- Biodieselavgift er et dolkestøt i ryggen

Regjeringen vil innføre full avgift på biodiesel. Lastebilnæringen var totalt uforberedt og håper rett og slett at det hele er et arbeidsuhell fra regjeringens side. Finansministeren åpner for endringer.

Lastebilnæringen er ikke videre entusiastiske over regjeringens forslag om avgift på biodiesel. Bildet viser lastebil-blokade på E18 ved inngangen til Festningstunnellen hvor lastebilnæringen i 2000 demonstrerte mot økte avgifter på diesel. Foto: Scanpix.
 • Richard Nodeland
Publisert:

Forslaget i statsbudsjettet om å innføre avgift på biodiesel - på samme måte som for vanlig diesel - har skapt rabalder.
Erling Sæther, som både er styreformann i LTL - Logistikk og Transportindustriens Landsforening - og viseadministrerende direktør i logistikkfirmaet DB Schenker, er rystet over regjeringens forslag.
- Det er rett og slett et dolkestøt i ryggen på lastebilnæringen, mener Sæther.
Biodiesel er pr i dag avgiftsfritt, noe som gjør det miljøvennlige drivstoffet økonomiske gunstig å bruke.

LES OGSÅ:

Dieselen blir dyrere fra nyttår

Blir forslaget fra regjeringen godkjent - noe som flertallet i Stortinget tyder på - vil biodieselen få et prishopp på 2,23 kroner literen (inkl mva) fra 1.januar 2010.

Full sats fra 2011

Enda verre blir det fra 2011 når full sats innføres. Da blir avgiften inklusive moms på 4,45 kroner literen for biodiesel - som for vanlig diesel.
Sæther håper regjeringen vil ta til fornuft og lover kamp for miljøet:
- Jeg håper og tror at det hele er et arbeidsuhell fra regjeringens side. Vi skal i alle fall gjøre alt som står i vår makt for å endret dette forslaget, lover Sæther.

Styreformann i LTL og viseadm.dir. i DB Schenker, Erling Sæther. Foto: DB Schenker.

Ville kutte CO2-utslipp med 40 prosent

Lastebilnæringen slipper ifølge Sæther ut 2,5 millioner tonn CO2 i året, og med en rekke miljøtiltak som er satt i gang - der bruk av B30-drivstoff (diesel som inneholder 30 prosent biodiesel) var den viktigste komponenten - kunne utslippene reduseres med 1 million tonn CO2.
- Dette ville utgjøre en nedgang i CO2-utslippene på hele 40 prosent. Dersom regjeringen innfører biodieselavgiften blir B30 dyrere enn vanlig diesel, og da er det ikke en lastebil som vil bruke det miljøvennlige drivstoffet, forklarer Sæther.

Alle lastebiler på biodiesel (B30) fra nyttår

- Ser vi på DB Schenker har 500 av våre 1.300 lastebiler tatt i bruk B30. Etter nyttår skulle de resterende lastebilene ta i bruk det miljøvennlige drivstoffet. Det kan vi nå se bort fra, om avgiftsforslaget ikke fjernes, sier Sæther og fortsetter:
- Her tilbyr vi en gavepakke med tanke på utslippskutt til både regjeringen og samfunnet for øvrig, og så får vi dette som takk!

Ren biodiesel tålte ikke vinterkulda

Avgiftshoppet på 2,23 kroner vil ikke slå fullt ut for DB Schenker da selskapet ikke bruker ren biodiesel. - Vi har forsøkt oss på ren biodiesel tidligere, men drivstoffet tålte ikke vinterkulda.
B30 har vist seg å fungere året rundt, og gir fortsatt en klar miljøforbedring i forhold til vanlig diesel, utdyper Sæther.
Beregninger Dine Penger har gjort viser at B30 får et avgiftshopp inklusive moms på 67 øre literen fra og med 2010. Fra 2011 vil satsen dobles til 1,34 kroner literen.

Samlet næring klar for miljøløft

Som styreformann i LTL kan Sæther fortelle at en samlet næring var i ferd med å innføre tiltakene som DB Schenker har gått i bresjen for.
Næringen har også et godt samarbeid med både lastebilprodusenter og drivstofftilbydere, og har virkelig gått inn for å gjøre en innsats for miljøet.
- Vi har til og med hatt et godt samarbeid med myndighetene om miljøtiltakene våre, derfor er det komplett uforståelig at vi får dette slaget i ansiktet, forteller Sæther.

Totalt uforberedt på forslaget

At avgiftsforslaget kom brått på tyder også DB Schenkers nettsider på.
Dagen før statsbudsjettet ble lagt frem, kunne selskapet stolt

fortelle om en underleverandør

som nå hadde innført B30 som drivstoff på sine over 200 kjøretøy.

Finansministeren skal se på innspillene

Skal vi tro finansministerens uttalelse kan det hende lastebilnæringen og andre biodieselforkjempere faktisk blir hørt.
Dine Penger tok kontakt med Finansdepartementet for å få et svar på kritikken fra næringen.
Departementet henviste til finansminister Kristin Halvorsens uttalelse til TV2 tirsdag, om biodieselavgiften:
- Det har kommet en del motforestillinger i dag. De lover jeg å se veldig nøye på, fordi jeg vet det er flere bedrifter som har innrettet seg i forhold til å produsere biodiesel, og det kan være motforestillinger som vi ikke har visst om da vi kom med dette forslaget, sa Halvorsen til TV2.
Bakgrunnen for forslaget om å innføre avgift også på biodiesel, er samfunnsmessige kostnader, ifølge

Statsbudsjettets kapittel 3.5.8

:
«Endringene sikrer at alle trafikanter stilles overfor eksterne kostnader knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt lokal forurensning som bilkjøring medfører uavhengig av valg av drivstoff.»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Stoltenberg har liten støtte i biodieselsaken

 2. Ikke spurt om biodieselavgift

 3. Slik kutter du bioavgiften til Jens

 4. Vurderer nye avgiftshopp på miljøbiler

 5. Betalt innhold

  – Budsjettavtalen rammer grønn skipsfart