Økt støtte til ettåringer: Kontantstøtten øker til 5000 kroner

Fra fredag denne uken får foreldre til ettåringer uten barnehageplass økt kontantstøtte. – Det hjelper på, sier Hilde Holm fra Frøya, mamma til Lukas. Toåringer mister støtten.

MER I KONTANTSTØTTE: Fra august får mammaen til lille Lukas fra Frøya mer i kontantstøtte.

Foto: Siwan
  • Anne Lise Stranden
Publisert:,

Fra 1. august. Satsen for kontantstøtte for barn mellom 13 og 18 måneder øker dermed med 1700 kroner måneden med virkning fra 1. august.

Utbetalingsdato er 31. august. Støtten til de eldste ettåringene mellom 19 og 23 måneder holdes på samme nivå som tidligere, med 3303 kroner i måneden. Se alle satser litt lenger ned i saken.

Monner mer. – Fem tusen kroner i måneden hjelper på. Det er veldig bra at kontantstøtten nå blir økt, sier Hilde Holm på Frøya i Sør-Trøndelag, som er hjemme med lille Lukas på 14 måneder.

Holm mener kontantstøtten tidligere nesten bare var en vits. Holm er alenemor, dermed er støtten ekstra kjærkommen.

Lukas har ikke fått barnehageplass ennå, men moren satser på å få ham inn i barnehage fra januar av. Hvis han ikke får barnehageplass, vil kontantstøtten for Lukas bli redusert til 3303 kroner siden han da fyller 19 måneder. Får han plass med over 20 timer i uken, faller hele støtten bort.

Avvikles for toåringer. Samtidig avvikles kontantstøtten for toåringer.

Forenkling. Mens det hittil har vært fem ulike satser for kontantstøtte, forenkles satsene fra samme dato til bare to satser:

Full sats dersom barnet ikke er i barnehage, og halv sats dersom barnet har halv plass i barnehagen (opptil 19 timer pr uke).

FORNØYD: – Kontantstøtten var tidligere nesten bare en vits, nå begynner den å monne, sier Hilde Holm med sønnen Lukas.

Foto: PRIVAT

Foreldre som har barn med halv plass får dermed 2500 kroner i måneden. Dette gjelder bare om barnehagen barnet går i, mottar offentlig driftstilskudd.

Har barnet ditt hel- eller deltidsplass i barnehage uten offentlig tilskudd eller passes på av dagmamma eller en au pair, kan du få full kontantstøtte.

Det betyr at foreldre som har ettåringer i barnehage mer enn 19 timer i uken, mister kontantstøtten.

Tildelt tid gjelder. Det er den tildelte tiden i barnehagen som avgjør hvor mye du får i kontantstøtte. Det har ingen betydning om barnet er mindre i barnehagen enn den tildelte tiden. Fra nå av får du kontantstøtte i opptil 11 måneder.

Kan få etterbetalt. Har du ennå ikke søkt om kontantstøtte, er det bare å søke. Du kan få etterbetalt kontantstøtte for opptil tre måneder før den kalendermåneden du søkte.

Har du rett til kontantstøtte for en periode forut for august 2012, behandles saken din etter de gamle reglene og satsene frem til og med juli 2012, og etter nye regler og satser fra august 2012.

Satser for kontantstøtte fra 1. august:

Ikke bruk av barnehage:
Barn 13-18 mnd: 5000 kroner
Barn 19-23 mnd: 3303 kroner

I barnehage opptil 19 timer:
Barn 13-18 mnd: 3303 kroner
Barn 19-23 måneder 1652 kroner

I barnehage 20 timer eller mer:
Ingen kontantstøtte uansett alder

Slik er reglene om kontantstøtte

Hvem kan søke. Hvis dere som er foreldre bor sammen, søker en av dere. Dersom dere bor hver for dere, er det den barnet bor fast sammen med, som kan søke om kontantstøtte.

Delt bosted. Dere kan dele kontantstøtte dersom dere er enige om det og dere har inngått skriftlig avtale om delt bosted. Da må begge søke, og ingen av dere kan benytte barnehageplass med offentlig driftstilskudd.

Gjelder også adoptivbarn. For adopterte barn kan du få kontantstøtte i opptil elleve måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder også barn som er fylt eller fyller to år i løpet av perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen.

Her søker du. Du søker på skjemaet «Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldre. som du finner inne på www.nav. no. Du kommer da til en skjemaveileder. Kryss av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved. Sender du inn etterspurt dokumentasjon, vil Nav behandle søknaden raskere. Her søker du

Skattefri. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv skal ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre. Kontantstøtten er en skattefri ytelse.

Bosatt i Norge. Barnet må som hovedregel være bosatt i Norge. I enkelte tilfeller kan du få kontantstøtte når du har et midlertidig utenlandsopphold på opptil tre måneder. På visse vilkår kan du også få kontantstøtte dersom du bor i et annet EØS-land enn Norge og er utsendt arbeidstaker fra Norge eller mottar pensjon fra Norge.

EØS-land. I enkelte tilfeller kan du også få kontantstøtte for barn som er bosatt i et annet EØS-land, dersom du for eksempel arbeider i Norge, på et norsk skip eller på norsk kontinentalsokkel.

Får ikke: Man får ikke kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon. Du får heller ikke kontantstøtte samtidig med foreldrepenger ved adopsjon.

Meld fra om endringer. Du må straks melde fra til Nav der du bor dersom barnet begynner i barnehage, endrer oppholdstiden i barnehagen eller tar opphold i utlandet.

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Kontantstøttemottakerenesten halvert

  2. Enslig forsørger om statsbudsjettet: – Jeg har blitt redd

  3. Høyre vil skjerpe regler for kontantstøtte

  4. Annonsørinnhold

  5. Flere østeuropeere fårkontantstøtte og barnetrygd

  6. Trine Skei Grande til kamp mot kontantstøtten