Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

Dyrere bil, mulig taxfreekutt og skatt på fløyreiser ut av Europa. Finansminister Siv Jensen (Frp) fikk onsdag overlevert forslag til hvordan skattesystemet kan bli mer miljøvennlig.

OVERLEVERING: Finansminister Siv Jensen og utvalgsleder Lars-Erik Borge fra NTNU, under den såkalte grønne skattekommisjonens overrekkelse av rapporten om norske klima- og miljøskatter onsdag.
Publisert:

- Det krevende spørsmålet vi har fått i mandatet er hvordan vi kan få til både lavere klimagassutslipp, bedre miljø og en god økonomisk utvikling, sa professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Lars-Erik Borge, som har ledet utvalget.

Under presentasjonen av rapporten onsdag morgen overleverte den såkalte «grønne skattekommisjonen» sin ferske rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Det er mer enn 80 konkrete forslag i rapporten.

Samlet proveny med kommisjonens forslag er anslått til 25-30 milliarder kroner, og dette er da tenkt benyttet til å redusere inntektsskatter for selskaper og personer.

Les også

Grønn skattekommisjon vil oppheve avfgiftsfordeler for elbiler: NAF: – Risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig

Økte bilbrukavgifter

Oppsummerende opplyste Borge at tiltakene blant annet omfatter økte avgifter på bruk av bil, spesielt i storbyene og i perioder med mye trafikk i tillegg til en en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser.

- Dette er et arbeid som mange har ventet på, og som kommer til å skape mye debatt. Det er mange enkeltforslag som kommer til å være utfordrende og krevende for mange politiske partier, uttalte finansminister Siv Jensen i forbindelse med overrekkelsen.

Hennes egen partifelle Hans Andreas Limi har allerede uttalt seg negativt om mye i rapporten.

Les også

Elbilene vil utfordre strømnettet vårt

- Forurenser når de kjører

Ett av forslagene er altså å gjøre bilavgiftene mer treffsikre, noe som blant annet betyr økt avgift på bilbruk - særlig i storbyene i perioder med mye trafikk.

I tillegg forslår kommisjonen at innkrevingen legges om.

- For å si det litt flåsete, bilene forurenser når bilene er ute og kjører, ikke når de står stille. Derfor foreslår vi å øke avgiftene på bilbruken, sa Borge under presentasjonen av forslagene til nye bil- og drivstoffavgifter.

I rapporten skriver kommisjonen at de eksterne kostnadene skal variere med hvor og når kjøringen finner sted, og også med egenskapene ved kjøretøyet.

Les også

Eksperter om fremtidens bil: – Dagens endringer er som overgangen fra hest og kjerre til bil

Forskjell på lette og tyngre kjøretøy

Blant annet av personvernmessige hensyn kommer det til å bli en forskjell på hvordan avgiftene kreves inn henholdsvis for lette og tyngre kjøretøy. For tyngre kjøretøy blir det en sattelittbasert veiprising, mens for lette kjøretøy blir det en ulykkesavgift, milø- og køprising og ny veibruksavgift på drivstoff, hvis partienes enes om kommisjonens forslag.

Til sammen mener kommisjonen at avgifter på bruk av bil kan øke med 12-17 milliarder kroner.

(Saken fortsetter under videoen fra VGTV)

Avgifter ved kjøp av bil

Kommisjonen har også kommet opp med forslag til avgifter når det kommer til kjøp av bil.

  • Blant annet foreslår kommisjonen at CO2-komponenten i engangsavgiften reduseres, fra 3000-12000 kroner per tonn CO2 til 1500 kroner per tonn CO2.
  • Det foreslås også å oppheve avgiftsfordeler for elbiler, og heller erstatte med midlertidige subsidier.
  • Til sist mener kommisjonen at høyere avgifter på bruk kan motsvares av lavere avgifter på kjøp/eie eller støtte til kollektivtransport.
Les også

Denne bilen er viktig for Volkswagen

– Når det gjelder behandling av elbil, følger vi de vanlige prinsippene. Elbiler bidrar også til blant annet veislitasje og kødannelse. Men elbiler skal holdes utenfor noen avgifter, og vi ser for oss at antallet nullutslippsbiler kommer til å øke i fremtiden, utdypet Borge.

Kommisjonens forslag har allerede ført til sterke reaksjoner fra både bilorganisasjoner, og spesielt miljøorganisasjoner.

Les også

Tesla-sjefen Elon Musk sammenlignes med Neo i Matrix-filmene

Flyreiseavgift

Kommisjonen har også et forslag som har likheter med regjeringens flyseteavgift, men deres forslag gjelder bare flyreiser ut av EØS.

Kommisjonsleder Borge nevner også at kommisjonen foreslår å avvikle taxfree-ordningen, fordi denne ordningen gjør flyreiser billigere.

Det var finansministeren selv som oppnevnte kommisjonen i august 2014, og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Lars-Erik Borge, ble utnevnt til kommisjonens leder.

Grønn skattekommisjons mandat har vært å finne måter å vri beskatningen over mot miljøskadelige aktiviteter.

I tillegg har det vært et ønske fra regjeringen om at kommisjonen skulle vurdere om de økte inntektene fra miljøavgifter kan brukes til å kutte andre skatter og avgifter.

Les også

De Grønne foreslår opptil 600 kroner i flyseteavgift

Les også

Får klimakritikk for statsbudsjettet: – Bryter med klimaforliket

Les også

Det grønne skiftet er årets nyord

Publisert:

Her kan du lese mer om