Uber-frifinnelse opphevet i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har opphevet Oslo tingretts frifinnelse av en Uber-sjåfør.

OPPHEVET: En tingrettsdom som frikjente en bøtelagt Uber-sjåfør er opphevet i lagmannsretten.
Publisert: Publisert:

– Dette viser nå også rettslig at denne virksomheten er ulovlig, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbundi en uttalelse

En Uber-sjåfør fikk bot for piratkjøring, men nektet å godta den. Oslo tingrett frikjente i desember sjåføren.

Det omstridte punktet i saken er Yrkestransportlovens paragraf 4: «Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbud om transport vert retta til ålmenta på offentlig plass.»

Vedgikk

Sjåføren vedgikk at han kjørte passasjerer i sin privatbil mot vederlag uten taxiløyve, men mente han ved å gjøre dette som Uber-sjåfør ikke brøt den aktuelle paragrafen.

Lagmannsretten mener sjåførens handling rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportlovens paragraf 4, som sier at man må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag.

Det er denne bestemmelsen Oslo-politiet har basert senere bøtelegging av Uber-sjåfører på.

Lagmannsretten påpeker at tiltalte har registrert seg, inngått avtale og opprettet enkeltmannsforetak for å drive persontrafikk med betaling gjennom Uber.

Fornøyd i taxiforbundet

– Vi har aldri vært i tvil om at denne type piratvirksomhet er ulovlig, og det er også sagt gjentatte ganger fra Samferdselsdepartementet og politiet, sier en fornøyd Kristin Male i taxiforbundet.

– Samtidig har det vært forsøkt å reise tvil om dette med bakgrunn i frifinnelsene av tre Haxi-sjåfører i Stavanger og én Uber-sjåfør i Oslo tingrett. Dommen i lagmannsretten feier denne tvilen til side, og vi kan forhåpentlig nå få slutt på denne organiserte piratvirksomheten, sier hun.

Les også

Haxi-sjåfører frikjent for andre gang for pirattaxi-virksomhet

Les også

– Vi er enige

Les også

Oslo Taxi åpner for å inkludere Uber

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om