Hva kan du kreve av naboen?

Om naboens tre er over ni meter høyt og står nærmere din tomt enn tre meter, kan du kreve å få det fjernet - om treet skygger for sola eller er til særlig ulempe for deg. Det er høytid for nabokrangler.

NEKTER: Noen gjør hva som helst for å bevare treet som skygger for naboens sol. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert:

Mange starter unødvendige konflikter med naboen. Ved å sjekke hvilke rettigheter du har, kan du unngå ubehageligheter og dårlig naboskap.

Trær og hekker

- Sjenerende trær og hekker er nok den vanligste årsaken til nabokonflikt. Men vi har også hatt saker om støy og lukt fra dyrehold, bråk fra trampoliner og store båter og campingvogner i hagen som skygger for solen, sier Gro Jørgensen, informasjonssjef for Konfliktrådene, til Dine Penger.

Flere tusen saker

Det behandles hvert år flere tusen slike saker i rettsystemet, men mange kommer også til enighet gjennom

konfliktrådet

.
- Konfliktrådet fikk inn rundt 500 nabokrangel-saker i fjor. De kommer gjennom hele året, men antallet topper seg på våren når hekker og trær har blitt høye og folk er mer ute, sier Jørgensen.

Kan du få fjernet naboens tre?

Slik er reglene: Du har mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder.
Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjerne et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Regelen står i

nabolovens § 3.

I tillegg må treet være til særlig ulempe eller skade for deg, og det må ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet.
De vanligste ulempene for deg er at treet skygger for solen, parabolen eller utsikten. Videre kan det være at du får nedfall av kvister, løv eller kongler fra treet ned på din tomt.

Ikke hugg selv!

Noen naboer er selvfølgelig hyggelige og fjerner trær når du ber om det. Men mange vil nekte.
Konfliktrådet består av ca. 600 meglere ved 22 konfliktråd rundt om i landet. Meglerne har spesialisert seg på å stille de riktige spørsmålene, og komme frem til løsninger som naboene kan leve med. Meglerne kan ikke påtvinge noen å godta en avtale, men tjenesten er gratis og et godt alternativ til rettsapparatet.
- Ikke alle blir enige, men ved å møtes ansikt til ansikt i konfliktrådet viser man i hvert fall et felles ønske om å komme til enighet og diskutere løsninger, sier Jørgensen.

Dyr rettsak

Blir dere ikke enige kan du koble inn en advokat for å få hjelp, men da eskaleres konfliktnivået. Forsøk advokatmegling eller rettsmegling i stedet for rettssak. Da får man en dom man blir enige om, ikke en tvangsløsning trukket nedover hodet.
Blir man fortsatt ikke enige, må man gå inn i rettsapparatet.
Velger du å gå i retten, koster det fort 50.000 - 80.000 kroner i saksomkostninger.

Her er noen andre vanlige årsaker til nabokrangel i Norge:

Gjerde

Gjerdene skal markere hvor grensene går mellom eiendommene. Men det gjør de ikke alltid. Noen ganger kan det ha vært hensiktsmessig å sette gjerdet litt ved siden av grensen. Andre ganger har naboen eller andre forsøkt å få mer tomt enn de egentlig eier.
Fasit i gjerdesaker er tegningene hos kommunens tekniske etat. Hvis gjerdet og kartet ikke stemmer overens, er det kartet som er riktig.

Hekk

Hekker under to meters høyde rammes ikke av trefellingsregelen i nabolovens §3. Hekker over to meter kan rammes av disse bestemmelsene. Da må hekken eventuelt beskjæres ned til to meter. Hekker under to meter kan rammes av den generelle urimelighetsregelen i

nabolovens § 2

.

Grener og røtter

Grener eller røtter som kommer over på din eiendom, løser du enkelt. Du kan med loven i hånd be naboen fjerne disse grenene eller røttene så lenge de er til en viss ulempe for deg. Hugger ikke naboen, kan du selv kutte langs grensen. Det du kapper ned er ditt!

(Denne regelen står i nabolovens §12.)

Støy

Du må tåle det man kan kalle normal støy, for eksempel at naboen klipper gresset i ny og ne. Du må også tåle at nabobarna hopper på trampoline, men hvis det er til stor sjenanse kan du be naboen om å flytte den litt lenger bort fra husene.
Os fra grillen forventes det også at du tåler, uansett hvor du bor. Enkelte borettslag har restriksjoner.
Bråk fra hunder eller andre dyr:
Du må ta i betraktning om dette kan forventes i det området du bor i. Du kan be naboen flytte hundegården eller gjøre noe annet for å skjerme best mulig.
Når det gjelder høy musikk i hagen, gjentatt festing med støy osv., så er det politiet du må kontakte.
Mange varmepumper lager mye støy. Nabolovens paragraf 2 forbyr at man påfører naboen «urimelige og unødvendige» ulemper. Ulempen vil fort være å anse som unødvendig dersom en annen plassering av varmepumpen vil bedre naboens situasjon.

Bygging

Dersom naboen bygger ut huset sitt, og støy og tilbygg blir til sjenanse, bør du ha fått et nabovarsel i forkant.
Naboloven sier at naboen ikke skal påføre deg urimelige og unødvendige ulemper, men det hele blir et vurderingsspørsmål.

Publisert:

Her kan du lese mer om