Så mye feriepenger får du i år

Feriepengene er på vei. Sjekk hvor mye du får i år. Og husk: Feriepengene er ikke skattefrie.

Klar for sol og sommer? Det er under to måneder til de fleste skal på ferie. I mai og juni kommer feriepengene for de fleste. Vi viser hvor mye du får å rutte med.
Publisert:

Budsjettering. Du har kanskje allerede planlagt årets sommerferie. Uansett kan det være fint å vite hvor mye du har å rutte med.

Fritid uten lønn. Dersom du var arbeidstaker i fjor har du rett til feriepenger. Er du selvstendig oppdragstaker (frilanser) har du imidlertid ikke rett til feriepenger etter ferieloven.

Les også:160 milliarder ferie- og skattepenger på vei

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Det er viktig å skille feriedagene fra feriepengene. Ferie har man rett på uansett, men ikke alltid feriepenger:

  • Feriedagene har man lovmessig rett på enten man har feriepenger eller ikke. Etter ferieloven har man rett på fire ukers ferie og en dag. I tillegg har de fleste avtalefestet ekstra feriedager så man har fem ferieuker. De som er over 60 år, har en uke ekstra.
  • Feriepengene tjener man opp gjennom lønnsutbetalingen fra året før.

Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.

Les også:Kan du få fri på inneklemte mai-dager?


Så mye får du utbetalt. Hvor mye feriepenger du får, avhenger av hvor mye du jobbet i fjor. Feriepenger opptjenes nemlig året før ferien skal avvikles.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Har du fem ukers ferie, utgjør feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Den femte ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som lønn i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen.

Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av følgende:

  • firmabil og andre frysegoder
  • utbetalinger til reiseutgifter
  • feriepenger utbetalt i opptjeningsåret
  • bonus som ikke er knyttet til personlig innsats

Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Så mye feriepenger skal du ha i år

EKSEMPEL: Årslønn 450.000 kroner

Hadde du en avtalt årslønn i 2012 på 450.000 kroner, var din ukeslønn 8.630 kroner.

Har du avtale om fem ukers ferie, ble du i 2012 trukket 43.151 kroner (8.631 kroner ganger 5 uker) i lønn. Dermed er ditt feriepengegrunnlag for 2012 406.849 kroner (450.000 - 43.151).

Dette gir deg følgende feriepengeutbetaling i 2013:

406.851 kroner x 12 prosent = 48.822 kroner.

Men samtidig blir du trukket fem ukers lønn i år. La oss si at du har fått et lønnstillegg på 4 prosent, slik at din avtalte årslønn nå er 468.000 kroner. Ukeslønnen utgjør da 9.000 kroner, og fem uker utgjør 45.000 kroner.

Netto har du da fått en «ekstra» utbetaling på 3.822 kroner (48.822 minus 45.000). Disse er trekkfrie, men altså ikke skattefrie.

Les også:Slik sparer du på harde konfirmasjonsgaver

Når kommer pengene? Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni eller også i mai.

Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Syk eller foreldrepermisjon?

Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode).

Det samme gjelder omsorgspenger for inntil ti dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

Det er ikke er en selvfølge at man opparbeider feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset periode.

Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Forskuttering av fødselspenger eller sykepenger gir ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Unntaket er dersom man har inngått en spesifikk avtale om det, for eksempel gjennom tariffavtale.

Feriepenger av dagpenger er regulert i Folketrygdloven. Dette gjelder både arbeidssøkere og permitterte. Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon.

Når du skifter jobb

Når du skifter jobb, skal feriepengene utbetales på siste lønning før du slutter.

Feriepengene utbetales da i opptjeningsåret, og skattereglene sier da at det skal trekkes skatt av feriepengene.

Dette skattetrekket vil utlignes på skatteoppgjøret året etter.

Slutter du sent på året, bør du be om at arbeidsgiver venter med å utbetale feriepengene til etter nyttår. Da får du pengene utbetalt uten forskuddstrekk.

NB: Fordi du har betalt skatt for disse pengene gjennom hele året, vil det få liten virkning på skatteoppgjøret ditt. Du risikerer ikke baksmell.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om