NHO: - Må bygge hele Fredrikstad - hvert år

Boligbyggingen må øke kraftig fremover for å møte en stadig større befolkning. Det må starte nå, mener Kristin Skogen Lund.

MÅ BYGGES MER: NHO-leder Kristin Skogen Lund mener flere boliger må bygges rundt de store byene. Bildet viser bygging av leiligheter i Oslo.
Publisert:

– Alle trenger en bolig. Når «alle» blir flere, trenger vi flere boliger, sier NHOs leder Kristin Skogen Lund

Tirsdag kom oppdaterte tall som viste at igangsettingen av nye boliger er historisk svak.

Igangsettingen ligger hittil i år 13 prosent bak fjoråret, viser tall fra Boligprodusentenes landsforening.

Nå må flere boliger bygges, mener hun.

– Vi har et etterslep i boligbyggingen som har forsterket pressutfordringene i de store byene, sier Skogen Lund til E24.

Skogen Lund tar til orde for at boligbyggingen må økes til 36.000 de nærmeste årene. Hun mener at vi fremover «må bygge hele Fredrikstad hvert år».

I dag bygges det omkring 28.000 nye boliger i året.

– Boligbyggingen skal henge sammen med infrastruktur, kollektivtrafikk, knutepunktene og de offentlige tilbudene som skoler og barnehager.

– I dag er vi ikke flinke nok til å ha en helhetlig planlegging av dette, sier Skogen Lund.

AKSJELIVE: Følg pressekonferansen direkte her

Dette vil være ett av temaene under NHOs årskonferanse i januar, hvor NHO vil belyse problemer som følger en stadig større befolkning.

Les også

Får halvert reisetid til Oslo og 4.500 nye boliger

Hun foreslår flere grep for å øke boligproduksjonen:

  • Sammenslåing av kommuner i byområder gjør det lettere med en effektiv arealplanlegging som igjen gjør det lettere å skaffe boligtomter til nye prosjekter.
  • Reduksjon av det nye garantikravet til utbyggingsselskaper, som vil gjøre det lettere å bygge mer og billigere.
  • Ved satsing på store kollektivprosjekter, som for eksempel Ringeriksbanen og Follobanen, må staten stille krav om at knutepunktene for den nye
    kollektivtransporten blir et særlig satsingsområde for boligbygging. Det gjelder for eksempel Ski og Ås.

– Må se det store bildet

Skogen Lund trekker frem Follobanen, som skal gå fra Ski til Oslo.

Prosjektet vil lette trykket på pendlere fra Ski til Oslo og gjøre det mer attraktivt å by utenfor hovedstaden.

Follobanen vil koste rundt 23 milliarder kroner og skal stå ferdig i slutten av 2021.

– Men hva skjer? Ski kommune har ikke råd til å bygge tilstrekkelig sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Da får man ikke bygget nok boliger – selv om potensialet og arealet er der. Da har du en kjempemessig infrastrukturinvestering man ikke får benyttet fullt ut fordi ting ikke henger sammen.

Les også

550.000 i pluss - men hvor skal de alle bo?

– Det handler om å se det store bildet og å se ting i sammenheng. Da bør det være ett forvaltningssystem som dekker store områder, sier Skogen Lund.

Hun ser klare fordeler ved kommunesammenslåing rundt storbyene, for eksempel ved at Follo blir én stor kommune og at Asker og Bærum blir en annen.

Videre mener Skogen Lund at boligbyggerne har et fordyrende regelverk å forholde seg til.

NHO-leder Kristin Skogen Lund

– For strenge kravspesifikasjoner gjør boligene unødige dyre og det tar lengre tid å bygge dem. I utgangspunktet bør kravene primært være knyttet til sentrale forhold rundt helse, miljø og sikkerhet.

NHO-lederen mener det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som må ta boligbyggingsgrep.

– Når det er sagt, mener jeg mye går i riktig retning. Han skynder seg langsomt, og det er kanskje fornuftig, sier hun.

NHO ser videre flere fordeler ved økt boligbygging. Dette vil blant annet bidra til å få ned pristrykket, noe som vil dempe gjeldsveksten i norske husholdninger, som igjen vil dempe bekymringen fra banknæringen.

Les også

Denne toppleiligheten ble solgt for 56 millioner kroner

Dyster rapport

NHO slapp tirsdag nye anslag for norsk økonomi, som tegner et relativt dystert bilde av utviklingen i norsk økonomi neste år.

Langt flere oljerelaterte bedrifter er pessimistisk med tanke på neste år

– Nå vil det passe veldig bra å øke investeringene i nye boliger, sier hun.

– Dette vil bidra til å smøre omstillingen fra oljesektoren, og bidra til en jevnere overgang.

Les også:

Eksperter tror eiendomsskatt vil gi prisfallNorske boliger koster 5,3 prosent mer enn for ett år sidenBoligprisene opp i november

Publisert:

Her kan du lese mer om