremst en annen gruppe. Det er kriterier for å få både bostøtte og sosialhjelp som kan være sammenfallende, men det er mange som mottar sosialhjelp som ikke nødvendigvis kan få bostøtte, sier Bergstø som leder Stortingets arbeids- og sosialkomite.

– Det er flere som har sagt til meg at de har dårlig råd, men ikke får bostøtte. Det er et godt poeng og derfor utvider vi også med sosialhjelp, sier Asheim som leder Høyres fraksjon i komiteen.

Både Asheim og Bergstø er klare på at disse tiltakene ikke treffer alle som sliter med strømregningen i vinter.

Asheim drar frem både studenter og mange aleneforsørgere, som hverken faller inn under bostøtte eller sosialhjelpsordningen.

– Dette er ikke et tiltak for alle. Vi må erkjenne det. Strømregningene er et problem også for mange som kanskje har lavere inntekt eller store utgifter, aleneforsørgere også videre. Det er en løsning for de som har dårligst råd, sier Asheim.

Bergstø sier at SV har et eget tiltak for å se på dette over litt lenger sikt, men at det nå handler om å hjelpe de som sliter mest veldig raskt.

Ny allianse

Nå som forslaget er vedtatt, kan Ap/Sp-regjeringen bli påført sitt første nederlag i Stortinget.

– Du kan kalle oss «Alliansen for folk som trenger hjelp til strømregningen». Og det er de vi håper skal bli bredest mulig på huset her i dag, sier Kirsti Bergstø.

– Det er bare et par uker siden dere gikk ut av regjeringsforhandlinger. I går kom Vedum med et signal om at han vil øke bostøtten. Er dette et demonstrativt grep for å vise at dere kan påføre regjeringen et nederlag?

– På ingen måte. Dette er et helt nødvendig grep, fordi vi vet at mange ikke har råd til neste strømregning. Det er derfor vi foreslår det, det er derfor vi håper på flertall og derfor det er viktig å handle raskt, sier Bergstø - som altså er nestleder i det partiet Støres regjering primært skal søke flertall hos de neste fire årene.

HØYT UNDER TAKET: Høyre og SV sier at de kan stemme for hverandres forslag hvis det er bra for folk.

Gjennom coronakrisen ble regjeringen overkjørt en rekke ganger av Stortinget, og måtte innføre ulike coronatiltak.

– Kommer vi til å se mer av dette samarbeidet de neste fire årene?

– Vi bryr oss ikke veldig mye om hvem som foreslår noe. Hvis det er bra for folk og vi er enige stemmer vi for det, sier Asheim og får støtte fra Bergstø som sier de ligger på samme linje.

Sps Marit Arnstad sier at hun ikke frykter at SV og Høyres allianse blir permanent.

– Nei, det er en rekke forslag i dag som SV fremmer som Høyre ikke vil støtte og motsatt. Dette forslaget er litt spesielt, fordi det er en sak som haster, sier hun.

Les også

Strømpris–sjokket: Studenter frykter vinter og kalde hybler

Les også

Rasende på Agva Kraft etter endt strømavtale: – Jeg er forbannet

Les også

Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

Publisert: