Høyeste fastrenteandel på syv år: Rush for å binde renten

Tall fra SSB viser at mange har valgt å binde renten den siste tiden. – Det har vært et ordentlig fastrente-rush det siste året, sier Thomas Midteide i DNB.

LAV FASTRENTE: Grafen viser 5 års fastrente og flytende rente innenfor 60 prosent sikkerhet, 1 million kroner siden 1995. Det siste halvannet året har prisen for å binde renten vært svært lav.

Kilde: Dine Penger Grafikk: Anders Bergan
Publisert:,

Lave renter. Den sværte lave renten har lokket mange nordmenn til å binde renten på hele eller deler av banklånet. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Dette stemmer godt med våre erfaringer, sier Thomas Midteide, som er informasjonsdirektør i DNB.

Tallene fra SSB viser at andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere er nå på 9,5 prosent, mot 8,9 prosent i 2.kvartal 2012. Dette er det høyeste nivået fastrenteandel siden utgangen av 2005.

LES OGSÅ: Nå stiger fastrenten

Stemmer godt. – Det har vært et ordentlig fastrente-rush det siste året, sier DNB-direktøren.

Han forteller at DNB normalt har 5 prosent av den totale låneporteføljen i fastrente. Nå er den økt til 11 prosent.

– Det har jo sammenheng med at det er et historisk lavt rentenivå. De aller fleste tenker nok at den situasjonen ikke kan vare evig. Dermed kan det være lurt å binde hele eller deler av lånet, sier Midteide.

Han understreker at det ikke nødvendigvis lønner seg å binde renten:

– Rådene vi gir til kunder, er at det lønner seg økonomisk å ha en flytende rente. Vi anbefaler det til dem som ønsker full forutsigbarhet og bedre nattesøvn.

LES OGSÅ: Nå går fastrentetoget

Vesentlig økning. Også Nordea melder om stor pågang til å binde renten:

– Vi har hatt en vesentlig økning i fastrentelån til våre kunder. Spesielt den siste perioden hvor fastrentene har vært lav, sier Jørgen Lønnquist, som er kommunikasjonsrådgiver i Nordea

TRYGT, MEN ULØNNSOMT. Å binde renten passer for dem som vil ha bedret nattesøvn, sier Thomas Midteide, som er informasjonsdirektør i DNB.

Foto: Stig B. Fiksdal

Han tror at medias fokus på fastrente har bidratt til at flere har valgt å binde renten.

Danske Bank (tidligere Fokus) melder om en økning på 4 prosent fra 2. til 3. kvartal. Fra nyttår har banken hatt en volumvekst på 16 prosent, ifølge Silje Arntsberg, som er kommunikasjonsrådgiver i Danske Bank.

Fastrenten har rast nedover i halvannet år, men de fleste bankene har de siste månedene satt opp renten på fastrentelån.

Sjekk hvilken bank som har det laveste tilbudet på Dine Pengers fastrentekalkulator

Her er fastrenteråd fra Dine Penger:

Dine Pengers råd er som alltid: Om du vet du ikke klarer et høyere rentenivå enn du kan binde til i dag – selv for en kort periode – bør du binde renten.

Har du derimot råd til å betale for deg selv om rentene skulle stige noe, er det flere hensyn å ta:

Argumenter FOR rentebinding:

  • Du sikrer deg en lav rente i mange år.
  • Du får forutsigbare renteutgifter.
  • Du kan låne mer. Bankene trenger ikke legge inn kraftig renteøkning i ditt budsjett.

Argumenter MOT rentebinding:

  • Fastrentene er lave fordi rentemarkedet forventer at den flytende renten vil holde seg på rekordlave nivåer.
  • Historisk har flytende rente vist seg å være billigst.
  • Dersom gjeldskrisen i Europa fortsetter og/eller forsterkes, kan den flytende renten bli enda lavere.
  • Norges Bank må av hensyn til kronekursen og konkurranseutsatt industri, holde renten på et lavt nivå, nært rentenivået i resten av Europa.
  • Flytende rente er en effektiv forsikring mot dårlige tider. Renten vil være lav hvis den økonomiske veksten er lav.

Les også:Spår fem år med lave renter

Best tilbud. Sjekk hvilken bank som har det beste tilbudet på Dine Pengers fastrente-kalkulator.Kalkulatoren finner du her.

Her kan du lese mer om