Brudd på loven stort problem for leietakere: - Du kan i verste fall tape depositumet

Hver uke avdekker jusstudenter at loven brytes når det gjelder depositum. I verste fall kan leietakeren tape hele depositumet, dersom beløpet er satt inn på utleiers private konto.

RISIKABELT: Det er svært risikabelt å ha depositum på en privat konto, ifølge Juridisk Rådgivning for kvinner, som får mange henvendelser om problemet.

Erlend Aas
 • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Utbredt praksis. Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) får ukentlig henvendelser fra leietakere som har innbetalt depositum til utleiers private konto, i stedet for på en særskilt depositumkonto i sitt eget navn.

Mange får problemer med å få tilbakebetalt depostitumet de har innbetalt når de vil ut av leieforholdet.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er et gratis studentdrevet rettshjelpstiltak hvor en av saksbehandlingsgruppene jobber med husleierett.

Les også:Leieprisen steg kraftig i fjor

Veldig risikabelt. Etter husleieloven skal depositum stå på en særskilt konto i leietakers navn. Men mange utleiere synder mot dette.

– Det er utbredt at utleiere ikke vil opprette en særskilt depositumskonto. Dette gjelder kun private utleiere, så langt vi har erfart fra vår saksbehandling, sier Sasha Riakhina ved boligavdelingen i JURK.

En av grunnene er manglende kjennskap til reglene om depositum, både fra leietakers og fra utleiers side.

Les også:Stadig flere krangler om husleie

Brysomt. En annen viktig grunn til at mange dropper å opprette en særskilt depositumskonto, er at det oppleves som unødvendig brysomt av partene.

– Utleier må stå for kostnadene ved opprettelsen av kontoen. Dette er ekstrautgifter utleier sjelden tar initiativ til å pådra seg, sier Riakhina.

For mange leietakere som trenger et sted å bo, er det ofte ikke lett å stille spørsmålstegn når utleier ber om å betale inn beløpet til utleiers private konto, påpeker hun.

Les også:1 av 4 har opplevd utleiekonflikt

Risikabelt. JURK får mange henvendelser fra leietakere som sliter med å få tilbake beløpet, i tilfeller der pengene står på utleiers konto.

– Mange av henvendelsene går på at leietaker har prøvd å etterlyse depositumsbeløpet av utleier, hvoretter utleier med henvisninger til ulike forhold nekter tilbakebetaling.

– Det er lettere for utleier å beholde pengene selv, når de står på hans konto, derfor oppstår vanskelighetene i større grad i slike tilfeller, sier Riakhina.

Les også:Pass på at kjellerstuen er godkjent

Sikrere. Man er sikret tilbakebetaling av depositum på en særskilt depositumskonto i mye større grad enn ved innbetaling til en privat konto.

 • Ingen av partene kan for eksempel disponere beløpet på egen hånd mens leieforholdet varer.
 • Leietakeren har krav på renter.
 • Hver av partene kan kreve utbetaling av depositum med den andres samtykke
 • Dersom leietakeren skylder leie kan utleier kreve dette motregnet i depositumet, men utleier må da bevise det skyldige beløpet overfor banken.
 • Hvis utleier mener å ha et krav mot leietaker som leietaker er uenig i, må leietakeren reise søksmål innen fem uker etter varsel.

  Les også: Leieboerens ni bud

Mange klager. Husleietvistutvalget bekrefter at de har mange saker med irregulært depositum, det vil si at depositumpengene ikke står på egen depositumkonto.

Det bekrefter Cathrine Marken i Husleietvistutvalget, som er en spesialdomstol i saker om husleierett. Hit kan leietakere (og utleiere) få klager behandlet dersom de er uenige i for eksempel depositum-utbetaling.

Husleietvistutvalget er riktignok bare et tilbud i disse fylkene: Oslo/Akershus, Hordalaland og Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag.

Les også:Krevde 75.000 kroner av studenter for «slitasje»

Kan foreldes. Det er også veldig risikabelt å betale depositum inn på utleiers private konto av en annen grunn. Husleieloven gjelder ikke for slike beløp, og det er dermed alminnelige pengekravsregler som gjelder.

– Finner leietaker ut at han eller hun har betalt irregulært depositum, har leietaker krav på å få pengene tilbakebetalt når som helst, med forsinkelsesrente. Men ifølge foreldelsesloven, kan pengekrav foreldes tre år etter det tidspunktet da kravet først kunne blitt gjort gjeldende.

– I verste fall kan leietakere miste hele beløpet, sier Sasha Riakhina i JURK.

– Dersom man bor i et leieobjekt i over tre år og først gjør krav på pengene i etterkant av utflyttingen, kan kravet være foreldet. Dermed kan leietakers krav i verste fall falle bort fordi det har gått for lang tid, frykter Sasha Riakhina.

Les også:Så mye dyrere blir utleieboligen

Store beløp. I de tilfellene klienten kontakter oss for å få hjelp til å inndrive kravet, informerer JURK klienten om de vanskelige rettsreglene om foreldelse.

– Denne er det få som kjenner til. Dersom en utleier som har krevd depositum til sin private konto kjenner regelen, kan dette innebære en fordel for han eller henne, sier Riakhina.

Et depositumsbeløp kan være opp til seks ganger husleien, altså kan det bli snakk om veldig store beløp.

Ifølge siste statistikk koster det nå i snitt 12.000 kroner å leie leilighet i Stavanger, og nesten like mye i Oslo.

Les også: Så mye kan husleien økes

Uavklart. Det finnes unntak i foreldelsesloven, men rettskildebildet er uklart når det gjelder om unntakene kan brukes.

– Mye tyder på at irregulært depositum foreldes nettopp etter denne hovedregelen. Spørsmålet er imidlertid ikke avklart av Husleietvistutvalget (HTU).

– Vi er bekymret fordi irregulært depositum foreldes etter hovedregelen om tre år fra kravets stiftelse, og vi er negative til den uklare rettstilstanden, sier Riakhina.

Les også:Forbudt å øke husleien i kulden

Neppe foreldelse. Advokat Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten, er medlem i Husleietvistutvalget i Oslo/Akershus.

– Det finnes ingen klar lovbestemmelse eller praksis som fastslår hvilken foreldelse som gjelder for irregulære depositum. Jeg mener at det må kunne stilles spørsmål om slike krav i det hele tatt kan foreldes så lenge leieforholdet består.

Hvis det løper en foreldelse mens leieforholdet består, vil det være mest naturlig å si at kravet reguleres som lån, med 10 års foreldelse, sier han.

Les også:Spør om utleie- og boligjus

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

 1. - Flere har overført seks måneders leie for hybler som ikke fantes

 2. – Hushaier lurer studenter

 3. Stadig flere krangler om husleie

 4. Forbrukerombudet anklager utleiere for lovbrudd

 5. Boligutleiere fortviler over dårligere leietagere