Slik fyrer du smartest

Du sparer fort flere tusenlapper på å velge den riktige oppvarmingskilden for deg.

VEDOVN, VARMEPUMPE OG ISOLASJON: Vurderer du å isolere loftet, kjøpe ny vedovn eller investere i en varmepumpe? Da bør du se her først. Montasje: VG
Publisert:

Her er oversikten over hva det koster å holde varmen gjennom vinteren.
Dine Penger har regnet ut hvor lang tid det tar før investeringene som skal holde boligen varm, lønner seg.
* Strøm billigere enn ved
* Varmepumpe klart rimeligst
Statistisk Sentralbyrå anslår at rundt femti prosent av de årlige strømutgiftene går til oppvarming.

Gitt et gjennomsnittsforbruk

på 25.000 kWh vil 12.500 kWh gå til å varme opp boligen. Derfor blir de små forskjellene per kWh straks mer synlig på regningen. Ti øre forskjell i prisen per kWh blir fort 1250 kroner i året.
Utregningene gjort av VG Dine Penger viser at prisene varierer kraftig for de ulike energikildene.

Bruk Dine Pengers fyringskalkulator

til å regne ut hva det koster å varme opp hjemmet ditt når kulden biter som verst: Strøm, pellets, olje, parafin, ved eller vedbriketter.

Dødt løp

- Det er nærmest dødt løp mellom strøm og ved, men kWh-prisen på ved forutsetter at du fyrer riktig og at du har en moderne og stor ovn. Bruker du strøm er kWh-prisen den samme uansett hvordan du bruker den. Strøm er derfor det gunstigste fyringsalternativet i år, sier redaksjonssjef Geir Ormseth i Dine Penger.

Bor du på Sør- og Østlandet

og har du en moderne ovn (1998 eller nyere) er prisen nesten identisk på ved og strøm. Her koster det rundt 77 øre per kWh å fyre med bjørkeved, mens strøm koster 78 øre per kWh.

Bor du derimot vest eller nord

i landet er prisforskjellen mellom strøm og ved større. Strøm er det rimeligste fyringsalternativet i disse områdene.

LES OGSÅ:

Så mye lavere blir strømregningen i år

Har du en eldre vedovn

er strøm mest lønnsomt, uansett hvor i landet du bor. Gamle ovner sluker ved og koster dermed 92 kWh.

Strømprisen er betydelig

lavere i Nord-Norge, i Finnmark og Nord-Troms koster strømmen 51 kWh. Det skyldes at de nordligste fylkene slipper avgifter på strøm.

Luft-til-luftvarmepumpe

er det desidert rimeligste fyringsalternativet, og bruker kun 31 kWh.

LES OGSÅ:

Slik blir varmepumpen lønnsom

Det dyreste fyringsalternativet

er gamle oljeovner som koster hele 166 kWh.
Vedekspert og daglig leder i norsk ved, Oddvar Espegard, mener at ved er konkurransedyktig på pris under normale forhold.
- Det har vært en regntung sommer og en mild høst som fører til lavere strømpriser i år. Strømprisene svinger kraftig hvert år mens vedprisene er stabile.
Espegard frykter ikke at produsentene blir sittende igjen med store vedlagre til våren.
- Det er produsert mye i år, men store mengder er allerede levert. Mange har vært tidlig ute med å sikre seg ved i år.
I følge vedeksperten er det mange fordeler ved å bruke ved som fyringsalternativ.
- Det er mye kos og glede knyttet til det å fyre i peisen. I tillegg bedres inneklimaet og ingenting annet fungerer like bra mot sprengkulde, sier han.

LES OGSÅ:

Nye strømsoner vil gi lavere strømpriser

Foto: Scanpix.

Rentbrennende ovn

Pris

cirka 10.000

Nedbetalingstid

5 år

Fakta

I følge SINTEF består omtrent halvparten av den norske vedovnsparken av rentbrennende ovner. Disse er mer effektive og brenner veden saktere enn de gamle vedovnene. Du får dermed mer ut av hver vedkubbe.

Støtteordninger

Flere kommuner, deriblant Bergen, tilbyr vrakpant for gamle oljeovner om du bytter til et rentbrennende alternativ. Sjekk din kommune for lokale ordninger og tiltak.

Kommentar:

- De rentbrennende ovnene har en høyere virkningsgrad enn de gamle. Mens gamle ovner utnytter omkring 65 prosent av energien i veden, utnytter de nye ovnene rundt 80 prosent. Får du kjøpt rimelig ved og vedovnen står for mer enn halvparten av oppvarmingsbehovet i boligen, kan du spare cirka 2000 kroner i året på å bytte ut den gamle. I perioder hvor strømprisen er høy er det bra å ha en vedovn i bakhånd, og den vil gi gevinst, sier redaksjonssjef Geir Ormseth i Dine Penger.

Foto: Tarald Jansen.

Luft til luft varmepumpe

Pris

cirka 15.000

Nedbetalingstid

2,8 år

Fakta

Rundt 600.000 norske hjem har installert varmepumpe. En varmepumpe er mest lønnsom dersom man har et stort energibehov, og for store bygninger har den en meget god lønnsomhet. Avhengig av type varmepumpe vil man kunne få en årlig innsparing på 70-90 prosent av varmebehovet.

Støtteordninger

Enøketaten i Oslo kommune gir 3000 kroner i støtte til kjøp av luft-til-luft varmepumpe, men støtten gis kun til bygg som er eldre enn 5 år. På grunn av varierende kvalitet på slike varmepumper, stilles visse krav til denne type installasjon.

Kommentar:

- En luft-til-luft varmepumpe vil være lønnsom for de aller fleste. Den produserer varmen veldig billig, også når det er kaldt, og gir en lav kWh-pris på varmen den henter ut. De mest effektive varmepumpene kan spare deg for 6000 kroner i året om du har et lavt varmebehov, og inntil 10.000 kroner i året dersom du har en stor bolig. Disse beregningene forutsetter at du holder samme innetemperatur som før du gjør investeringen, sier Ormseth.

LES OGSÅ:

Garantert lønnsomt å isolere loftet

Foto: Scanpix.

Isolere loft på 125 kvm

Pris

cirka 11.000

Nedbetalingstid

5,2 år

Fakta:

600.000 boliger som ble bygget mellom 1960 og 1990 har bare ti cm isolasjon på loftet. I 2007 økte isolasjonskravet til 25 cm i vegg og 35 cm i tak. Det er mye penger å spare på å etterisolere trekkfulle eldre boliger.

Støtteordninger:

Enøketaten i Oslo kommune tilbyr støtte til etterisolering. For å få støtte må tilleggsisolasjonen være minimum 15 cm tykk. Støttesatsen er 50 kroner per kvadratmeter. Sjekk din kommunes nettsider for lignende ordninger.

Kommentar:

- Risikoen i denne investeringen er minimal, i motsetning til en varmepumpe som kan bli ødelagt. Isolering av loftet ligger der til evig tid om du gjør det riktig. Har du en eldre bolig med så lite som ti centimeter isolasjon, forsvinner varmen opp i taket og ut. Har du et stort loft på 125 kvadratmeter kan du spare rundt 3000 kroner i året på etterisolering, sier Geir Ormseth.

NB! Nedbetalingstiden er noe lengre om du bor i Nord-Norge på grunn av avgiftsfrie strømpriser.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om