Ordningen som skal sikre permitterte full lønn er forsinket

Nav sier de var «for optimistiske», og varsler at ordningen for lønnskompensasjon blir forsinket.

  • Ine Brunborg
Publisert:

Nav jobber for å finne en løsning som gjør at pengene skal kunne utbetales så raskt som mulig, heter det i en pressemelding.

Stortinget vedtok endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere i mars. Disse endringene innebærer blant annet at arbeidsgiverperioden med lønnsplikt er kortet ned, fra 15 til 2 dager.

Endringene innebærer også at fra dag 3 til dag 20 har permitterte krav på å få dekket lønnen inntil 6G (like under 600.000 kroner). Denne ordningen skulle i utgangspunktet være på plass i mai.

Les også

Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

Nav beklager

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for de som er berørt. Vi jobber iherdig sammen med departementet for å finne løsninger som gjør at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, sier beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt i meldingen.

Ifølge Nav stilles det andre tekniske krav til den nye ytelsen, enn det til sammenligning ble gjort til forskuddordningen for dagpenger, som kom på plass på noen dager.

– Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt i meldingen.

Nå har de som venter på kompensasjon, og som er i en vanskelig økonomisk situasjon, to muligheter om å søke om penger, opplyser Nav.

– De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd på dagpenger. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp, sier Åsholt.

– Mange står i en vanskelig situasjon

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er «uheldig» at ordningen er forsinket.

– Mange står i en veldig vanskelig situasjon, og det er derfor viktig at vi får dette raskt på plass, sier Isaksen i en uttalelse, og legger til:

– Alle skal være trygge på at pengene kommer, men vi må ha løsninger som er mulig for Nav å håndtere. De som trenger penger nå, og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp. Nav-kontorene skal praktisere reglene lempeligere enn vanlig.

Han trekker frem at det den nye ordningen, som altså baserer seg på full kompensasjon inntil 6G, «har vist seg å være mer komplisert å utvikle» enn det Nav først antok.

– Det viste seg også at kvaliteten i a-ordningen ikke var god nok til at denne kunne brukes som grunnlag for utbetalinger. Vi samarbeider tett med Nav for at ordningen skal kunne lanseres så fort som mulig. Man lager nå en helt ny ordning som det vanligvis tar lang tid å utvikle, sier Isaksen.

Les også

Nav: Ledighetstoppen kan være nådd

Les også

Regelendring gir tusener i tap for deltids permitterte

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Nav
  3. Permittering
  4. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

  2. Røe Isaksen: Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

  3. Dagpenger kan drøye til sent i sommer

  4. Finanskrisen ble brukt som scenario da regjeringen foreslo historisk endring. Så stengte samfunnet ned

  5. Arbeidsdepartementet vil ikke gi dagpengegaranti