Mer fleksibelt jobbmarked: Vil ha «tv-titterne» tilbake i arbeidslivet

Advokat Nicolay Skarning ser flere sykdomstegn i norsk arbeidsliv. Nå håper han at økt fleksibilitet er nøkkelen til å få flere i arbeid. –  Fleksibilitet gir utrygghet, svarer LO.

FLERE MÅ MED: Nicolay Skarning, som er partner og leder av arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA hevder at uførekøen vil tjene mest på et mer fleksibelt arbeidsmarked.
 • Maria Lekve
Publisert:

Fleksibelt.Ny regjering har signalisert at de ønsker et mer fleksibelt arbeidsmarked.

Det er fullt mulig å oppnå, mener arbeidslivsekspert.

– Jeg mener det er flere sykdomstegn i dagens arbeidsmarked, sier Nicolay Skarning, som er partner i Kvale Advokatfirma DA.

LES OGSÅ:- Jeg er redd for å tjene for mye

Viser frykt. Advokaten er svært positiv til den nye regjeringens signaler om et mer fleksibelt arbeidsmarked.

– Dagens unge uten arbeidserfaring møter i en mur for å komme inn i arbeidsmarkedet, sier Skarning.

Han viser til den utstakte bruken av tester for å vurdere hvorvidt en arbeidstaker passer inn.

– I dag må mange unge gjennom psykologitester før de blir kalt inn til intervju. De må også gjennom intervjuer i flere runder, gjerne med hele ledelsen i en bedrift før de blir ansatt. Det mener jeg er et sykdomstegn, sier Skarning.

Han mener dagens jobbmarked er preget av en redsel for feilansettelse.

– Jeg skjønner nesten ikke hvordan unge mennesker finner seg i sånt. Det får være grenser! Unge mennesker trenger ikke det slaget i ansiktet uten å få jobb – de må isteden få en sjans, sier han.

LES OGSÅ: Skatteekspert: Blogg er som oftest skattefri hobby

Sykdomstegn. Et annet moment som han kaller et «sykdomstegn» er at 9,4 prosent av befolkningen er på uføretrygd.

Norge har også høyest sykefravær av alle OECD-land.

Selv om ledigheten er lav, mener han at høy andel uføretrygde og sykefravær viser en «skjult ledighet».

– Jeg vil ha tv-titterne tilbake i arbeidslivet, sier Skarning.

– De som vil tjene mest på et mer fleksibelt arbeidsmarked er uførekøen idag. Jeg tror at økt bruk av midlertidige kan senke risikoen for feilansettelse - og dermed åpne flere dører, sier Skarning.

Tall fra NAV viser at det er 10 200 uføre i aldersgruppen 18-29 år. Dette tilsvarer 1,3 prosent av befolkningen på samme alder.

LES OGSÅ: Slik kan du få mer ferie

Fleksibilitet. Han synes det er et paradoks at staten har nesten dobbel bruk av midlertidige enn eksempelvis privat sektor, der nivået er på rundt 6 prosent.

Nå ser han for seg en liberalisering, der det kan bli opp mot 12 prosent midlertidige også i privat sektor.

Dette er av noen punktene i denpolitiske plattformen til regjeringen.

 • Beholde fast ansettelse som hovedregelen i arbeidsmiljøloven.
 • Legge til rette for et åpent arbeidsliv blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten.
 • Øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak.
 • Stille klarere kvalitets og resultatkrav til leverandørene av arbeidsmarkedstiltak.
 • Utrede et tidsbegrenset jobbskattefradrag ved overgang fra trygd til arbeid.
 • Utrede et system med arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet.
 • Utrede et incentivbasert system for å gi flere mulighet til å formidle folk inn i arbeidslivet.
 • Legge til rette for at uføre skal kunne ta i bruk restarbeidsevnen ved å gjennomføre uførereformen. Det vil være et mål at uføregraden i hvert tilfelle skal reflektere den reelle arbeidsevnen, og at gradert uføretrygd skal tas i bruk i større grad enn i dag.
 • Levealderjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister
 • Gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe.

Kilde: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

LES OGSÅ: Derfor bør du velge sjefen din med omhu

Fast er best. Nicolay Skarning er partner og leder av arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA. Han er klar på at faste arbeidsforhold er best både for de ansatte og bedriften.

– Det gir trygghet for den ansatte, som lettere får lån i banken og samtidig knytter det kompetent arbeidskraft til bedriften på en bedre måte enn ved midlertidighet.

Men; midlertidige ansettelser har sine fordeler også, mener Skarning, som hevder at det blant annet kan bli lettere å få folk i jobb.

– Terskel inn lavere

Jobbekspert Helene Tronstad Moe, som er Førsteamanuensis ved Markedshøyskolen tror også at økt bruk av midlertidige kan føre til at terskelen inn i arbeidslivet blir lavere for mange.

Jobbekspert Helene Tronstad Moe. Førsteamanuensis ved Markedshøyskolen.

– Mennesker som ønsker en deltidsjobb eller ønsker å jobbe på spesifikke tidspunkter kan få det enklere. Grupper som har slitt med å få en fast stilling vil trolig i større grad nå få mulighet til å vise hva de kan gjennom midlertidige ansettelser, sier Tronstad Moe til Dine Penger.

Hun sier at bedriftene vil oppnå økt konkurransekraft og kan enklere bemanne ut fra vekslende behov.

– En ulempe kan være at noen opplever at jobben deres er mindre trygg. Da kan det kanskje være en liten trøst at jobben ikke nødvendigvis hadde vært der om den var en fast stilling, sier Tronstad Moe.

Hvilke muligheter gir det til arbeidstakerne? Og hvordan kan man eventuelt nyttiggjøre seg av dem?

– Hvis man er fleksibel og har lyst til å prøve seg i ulike bedrifter kan dette være en fordel. Man får raskere bred arbeidserfaring og man får testet ut om man trives i en bransje og på en arbeidsplass før man binder seg til en fast stilling.

LO: – Bare ulemper!

Knut Bodding, som er leder av forhandlingsavdelingen i LO, ser imidertid bare negative konsekvenser av et mer fleksibelt arbeidsmarked.

KRITISK: Knut Bodding, leder av forhandlingsavdelingen i LO, er svært kritisk til signalene om et mer fleksibelt arbeidsmarked.

– Det arbeidsgivere kaller fleksibilitet skaper utrygghet for arbeidstakere, mener Knut Bodding.

Han finner ikke en eneste positiv konsekvens av økt bruk av midlertidige.

– Jeg mener at vi allerede i dag har altfor mye bruk av midlertidige. Bruken har eksplodert de siste årene. Jeg ser ikke behovet for å lage et system som medfører en ytterligere økning, sier Bodding.

Han viser til at utviklingen i bemanningsbransjen har eksplodert siden 2001 til i dag.

LES OGSÅ: Over halvparten får hjelp av foreldre

«Misbruker begrepet». – Det vil bestandig være behov for vikarer når folk er syke, skal i militærtjeneste eller fødselspermisjon. Men problemet er at man i dag misbruker begrepet vikar til å bemanne opp ordinære virksomheter. Å være vikar betyr opprinnelig at man vikarierer for en annen person. I dag blir begrepet brukt om helt ordinære arbeidsplasser som ikke ønsker å ansette folk fast.

– Når man skriver under på en midlertidig kontrakt, så undertegner man sin egen oppsigelse. Det skaper utrygghet hos den innleide.

Hva hvis det blir slik at flere får mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. Er ikke det en fordel?

– Jeg mener det er en myte at flere får prøve seg. Det er bare å ta en titt utenfor Norges grenser, på land som har en større fleksibilitet. Det eneste det medfører er press på lønninger nedover og en større utrygghet i arbeidsmarkedet. Det er bare å ta en tur til Tyskland, så ser man bevis for det.

Er det ikke bedre å være engasjert hos en bedrift enn å gå arbeidsledig?

– Joda, men når man kanskje må ha tre jobber for å betale daglige utgifter, må man spørre seg om det er et slikt samfunn man vil ha. Vi klarer oss bra i Norge med dagens lovgivning. Arbeidslivet er fleksibelt nok. Samtidig er det lav ledighet og ungdomsledighet. Det som tjener ungdommen er å få fast jobb, ikke fly fra bemanningsselskap til et annet for å tjene til livets opphold, som mange gjør nå, sier Bodding.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Valuta

Flere artikler

 1. Slik sparker du dine «dårligste» ansatte

 2. Siv Jensen forsvarer Regjeringens omstridte jobbreformer

 3. Lagmansretten stanser havneboikott

 4. Slik reagerer opposisjonen og LO på nytt regjeringsforslag

 5. - Jobbsikkerhet vil gå ut over lønningene