Forbrukerombudet ber NVE forby forskuddsbetaling på strøm

Forbrukerombudet mener omstridt NVE-vedtak er en dårlig deal for forbrukerne. De krever nå at NVE snur, og forbyr forskuddsbetaling av strømregninger.

IKKE FORBUD: NVE foreslo først å forby forhåndsbetaling av strøm, før de ombestemte seg tidligere i år.

Terje Bendiksby
  • Tuva Bønke Grønning
  • Karl Wig
Publisert:

Det var i 2013 at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la frem et forslag om å forby forskuddsbetaling av strøm.

Tidligere i år ble det klart at de snur, og heller fremmer et nytt forslag om å begrense muligheten til å forskuddsfakturere til maksimalt tre måneder.

Forbrukerombudet kaller dette en «skuffende helomvending», og at det statlige organet har hørt for mye på kraftselskapene - som ønsker å beholde forskuddsbetalingen.

Ombudet krever nå på nytt at NVE innfører et ubegrenset forbud.

– Det er på dette området vi har sett noen av de største forbrukerproblemene knyttet til forskuddsbetaling, sier forbrukerombud Gry Nergård, etter å ha levert et høringssvar på NVEs nyeste forslag.

- Ved forskuddsbetaling av strøm blir kredittrisikoen flyttet over på forbrukeren, sier hun.

- IKKE BRA FOR FORBRUKERNE: Forbrukerombud Gry Nergård vil forby forskuddsbetaling på strøm fordi det setter forbrukeren i en situasjon hvor det er vanskelig å få igjen penger hvis leverandøren går konkurs.

Cf-wesenberg

Les på Dine Penger+:Arild ble overfakturert med 29.000 kroner

Mistet mye penger

Nergård frykter det er kundene som vil bli skadelidende ved for eksempel konkurser.

Hun trekker frem at de for noen år tilbake fikk en stor mengde klager etter at små nye aktører som hadde tatt forhåndsbetalt gikk konkurs.

– Mange forbrukere tapte mye penger, og fikk en kaotisk situasjon med tanke på strømleveranse, sier hun.

I dag skal nye ordninger hindre at noen blir stående uten strøm hvis en leverandør går konkurs, men det er fortsatt fritt frem for kraftleverandører å forskuddsfakturere.

– NVE har hørt for mye på kraftbransjen. Mange leverandører har hevdet de trenger forskuddsbetaling for å overleve, men hvorfor skal forbrukerne finansiere dette?

Lite å stille opp med

Forbrukerombudet jobber med å få ned bruken av forskuddsbetaling i flere bransjen, ikke bare hos strømleverandørene.

Nergård forklarer at grunnen til dette er at forbrukere som har betalt for en vare eller tjeneste ofte har lite å stille opp med hvis selskapet går konkurs.

– Dette skyldes klare føringer for hvilke betalingskrav selskapet skal prioritere. Forbrukernes forskuddsbetalinger havner ofte langt ned på denne listen, hvilket gir kunden lite eller ingenting av konkursboet, sier hun.

– Kunne hindret konkurranse

NVE forsvarer beslutningen om å vrake totalforbudet, som de mener kunne hindret sårt tiltrengt konkurranse i kraftmarkedet.

– I dag er det fritt frem for forskuddsfakturering. Vi mener tre måneders maksgrense gir en god balanse mellom å beskytte forbrukerne, og ta hensyn til konkurransen, sier Heidi Kvalvåg, seksjonsleder i elmarkedstilsynet i NVE til E24.

– Hvordan ville et totalforbud gått ut over konkurransen?

– Det gir et etableringshinder, mener Kvalvåg.

- Kraftleverandørene må jo betale forskuddsvis når de kjøper kraften sin fra Nord Pool. Denne løsningen gjør at etableringshinderet ikke blir så stort. Det er viktig for konkurransen på sikt, og det kan jo igjen komme forbrukerne til gode.

Hun illustrerer konkurransebehovet ved å vise til at den største kraftleverandøren i dag har hele 70 prosent markedsandel.

– Dessuten er det viktig å huske på at forbrukerne har et valg: De kan alltid velge bort leverandører som krever forskuddsfakturering.

Les også:

- Statnett og kraftselskapene bør betale for dyrere strømIkke gjør disse hyttetabbeneGrønt lys for strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Nye regler: Vil begrense at strømkundene må betale på forskudd

  2. Nå får du tilbake ubrukte festivalpenger automatisk

  3. Dette skal hun gjøre for forbrukerne i 2015

  4. Reiseformidler anklages for ulovlig flybillett-løfte

  5. Nordmenn i betalingstrøbbel: Vil forby kredittkort-rabatter