Ikke gå glipp av 25.000 kroner i fradrag

Har du barn under 12 år? Du kan gå glipp av fradrag fordi innrapporteringen er glemt.

Barnehage. Du kan få inntil 25.000 kroner per barn i skattefradrag for det du har betalt til barnehagen eller SFO i løpet av året.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
  • Ida Aamodt-Hansen
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:,

Fradrag for barnepass. Du som er forelder til barn under 12 år, får fradrag for det som på skattespråket heter «pass og stell av barn». Det vil i praksis si for barnehagen, dagmamma og SFO (eller AKS – aktivitetsskolen som det heter noen steder).

Fradraget er på opptil 25.000 kr for ett barn. To barn gir 40.000 kr, tre barn 55.000 kr, og deretter får dere 15.000 kr i fradrag for hvert barn dere har.

Dine Penger +: Tirsdag 29. april kl. 13, svarer eksperter fra Dine Penger og Skattebetalerforeningen på dine spørsmål om selvangivelsen i innspurten før leveringsfristen går ut. Send inn spørsmål her!(krever innlogging)

Hender de ikke rapporterer inn. – Hvert år er det noen oppgavegivere som ikke innrapporterer årsoppgaver innen fristen, også barnehager. Vi følger opp dette med oppgavegiverne, men likevel rapporterer ikke alle til oss. Dette er en av grunnene til at det er viktig at folk sjekker selvangivelsen; det kan være feil eller mangler, sier presseansvarlig i Skatteetaten Anne Kirkhusmo til Dine Penger.

Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Skatteetaten.

Foto: Bård Brinchmann Løvvig

– Hvis for eksempel barnehagen ikke har rapport til oss, er ikke fradraget inkludert på den forhåndsutfylte selvangivelsen og du må selv føre opp riktig beløp slik at du får riktig fradrag. Du må da se på årsoppgaven du har fått fra barnehagen, eller kontakte barnehagen hvis du ikke har fått en årsoppgave og selv beregne beløpet du skal føre i selvangivelsen, sier Kirkhusmo.

Svarte:Skatteetaten svarte i nettmøte om selvangivelsen. Les alle svarene her.

Ni av ti barn i barnehage. Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, var ni av ti barn i alderen 1-5 år i barnehage i 2013. Dersom du betaler makspris i barnehagen, som var 2330 kroner i fjor, vil det si en kostnad på omtrent 25.000 kroner i året for ett barn (11 mnd.).

Selvangivelsesskoler på Dine Penger +:

Alle skal rapportere. Alle barnehager, private som kommunale, har i et par år hatt plikt til å rapportere til skattemyndighetene hvor mye du har betalt.

Men Dine Penger fikk også i fjor melding om kommuner og private som ikke klarte å rapportere barnehagedata riktig. Men meldingene var enda færre enn året før, heldigvis.

Men: Det er fortsatt viktig å sjekke informasjonen fra barnehagene for å være sikker på at det ikke er feil!

Sjekk at beløpet er ført opp. De som har barn hos private dagmammaer har ikke fradraget forhåndsutfylt, og må passe på å få det med.

For å få fradrag må du kunne dokumentere utgiftene. Betaler du dagmamma svart eller ikke har kvitteringer for utgiftene, får du ikke foreldrefradrag.

Hvis bestemor har passet barnet, kan du velge å betale henne og trekke fra hele summen inntil maksimumsbeløpene.

Også ved kontantstøtte. Husk at du også kan trekke fra utgifter til barnepass selv om du mottar kontantstøtte. Kontantstøtten er skattefri.

Det er heller ikke nødvendig at den ene av ektefellene er hjemme for å passe barna, for at dere skal få fradraget.

Over 12 år? Du kan få fradrag for pass og stell av barn som er over 12 år, hvis de trenger særskilt pleie. Det må dokumenteres med for eksempel legeattest.

Svarte på spørsmål. Torsdag 24. april svarte Skatteetatens eksperter i nettmøte på Dine Penger. Der kom det inn mange spørsmål om foreldrefradrag. Her er et av dem:

Spørsmål: Min samboer har en datter fra et tidligere forhold og har 66 prosent av omsorgen. Datteren gikk i barnehage i 2013. Vi er samboere med ett felles barn født i 2013. Min samboer hadde ingen inntekt i 2013. Kan jeg føre foreldrefradraget over på meg relatert til barnehagekost for hennes datter?

Svar fra Skatteetaten: Samboere som har felles barn kan fordele foreldrefradraget mellom seg som de blir enige om. Dette gjelder også foreldrefradrag som dekker barnepass på den enes særkullsbarn.

Les alle svarene fra nettmøtet her.

Slik fører du:

Foreldre­fradraget føres i post 3.2.10. Sjekk at summen som er ført opp, stemmer. Hvis ikke må du stryke summen der, og føre opp ny linje på siste side. Før opp post nummer 3.2.10, en kort beskrivelse og den riktige summen. Husk eventuell dokumentasjon.

Kan få fradrag for kjøring til barnehagen. Husk at du kan får fradrag for reising til barnehage/SFO, men bare for omveien du kjører utenom hjem-arbeid. Kjøring til og fra barne­passet fører du også i post 3.2.10. Du kan føre opp 1,50 kr pr km.

Fire finter med foreldrefradraget

Fradrag for alle barna: Du får foreldrefradrag for det antall barn du har under 12 år ved utgangen av 2013. Dette gjelder uavhengig av hvor mange av barna kostnadene knytter seg til.

For eksempel: Dere har et barn i barnehage og et spedbarn som i 2013 var hjemme sammen med mor i barselpermisjon. Nå kan dere trekke fra 40.000 kroner på selvangivelsen i barnehageutgifter, selv om dette bare er utgiftene til barnehagebarnet.

Husk fradrag for kjøring når bestemor passer: Du kan trekke fra utgifter til kjøring til barnepass selv om du ikke betaler for barnepasset. Dette kan for eksempel være når bestemor passer barna. Trekk fra 1,50 kr pr km for den omveien dere må kjøre for å komme på jobb.

Utnytt hele fradraget. Foreldrefradraget gis normalt til den av ektefellene som tjener mest. Ektefellene har imidlertid rett til å bestemme hvem som skal ha fradraget. Flytt det mellom ektefellene så dere får utnyttet hele fradraget.

To samboere med hvert sitt særkullsbarn får også hvert sitt foreldrefradrag. Da kan dere føre opp 25.000 i fradrag i hver deres selvangivelse.

Følg Dine Penger på Facebook

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Fristen for å endre selvangivelsen går ut ved midnatt: Ti tips i siste liten

  2. Fristen for å levere selvangivelsen går ut i morgen: Husk fradraget du glemte i fjor

  3. Syv tips til deg som skal sjekke skattemeldingen på leveringsfristen

  4. Annonsørinnhold

  5. I morgen kan mange sjekke selvangivelsen: Dette må du ha klart når selvangivelsen kommer

  6. Skattemeldingen på 1-2-3